Monthly Archives

Březen 2017

Setkání křesťanských učitelů a lektorů /30. března Ústí nad Labem

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání

Paul Till: Jak známkovat, když učíte kreativně?

30. března 2017 proběhlo setkání křesťanských učitelů a lektorů v Ústí nad Labem. Hostem setkání byl Paul Till, učitel Gymnázium Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantu nad Ostravicí. Paul je učitelem od roku 1986. Pochází z USA, jeho hlavním zaměřením je anglický jazyk a jeho radostí je kreativní učení a vzdělávání. Kontakty: Lucie Granátová (elgranat@seznam.cz) a Petra Burdová


Datum akce:

Preventivní program Úcta k životu

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání

Preventivní program Úcta k životu

Uplynulé měsíce přinesly řadu povzbudivých výsledků v rámci pilotáže preventivního programu Úcta k Životu. Žákům se nové interaktivní aktivity líbily, je radost vidět veselé dětské tváře. Na školách se nám podařilo nasbírat dost cenných zkušeností, postřehů a zpětných vazeb. Všem pilotujícím lektorům bych touto cestou rád poděkoval.

V posledních měsících jsem navštívil řadu škol po celé Moravě i ve východních Čechách. Přestože jde „zatím“ o testovací verze programu, školy i žáci jsou s realizací lekcí spokojeni. Třeba naposledy si mezi sebou komentovali kluci páťáci příběhy v programu Sedmero moří/rizika internetu: „Jé, to je celé o tobě…“. Témata jsou šitá dětem na míru a žáci to oceňují.

Velkým posunem v před byla „kompletní reforma“ v metodickém přístupu k realizaci jednotlivých lekcí. Vedle roviny informační soustředíme více na praktické dovednosti a reflexi postojů žáků. Do programů jsme zařadili zážitkové metody, interaktivní aktivity, didaktické hry… Dříve jsme v jednotlivých tématech přinášeli dětem hodně kvalitních informací, přednášky byly zajímavé, vtipné, ale frontální přístup není tak efektivní, jak by bylo potřeba. Ukázalo se, že žáci si mnohem více zapamatují a přijmou za své to, co je výsledkem jejich vlastní činnosti, co si sami z příběhu a zážitků vyvodí. Školíme lektory a finalizujeme kompletní programovou nabídku. Od září 2017 chceme nabízet již celou vyzkoušenou sadu programů Úcta k životu.

Pavel Slepička, vedoucí oddělení lektorské práce KAM, pslepicka@kam.cz


Datum akce:

16. února se setkali křesťanští učitelé v Brně

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání

16. února proběhlo setkání křesťanských učitelů a lektorů z Brna a okolí. Setkání je prostorem pro povzbuzení, sdílení a modlitbu. V Brně se schází k modlitbám i křesťanští zdravotníci. Pozvaný lékař učitele krátce seznámil s modlitebním setkáváním křesťanských zdravotníků.

Pozvaný host Petr Hermann, ředitel křesťanského gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí přednesl téma: KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO JEDINEČNOST. Interaktivní přednáška s úvodní otázkou „Proč křesťanské vzdělávání a křesťanské školy?“ umožnila přítomným hledat východiska a porovnávat alternitivní, tradiční a křesťanské školství. Díky Bohu za vyslyšené modlitby, za zázraky, které na školách koná. K Pánu Ježíši se obrací nejen žáci, ale i pracovníci škol. Atmosféra křesťanského vzdělávání je vzácná a naše modlitby za začínající i zavedené křesťanské školy stojí za to. Další, nejspíše dubnové setkání bude v Brně bez přednášky, s větším prostorem pro rozhovor a modlitby v domácím prostředí u kávy. 🙂


Datum akce: