Monthly Archives

Leden 2013

Křesťanští učitelé proměňují životy – Inspirace z Velké Británie

By | Aktuality - Vzdělávání

Pro anglicky mluvící 50 minut inspirace ve 20 videosekvencích. Do jaké hloubky může být škola křesťanská? Škola se může hlásit ke křesťanským hodnotám, křesťanství může ovlivnit obsah toho, co se vyučuje ale i způsob výuky může reflektovat křesťanské přístup. Celý proces vzdělávání může být křesťanskou zkušeností. Křesťanské vyučování založené na teologii víry naděje a lásky. Když vycházíme z křesťanského rámce pro vzdělání tak např. Environmentální výchova pro nás znamená učit se být dobrými správci toho, co Bůh stvořil. Jak křesťanský přístup vstupuje do sekularizované společnosti a další myšlenky, zkušenosti a svědectví křesťanských učitelů z Velké Británie.

Pro ty kdo anglicky čtou, doporučené knihy pro křesťanské učitele: Christian Books On Education And Teaching


Seminář Prevence rizikového chování a výuka o holocaustu

By | Aktuality - Vzdělávání

V rámci projektu Světlo paměti proběhne v Brně  28.1.2013 seminář určený pro učitele základních a středních škol.

Pořádá ho Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka, ve spolupráci s Odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě a se Sítí křesťanských učitelů.

Celý projekt Světlo paměti poskytuje křesťanským učitelům možnost, jak v rámci různých hodin dějepisu, českého jazyka, výtvarné, hudební a občanské výchovy a různých projektových dnů přinést do svých škol podnětné informace z holocaustu a něco z křesťanských a židovských hodnot. Na základě tohoto semináře získají učitelé přístup ke kvalitním  zdrojům a materiálům, jež jsou pro učitele připravené. Učitelé také mohou do svých škol pozvat proškolené lektory ICEJ a pamětníky a využít podpory regionálních koordinátorů ICEJ.

Podrobnosti naleznete v připojeném pdf.