All Posts By

efraim

Setkání pražských křesťanských učitelů 29. listopadu

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání

29. 11. 2017 se setkali pražští křesťanští učitelé (18 hod. Modlitebna CBH, Korunní 30).

Setkání je příležitost poznat pražské „spoluputovníky“ v učitelské profesi, sdílet se a modlit za sebe navzájem i za naše školy, studenty a kolegy. Moc doufáme, že se podaří tato setkání rozjet pravidelně, jednou za 1-2 měsíce. 🙂 Zvaní jsou samozřejmě nejen učitelé, ale i vychovatelé, lektoři či studenti pedagogiky. Pokud se chystáte přijít, budeme vděční, když dáte vědět předem (ale vítáni budou samozřejmě i ti, co nedají :)) Pokud byste se přidali rádi, ale ve středy nemůžete, budeme také moc rádi za tuto informaci, abychom to zohlednili při příští volbě termínu.

Těšíme se na setkání a na to, jak si to Pán využije pro každého z nás i pro naše školy.

Mája Šmilauerová a Barča Soukupová, kontakt: smilauerova.m@gmail.com


Datum akce:

Večer křesťanských učitelů v Brně

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání

Ve čtvrtek 9.11.2017 se na modlitebním večeru křesťanských učitelů v Brně setkalo devět pedagogických pracovníků a pracovníků pro mládež z Brna a okolí. Přišli se společně modlit za učitele, žáky, studenty a způsob vzdělávání na školách. Společně chválit Boha, děkovat mu za to, jak působí ve školách a dávat do jeho rukou tento školní rok. Další modlitební setkání plánují na pátek 23. února 2018.

Pozvání je otevřené pro každého věřícího, který touží, aby Bůh působil na školách v naší zemi.

Kontakt a další informace: Petr Matoušek, matousekp@fit.vut.cz


Datum akce:

Konference Křesťan za katedrou Praha 2017

By | Akce - Konference

14.10.2017 se v Praze konala konference Křesťan za katedrou, určená pro křesťanské pedagogy, studenty, rodiče a pastory. Tématem konference bylo Povolání křesťanského učitele jako Kristova vyslance pro budoucí generaci. Zazněly zkušenosti se sdílením biblické zvěsti ve školách.

Program:
9:15-9:45
prezence účastníků

10:00 přivítání Petr Hermann, BMA (moderátor); Hana Martináková, SKU; Terry Chumbley, CISP; úvodní slovo: Terry Chumbley, CISP

10:10 chvály: BMA

10:20 svědectví učitelů: Cesta Písek

10:30 aktuality: Síť křesťanských učitelů – Hana Martináková
10:45 přestávka – občerstvení

11:00 přednáška I: Clint Elliott – Povolání křesťanského učitele jako Kristova vyslance pro budoucí generaci

11:45 přestávka

12:00 Workshopy A


A1: Clint Elliott: Identita v Kristu a lživá terminologie genderové ideologie
A2: Hanka Baránková (BMA): Učitel a osobní problémy studentů (max 16)
A3: Terry Chumbley (CISP): Co to znamená být ve třídě relevantní, rázný, vztahující se, a vykoupený?
A4: Michal Krchňák: Jak přinášet evangelium žákům
A5: modlitební místnost pro modlitby za školy na konferenci

13:00 oběd – dovezený na místo

14:30 Workshopy B:
B1: Ted Turnau (CISP): Křesťanské vzdělání a představivost
B2: Daniel Gunka (BMA): Učit těžké témata: Alternativní medicína a další
B3: Clint Elliott: Identita v Kristu a lživá terminologie genderové ideologie