Monthly Archives

Leden 2017

Pravda vítězí – Interaktivní dílna pro žáky 8. a 9. tříd a gymnázia

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání

Předchozím generacím se povedlo vymazat náboženskou výuku ze systému vzdělávání. Domnívaly se, že tím mladým lidem prospějí a dopřejí jim tak svobodu vlastního názoru nezatíženého staletým církevním tmářstvím. V jistém ohledu se jim to podařilo. Mladí na základních a středních školách jsou mnohem svobodomyslnější, ale často více, než by si přáli pedagogové, rodiče a nakonec i děti samotné. Řeší totiž problémy, které dříve nebyly, mají v hlavě mnoho otázek, na které často nemohou v rodinách ani ve vzdělávacím systému nalézt odpovědi. Školy řeší patologické chování žáků s pomocí výchovných poradců a psychologů. Ve vzdělávacím systému fungují organizace, které nabízejí preventivní programy řešící alkoholismus, šikanu, drogovou závislost apod. Ve školách byla zavedena etická výchova, aby se alespoň částečně předcházelo těmto problémům. Nicméně se domnívám, že etika bez náboženského kontextu je jako stavba na písku – bez základů.

Mnohokrát jsem se na svých besedách ve školách setkala s otázkami studentů: „K čemu nám to je, když budeme dobří?“ „Co je pokora?“ „Pravda vítězí – a vy tomu věříte?“ Nejen, že mě takové otázky vyděsily, ale vedly mě i k tomu, abych oblékla Boží zbroj a pokusila se o změnu. Tak vznikl materiál interaktivní etické dílny s názvem „Pravda vítězí“, který měl původně sloužit pouze církvi a jejím pracovníkům ke vstupu do základních škol při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Pak mě ale několik přátel vyzvalo, abych svoji práci uveřejnila na metodickém portálu RVP.

Dílna „Pravda vítězí“, jak už její název napovídá, se věnuje významu tohoto známého husitského hesla. Je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a pro gymnázia. Snaží se vést neformálním a netradičním způsobem etickou diskusi o samotném vnímání pravdy, ale též o příběhu, osobě a výzvě, kterou v kulturních dějinách i přítomnosti představuje M. J. Hus. Soustředí se na jeho vnímání etiky a osobní odpovědnosti, a to zcela srozumitelným a pro žáky blízkým způsobem. Klade si za cíl podnítit žáky k vlastnímu etickému rozhodování a jednání. Dílna přibližuje elementární zásady, které pramení v tisícileté židovsko-křesťanské evropské kultuře a které jsou obsaženy v Husově zápase a úsilí české reformace. Kromě portálu RVP můžete materiál včetně průvodního dopisu nalézt na stránkách pražské diecéze http://katecheze.ccshpraha.cz/janhus.html.

Přeji hodně zdaru a Božího požehnání při práci s mládeží.

více info a materiály ke stažení: http://katecheze.ccshpraha.cz/jan-hus/39-pravda-vitezi-prezentace-pptx.html

ThDr. Lenka Selčanová


Datum akce:

Už jste četli Komenského?

By | Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání

Sedm setkání nad knihami křesťanských pedagogů nabízí od 2. února Evangelikální teologický seminář v Praze. Zájemci budou číst a diskutovat texty Jana Amose Komenského, Radima Palouše, Jana Sokola a Jana Hábla. Součástí kurzu bude i celodenní setkání s Janem Háblem a debata se zakladatelkou křesťanské školy, která umožní porovnání ideálů s praxí.

Víte, jaké je vaše pedagogické přesvědčení? Optimistické, pesimistické či realistické?

Jak se může projevovat učitelova víra, když pracuje se žáky ve třídě?

Kdy si dát pozor na metody, které vedou opačným směrem?

Na tyto otázky budou společně nacházet odpovědi účastníci kurzu „Křesťanské prameny pedagogiky“, který Evangelikální teologický seminář (ETS) otvírá v jarním semestru 2017 pod vedením Jana Hábla a Dany Koutecké.

Tříhodinové lekce budou probíhat jednou za čtrnáct dní od 16:00 do 18:15 v prostorách ETS blízko Černého Mostu v Praze. Cena kurzu je 600 Kč (650 Kč s certifikátem).

Pokud máte o tento kurz zájem, můžete se přihlásit tady: https://etspraha.cz/cs/public_course_application/index/2929


Alianční týden modliteb 2017 a sbírka na potřeby Sítě křesťanských učitelů

By | Aktuality - Další články

Alianční týden modliteb za děti 8. – 15. 1. 2017.

Česká evangelikální aliance (ČEA) připravila Modlitebního průvodce pro rodiny (zamyšlení k modlitbám na osm dní, rodinné aktivity a především témata ke společným modlitbám). Rodina je jedinečným místem, kde rodiče mohou se svými dětmi sdílet svoji víru a uvádět je do vztahu s Bohem. Modlitební průvodce ke stažení zde

Sbírka v rámci Aliančního týdne modliteb podpoří fond Vzdělávání křesťanských učitelů zřízený ČEA, který poskytuje stipendia křesťanským učitelům a lektorům pro získání aprobace pro Etickou výchovu a absolvování Lektorské akademie. Etická výchova je volitelný předmět, který ve školách dává prostor morálnímu formování i duchovnímu nasměrování žáků. Lektorská akademie připravuje k realizaci preventivních, etických a duchovních programů ve školách.

V letech 2014–2016 fond podpořil 20 učitelů částkou 103 190 Kč. Každý dar bude navíc zdvojen jiným dárcem, takže přinese ještě větší užitek.  Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2117 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za Vaši štědrost.

zdroj: http://www.ea.cz/


Modlitební večer učitelů v Pardubicích 3. ledna

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání

V Pardubicích se scházíme již 8 let každý měsíc – v současné době vždy první středu v měsíci od 16 h ve sborovně školy NOE. Pokud by se někdo z Pardubic a okolí chtěl k nám přidat, tak je vítán. Modlitební témata jsou hodně zaměřená  na konkrétní potřeby školy, ale modlíme se i za celé Pardubice a za to, aby se ze škol šířilo Boží světlo do celého města.

http://www.skola-noe.cz/kontakt


Datum akce:

Christian Educators Network

By | Aktuality - Další články

http://www.situcitelu.cz/wp-content/uploads/P1570415.jpg

The network of Christian educators endeavors to connect evangelical Christians, who work at schools, and to reinforce Christian influence in Czech education. It connects mostly educators, Christians, who are teaching at the various types of Primary and Secondary Schools, Christian speakers, who work at the school and also Christian Schools. NEWS:Video Workshop Bobby Jackson: Experimental education. (Conference of The Christian Educators Network, Trinec 1.4.2017)

Main objectives of the network:

 • Interconnection of Christians working at school environment
 • Strengthening Christian influence in Czech Schools
 • Supporting Christian educators in their profession
 • Interconnection with specialized foreign professional groups
 • Sharing know-how and materials

Offer to educators:

 • Interconnection on Facebook, group called Christians in education
 • E-mail news, invitations, materials, inspiration
 • Set of Exit316 to schools for those who are logged
 • Database of Christian speakers working at schools
 • Conferences – meeting of the network of Christian educators once a year
 • Distribution of appropriate Christian materials from Czech and foreign sources
 • Teaching materials, Packages of Project Days in “Spiritual Heritage series”  for example Bible, John Hus, Comenius
 • Supporting Ethics education and involvement of Christians
 • Teacher as a leader, role model and adviser – in a personal relationship with the pupils, etc.
 • Curriculum support of Christian influence

Why? The situation in our country changed after 1989 and it brought a huge increase in the number of Christians in educational professions, which was previously forbidden for Christians. A new generation of Christian educators has grown up in the Czech Republic. Also Christian schools were founded and Christian organizations cooperating with schools. So today we are facing a situation where our opportunities as for Christians to influence education is huge. The only question is whether we use the opportunities given to us, concentrate experiences and cooperate or not. Czech Evangelical Alliance in cooperation with Christian Josiah Venture Czech Republic initiate the establishment of the network of Christian educators. Educators are people who have influence on the new generation in our country. They also effect the current developments of establishment of Ethics education to public schools. We believe, that the network will enable Christian educators to be informed about what is happening in the sphere of their influence and what opportunities are currently offered for them. In a long term goal Czech Evangelical Alliance wants to arouse the interest of the Church on education and submit it as interesting, viable, attractive and meaningful way to the transformation of society. We believe that the cooperation among educators may develop similarly as in other Christian professional associations, as for example lawyers, medics. Hopefully the issue of education will get more attention. 

Map of the members of network of Christian educators: View map of Christian educators and speakers on a larger map. Staff associated with the network: The network of Christian educators was founded by the cooperation of Evangelical Alliance and Josiah Venture Czech Republic.

Since October 2013 there is an advisory board for the network of Christian Educators:

 • PaedDr. Milan Pecka– chairman of the working group
 • Mgr. Jan Kuklínek– administrator
 • Mgr. Petr Herman – representative for Secondary and Christian Schools
 • Tomáš Řehák– representative for speakers
 • PhDr. Jan Hábl Ph.D. – representative for Universities and churches
 • Mgr. Jiří Tomiczek – representative for Secular Schools

Contact people are:

 • Jiří Unger, chairman of EA, tel. +420 777 842 000
 • Jan Kuklínek, leader of gospel to school, (speakers, conferences a lecturer´s academy) tel. +420 774 498 370,  jkuklinek@kam.cz
 • Ladislav Hanuš, coordinator, (educators network and Daniel weekends) tel. +420 721 634 849, lhanus@kam.cz

Since August 2015 God has given Ladislav the opportunity to serve as Christian teachers. He works as coordinator of Christian Educators Network organized by Josiah Venture. More than 400 network members affect tens of thousands of children and young people in bringing Gods love and truth to public schools. God answered his pray for the service between the school and mission. He support planting teacher praying groups, prepare trainings and conferences and share events and materials.

Ladislav also works as high school teacher of landscape ecology and forestry. In addition to teaching at his school, Ladislav teaches at other schools training program about preacher and martyr of the truth John Hus and life values (e.g. truth, fait, courage, forgiveness …) with which young people can stand in their life situations.

His team, in cooperation with Cristian Educators Association International and Tentmakers, is leading the Daniel Teachers Movement in the Europe, and their dreams is hundreds of educators who, as biblical Daniel, stood up in their teaching profession.