Monthly Archives

Únor 2016

Moderní metody výuky o holocaustu pro žáky obou stupňů základních škol 1. března 2016

By | Aktuality - Další články

Mezinárodní křestanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka, ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu Jad Va-šem a se Základní školou a Mateřskou školou Nymburk, Tyršova 446, v rámci projektu Světlo paměti pořádají akreditovaný seminář pro pedagogy na téma: Moderní metody výuky o holocaustu pro žáky obou stupňů základních škol. Více http://www.icej.cz


Hus v Hustopečích

By | Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání

Studenti informatiky a veřejné správy na SOŠ Hustopeče prožili 22. ledna 2016 interaktivní program o Mistru Janu Husovi a jeho životních hodnotách. Program vedla Ing. Eliška Krmelová, lektorka preventivních programů Etické dílny® (www.etickedilny.cz). Škola si objednala programy ze série Duchovní dědictví (www.najdilektora.cz). Program „Hus, jak ho neznáte“ následoval po programu „Bible a člověk 21. století“. Z interaktivních materiálů lektorka využila PPT prezentaci, videoklip, pracovní list i připravené otázky pro jednotlivce a skupiny (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10463). V soutěži „Miss Hodnota“ třídy překvapivě žádná ze skupin studentů nenominovala do hlasování o nejdůležitější životní hodnotu Lásku. Při hlasování třídy se na prvním místě umístila Svoboda, na druhém Pravda a Pokora, a na třetím Víra.

Otázky pro lektorku Elišku Krmelovou:

Pokolikáté program o Husovi učíte? Pro středoškoláky jsem měla zatím 3 programy o Husovi, na základní škole to byly od loňského roku tuším dvě desítky programů o Husovi (od 3. do 9. třídy). Zatím se mi nestalo, že by děti a dospívající na program o Husovi nereagovali se zaujetím až nadšením.

Co se z programu studentům nejvíc líbilo? Studenty velmi baví příběh Jana Husa, se kterým se neseznamují tradičně chronologicky, ale na základě jeho charakterových vlastností (v případě ZŠ je to na základě určitých indícií). Myslím, že i diskuse ve skupinách byly pro studenty obohacující a zajímavé.

Jaké jsou rozdíly ve výuce a vnímání programu o Husovi mezi žáky na ZŠ a u studentů na SŠ? Ve vnímání Husovy osobnosti a jeho hodnot rozdíl nevidím. Spíš je rozdíl ve spolupráci na interaktivních prvcích – žáci 2. stupně ZŠ se někdy o hodnotách trošku bojí otevřeně mluvit, aby se třeba neztrapnili přes spolužáky, nebo aby to nebylo špatně (což středoškoláci již obvykle překonali). Ale když se diskuse podaří, tak je to báječný pocit – vytváří se tím mezi učiteli a žáky určitá sounáležitost, osobní vztah. A ten je tak potřeba!

Jak vnímají osobnost Jana Husa studenti? Na příkladu Husa je vidět, jak zoufale dnes chybí mladým lidem vzory a ideály. Myslím, že Hus si získává pozornost a obdiv mladých právě svojí silnou osobností a odvahou.

Kým je Hus osobně pro Vás? Husa jsem si zamilovala pro jeho lásku – k Ježíši Kristu, k lidem, k pravdě. Nebyl sobecký – hodnoty, o kterých kázal, také reálně žil a dokonce pro ně obětoval i svůj život. Kde dnes najdeme takovou osobnost?

Z čeho máte při lektorské práci největší radost? Mám radost, že se v Husovi mladým lidem zjevil určitý vzor, který může mít na jejich rozhodování a směřování dokonce i v dnešní době svůj vliv. Teď je ale důležité tento vzor dětem a dospívajícím ukázat, dát k dispozici. To je výzva pro učitele – zkuste se s materiály seznámit a přemýšlet, jakým způsobem je zařadit do výuky.

Rozhovor připravil: Ladislav Hanuš, koordinátor Sítě křesťanských učitelů


Webinář Etické dílny 17. 2. 2016

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání

Webinář „Představujeme Etické dílny®“ 17 . 2 . 2016 17-18h. Více zde: http://www.hope4kids.cz/eticke-dilny/kurz-pro-nove-lektory/

Programy Etické dílny® vstoupily do nové etapy svého fungování. Programy i tým lektorů musí splňovat veškerá kritéria kvality a profesionality. Etické dílny jsou připraveny nové lektory individuálně zaškolit pomocí kurzu, který bude mít více stupňů (modulů). V něm se budou lektoři postupně seznamovat jak s programy Etické dílny® a jejich metodikou, tak s tím, co obnáší prakticky být profesionální lektor.

Prvním krokem bude absolvováním webináře „Představujeme Etické dílny®“, kde každý zájemce o lektorství získá důležité vstupní informace o PP Etické dílny®, dále budou navazovat lekce s úkoly, zasílané e-mailem. Závěrečná etapa kurzu pak bude obnášet osobní návštěvu programu a praxi.

Termín webináře: středa 17.2., od 17 do 18 hod.
Potřebujete: počítač s připojením na Internet.
Den před webinářem pošlou Etické dílny® účastníkům email s návodem, jak se do meeting roomu dostat, včetně postupu, jak si otestovat počítač a ověřit, že obsahuje vše potřebné pro účast. Celý postup je jednoduchý a bez větších problémů jej zvládne i začátečník.
Přhlášky e-mailem na kancelar@etickedilny.cz

Spuštění kurzu od března.
Máte-li i o kurzu zájem, ozvete se: info@etickedilny.cz


Datum akce: