Monthly Archives

Říjen 2018

Komenský 2020

By | Nezařazené | No Comments
 • Toužíte se i Vy zapojit do nápravy věcí lidských v naší zemi?
 • J. A. Komenský říkal, že „žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.“
 • Věříme, že Boží oheň může zapálit každou jednu pochodeň.
 • Zapojte se do projektu Komenský 2020.
 • Můžete se tak podílet na velkých věcech a stát se součástí nápravy, o které psal tento Učitel národů.

O projektu

Projekt je zacílen především na děti a mládež, ale očekává se, že bude mít přesah do celé společnosti skrze vyvolání celospolečenské diskuze nad duchovním dědictvím našeho národa a skrze mediální výstupy. Cílem projektu je oslovit především mladou generaci nadčasovým odkazem Jana Amose Komenského, přinést jim poselství evangelia, vést je k zamyšlení nad otázkami věčnosti a týmové práci při snaze o nápravu věcí lidských jak teoreticky, tak i prakticky. Hlavním záměrem je skutečná a trvalá proměna lidských životů skrze pokání a navázání osobního vztahu s Bohem.

Žáci a studenti se prostřednictvím interaktivní knihy v projektu seznámí se základními myšlenkami Komenského, a na základě těchto myšlenek budou tvořit vlastní projekt nápravy věcí lidských. Tento projekt bude mít tři fáze – diagnózu, návrh léčení a praktickou realizaci.

Klíčové očekávané výstupy:

 Duchovní cíle projektu:

Kniha citátů z Komenského Porady Zvětšit duchovní citlivost
Metodiky pro ZŠ, SŠ, pedagogy a církve Zvýšit důvěryhodnost Bible
500 spolupracujících škol Ukázat pozitivní křesťanské vzory
200-250 spolupracujících církví Zbořit předsudky vůči křesťanství
40-50 proškolených lektorů a učitelů Definovat duchovní dědictví českého národa a jeho přivlastnění
5+15 ověřovacích + pilotážních škol Na základě duchovního dědictví posílit identitu – národní i osobní
Interaktivní kniha ve webové podobě Popularizovat křesťanské hodnoty
Mediální a společenské povědomí Vést k nezávislému (kritickému) uvažování a schopnosti „jít proti proudu“
Celé Česko čte Komenského Poradu Ukázat pravdivý obraz Ježíše Krista jako vzor hodný následování

 

Další info najdete na: www.komensky2020.cz

Zapojte se do projektu Komenský 2020 pomocí formuláře níže:

 Modlitební témata

 • Správný výběr klíčových citátů z Komenského porady (moudrost, vedení Ducha svatého pro Jana Hábla a Davida Loulu).
 • Tvorba interaktivní knihy – tvorba komiksů, videí a dalšího obsahu.
 • Moudrost, sílu a požehnání pro manažera projektu Luboše Honka.
 • Dobrá komunikace a spolupráce pro všechny členy týmu projektu.
 • Zdárné zapojení mnoha jednotlivců i sborů ze všech denominací.
 • Požehnání, porozumění a ochranu pro tvůrčí i realizační tým (Jan Hábl, Jan Rokosz, Jiří Hoffmann, Dušan Drabina, Eliška Krmelová, Ladislav Hanuš, Miriam Paszová, Pavel Slepička, Lubomír Honek, David Loula, Ráchel Bícová) a především pro Honzu Kuklínka, který dosud celý projekt řídí a táhne.
 • Moudrost a nebeská inspirace pro tvorbu metodických materiálů (Ladislav Hanuš, Eliška Krmelová).
 • Tvorba krátkých videí (Martin Benc).
 • Komunikace s médii – otevřené dveře pro sdílení podstaty křesťanské zvěsti.
 • Finanční zdroje pro zajištění projektu v celé šíři.
 • Otevřenost škol a lidských srdcí na poselství evangelia.
 • Skutečná a trvalá proměna českého národa skrze uskutečnění nápravy věcí lidských.

Konference Křesťan za katedrou Praha 2018

By | Akce - Konference, Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Konference Křesťan za katedrou v Praze se bude konat 2. – 3. 11. 2018.
Cena do konce září 250 Kč. Od října 350 Kč.

Hlavní přednášky:
„Porada o nápravě věcí lidských dle J. A. Komenského“ – Jan Hábl
Co jsou to „věci lidské“? Proč je třeba je napravovat? Co je s lidmi za problém? A s kým se o tom poradit? Před 350 lety Komenský vznesl ty nejdůležitější lidské otázky, které lidstvo řeší odnepaměti. Jeho největší životní dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských zůstalo nedokončeno. Byla to utopie? Nebo je něco z jeho „porady“ přenositelné do současné společnosti, politiky, školy apod.?

„Desetkrát převyšují všechny kouzelníky“ – Paul Till
Bible popisuje Ježíše jako nádherného učitele. Většina jeho studentů ho chtěla slyšet. Říká Bible něco o místě, jako jsou dnešní školy, kde studenti musí celý den sedět a možná tam ani nechtějí být?

Ubytování – omlouváme se, nepodařil se nám zajistit Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily Praha 2 – Vinohrady.
Máme k dispozici Hostel ADVANTAGE Ceny jsou vždy za pokoj, za noc včetně snídaně a DPH.

Pokoje s vlastní koupelnou:
Čtyřlůžkový CZK 2200,-
Dvoulůžkový CZK 1600,-

Se sdílenou koupelnou (na patře):
Čtyřlůžkový CZK 1800,-
Dvoulůžkový CZK 1400,-
Zájem o ubytování je nutno nahlásit ideálně do konce srpna, nejpozději do 30.9.2018 v registračním formuláři, po tomto termínu si každý účastník bude zařizovat ubytování sám.

Tipy na další ubytování, které si můžete zajistit sami:
http://www.kdm.cz/ubytovani-ceny.php
http://www.hostelsokolska.cz/
https://www.holidayhome.cz
https://miss-sophies.com/prague/newtown/

REGISTRACE ZDE

2.11.18 18:00 – 19:30, páteční program
17:30 Registrace
18:00 Zahájení v CISP
18:05 Chvály
18:30 Svědectví
18:40 Icebreaker
18:50 Interaktivní aktivita pro učitele
19:10 Modlitby ve skupinkách
19:30 Konec oficiálního setkání
19:45 Společná večeře v restauraci Merlin – výběr večeře v tomto formuláři Večeře rezervace

3.11.18 8:00 – 18:00, sobotní program

8:15 – 8:45 registrace účastníků
9:00 přivítání
9:05 úvodní slovo: Terry Chumbley (CISP)
9:10 chvály
9:30 přednáška: Jan Hábl – Porada o nápravě věcí lidských dle J. A. Komenského
10:30 přestávka
10:40 svědectví
10:50 aktuality ze Sítě křesťanských učitelů

11:00 Workshopy A
A1: Jan Hábl, Luboš Honek, Jan Rokosz: Aplikace Komenského Porady do současnosti
A2: BMA – Jonathan Lobel / Tereza Penkalová: Srdcem, ne očima
A3: CISP – ZMĚNA: Kelly Robinson: Učení zaměřené na studenta pomocí interaktivních studijních center 
A4: SKU – Zdeněk Dlabola: Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?

12:30 oběd dovezený na místo dle vyplněného formuláře při registraci

14:00 Workshopy B
B1: Paul Till – Kreativní vyučování
B2: CISP – ZMĚNA: Václav Janča: Autentické svědectví
B3: BMA – Daniel Guňka: Fake News
B4: SKU – Eliška Krmelová: Interaktivní dílna Komenský, jak ho neznáte

15:30 přestávka

15:40 svědectví z partnerské školy BMA v Nepálu
15:50 přednáška II: Paul Till – Desetkrát převyšují všechny kouzelníky
16:30 svědectví studentů z CISP
16:40 závěrečné slovo konference
16:45 chvála
17:00 konec konference, neformální rozhovory
18:00 uzavření budovy

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU V PROGRAMU: Kelly bude mít workshop v 11 hod a Václav ve 14 hod.

Místo konání: Christian International School of Prague (CISP), Legerova 5, Praha – Nové Město
GPS souřadnice: 50.070070, 14.430742

ANOTACE workshopů

A1: SKU/KAM – Jan Hábl, Lubomír Honek, Jan Rokosz: Aplikace Komenského Porady do současnosti
Komenský své dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo, jako národ Komenského, započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize ve 21. století? Možnosti nápravy, nejen k 350. výročí úmrtí Komenského, představí tento workshop.

A2: BMA – Jonathan Lobel / Tereza Penkalová: Srdcem, ne očima
Téma různých barev lidské kůže v naší společnosti bývá ve školách tabu. V třídním kolektivu se pak mohou projevovat prvky rasové intolerance, ať už zjevně či skrytě. Jak efektivně a citlivě předat žákům biblické hodnoty, které říkají, že všichni lidé jsou si rovni a mají se k sobě navzájem chovat s láskou a respektem? Jak pomoci nabourat předsudky? Na našem workshopu s názvem „Srdcem, ne očima“ si to můžete prakticky vyzkoušet zážitkovou metodou, která je vhodná jak pro děti, tak pro teenagery i dospělé.

A3: CISP – ZMĚNA: Kelly Robinson: Učení zaměřené na studenta pomocí interaktivních studijních center
Skupinová práce a interaktivní studijní centra mohou být efektivními metodami k motivování studentů, posilování aktivního učení a vývoje klíčového kritického myšlení, komunikace a schopností dělat rozhodnutí. Studijní centra jsou místa, kde mohou studenti pracovat v malých skupinkách v rámci třídy. V těchto prostorách studenti spolupracují na projektech, které jim zadáte, v časovém limitu. Tento workshop bude prezentovat, co jsou to studijní centra, a poskytne také tipy, jak zavést skupinovou práci a studijní centra úspěšně i ve vaší třídě.

A4: SKU/KAM – Zdeněk Dlabola: Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?
V rámci praktického workshopu budeme prozkoumávat a hledat odpověď na tyto otázky: Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků? Čemu věnujeme jako učitelé pozornost a jaká je efektivita našeho stažení? Svoji představu o odpovědích budeme porovnávat s výsledky výzkumu, které zveřejnil J. Hattie ve své knize “Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning” (2012). Budeme diskutovat o tom, jak tyto výsledky výzkumů souvisí s naší vírou v Božího Syna a jak konkrétně se tato víra projevuje v naší učitelské praxi.

B1: BMA -Paul Till: Kreativní vyučování
Nový pohled na kreativitu jako pedagogický přístup k vyučování , aby mělo vyučování potřebnou  energii a nadšení.

B2: CISP – ZMĚNA: Václav Janča: Autentické svědectví
Pohovoříme o způsobech, jak vydávat křesťanské svědectví nenuceně a zároveň bez zábran. Budeme mluvit o autocenzuře, trémě, podivnosti a o svém vztahu s Ježíšem.

B3: BMA – Daniel Guňka: Vážení, fake news
Workshop se skládá ze dvou částí. První část je zamyšlení nad hodnotou a možností pravdy v současném post-faktickém světě. Druhá část se pokusí být praktickou ukázkou toho, jak by téma fake news mohlo být vyučováno. Součástí workshopu bude i doporučení konkrétních textů, her, stránek a videí.

B4: SKU/KAM – Eliška Krmelová: Interaktivní dílna Komenský, jak ho neznáte
Na tomto workshopu se seznámíme s metodikou a didaktikou interaktivní dílny, prakticky si ukážeme klíčové části programu, včetně toho, jak představit víru Komenského.


Datum akce: 2. - 3. 11. 2018

Setkání křesťanských učitelů a lektorů v Praze

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Zveme vás na setkání pražských křesťanských učitelů, lektorů a dalších pracovníků ve školství v novém školním roce. Čeká nás sdílení, vize a vzájemné modlitby.

Pokud se chystáte přijít, budeme rádi, když dáte vědět, že dorazíte. Samozřejmě je možné přijití „bez ohlášení“ :).

Těšíme se na setkání se známými i nově příchozími a na čas strávený spolu a s Pánem Ježíšem.

 


Datum akce: 25. 10. 2018

Setkání křesťanských právníků v Brně

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání | No Comments

Přednášejícím hostem setkání bude Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D., který vystudoval právo na Právnické fakultě MU a politologii na Fakultě sociální studií MU, přičemž v roce 2014 získal doktorát v oboru politologie. Věnuje se zejména politické filosofií, lidským právům a vztahu náboženství a politiky.

Setkání proběhne v prostorách Sboru Církve bratrské, Kounicova 15, Brno.
Program setkání
Pátek:
18.00 – 20:00 studené občerstvení v prostorách jídelny ve Sboru CB, Kounicova 15, Brno

20:00 – ??? neformální společný večer v Pivnici u Čápa

Sobota:
8.45 – 9.00 zahájení, modlitby a úvodní biblické zamyšlení (Stáňa Bruncko)
9.00 – 10.30 přednáška hosta: „Lidská důstojnost, autonomie a aktuální změny v rodinném právu – případ sňatku osob stejného pohlaví“

10.30 – 10.45 přestávka na kávu
10.45 – 12.15 diskuse s hostem na téma přednášky a na související témata dle zájmu účastníků (moderuje Stáňa Bruncko). Je vítáno, pokud si účastníci připraví řadu dotazů, téma vybízí k tomu, aby bylo hojně prodiskutováno z různých úhlů pohledu (právní, teologický, filosofický), host díky svému interdisciplinárnímu zaměření má co říci.
12.30 – 14.00 oběd v jídelně ve sboru
14.00 – 16.30 společná procházka po Brně zahájená společným fotografováním – pak na výběr alternativy:
                            brněnské podzemí ( Kostnice u sv. Jakuba – druhá největší kostnice v Evropě, vstupné cca 140 Kč)
                            brněnské vyhlídky (výstup na Špilberk)
16:30 – 17:00 – odpolední káva ve sboru
17.00 – 18.30 – členská schůze spolku Křesťanští právníci
19.00 – společná večeře v jídelně ve sboru

Neděle:
10.00 Bohoslužba v CB Brno, Kounicova, případně v jiných církvích dle vlastního výběruUbytování
Ubytovat se je možné v modlitebně CB Brno se spacákem a karimatkou na zemi za 50 Kč za noc.
Jako další ubytovací možnosti jsme vytipovali Koleje Kounicova (výhodné spaní na posteli) a pohodlný hotel hned vedle sborové budovy – Hotel Continental. Přihlašujte se prosím přímo v daných ubytovacích zařízení co nejdříve.
Stravování
Objednávku stravování si zatrhněte v přihlášce, poplatek za stravování se bude vybírat na místě – 50 Kč za každou snídani, 80 Kč za sobotní oběd (obrácený, tedy skutečně křesťanský, řízek s bramborem 🙂 a 70 Kč za sobotní večeři (kuřecí stehýnka s chlebem), na páteční občerstvení (chlebíčky) a občerstvení ke kávě je možné přispět dobrovolně dle svého uvážení. Připravte si prosím přesné částky.
Kvůli zarezervování počtu míst v Pivnici u Čápa (vzdálené od sboru jen 563 m), potřebujeme vědět, kolik lidí přijede i tam, přičemž v restauraci je samozřejmě možné dát si normálně večeři, pokud budete mít zájem.
 
Přihláška

Přihlašovat se můžete na tomto ODKAZU, a to do 4. 10. 2018. Pokud jedete i s rodinou, vyplňte prosím formulář za každého člena rodiny zvlášť.

V případě dotazů se můžete obracet na Elišku Formánkovou – elouch@seznam.cz, tel. 721 000 643 nebo na tel. č. 608 251 078.

Datum akce: 12. - 14. 10. 2018