Sedm setkání nad knihami křesťanských pedagogů nabízí od 2. února Evangelikální teologický seminář v Praze. Zájemci budou číst a diskutovat texty Jana Amose Komenského, Radima Palouše, Jana Sokola a Jana Hábla. Součástí kurzu bude i celodenní setkání s Janem Háblem a debata se zakladatelkou křesťanské školy, která umožní porovnání ideálů s praxí.

Víte, jaké je vaše pedagogické přesvědčení? Optimistické, pesimistické či realistické?

Jak se může projevovat učitelova víra, když pracuje se žáky ve třídě?

Kdy si dát pozor na metody, které vedou opačným směrem?

Na tyto otázky budou společně nacházet odpovědi účastníci kurzu „Křesťanské prameny pedagogiky“, který Evangelikální teologický seminář (ETS) otvírá v jarním semestru 2017 pod vedením Jana Hábla a Dany Koutecké.

Tříhodinové lekce budou probíhat jednou za čtrnáct dní od 16:00 do 18:15 v prostorách ETS blízko Černého Mostu v Praze. Cena kurzu je 600 Kč (650 Kč s certifikátem).

Pokud máte o tento kurz zájem, můžete se přihlásit tady: https://etspraha.cz/cs/public_course_application/index/2929