Kdo jsme

Síť křesťanských učitelů (SKU)

usiluje o spojení evangelikálních křesťanů a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele a lektory, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, a také křesťanské školy.

Hlavní cíle SKU:

 • Učitel jako vedoucí, vzor, poradce – i v osobním vztahu s žáky
 • Propojení křesťanů působících ve školách
 • Posílení křesťanského vlivu v českých školách
 • Podpora křesťanů v jejich profesní úloze učitele
 • Propojení s obdobnými profesními skupinami v zahraničí
 • Sdílení know-how a materiálů

SKU je součástí oddělení Škola pro Život Křesťanské akademie mladých, které učitelům a lektorům nabízí:

Vzdělávání

 • Konference Křesťan za katedrou
 • Kurzy Školy pro Život
 • Podporu etické výchovy a angažovanosti křesťanů
 • Kurikulární podporu křesťanského vlivu

Informační podporu a vzájemné sdílení

 • Emailové aktuality, pozvánky, inspirace
 • Propojení na Facebook skupinu Křesťané ve školství a Škola pro Život
 • Ve spolupráci s F-nadací provozuje databázi křesťanských lektorů NAJDI LEKORA

Materiální podporu

 • Materiály programů Duchovního dědictví
 • Distribuci vhodných křesťanských materiálů z českých zdrojů i zahraničí

Proč?

V ČR vyrostla nová generace věřících učitelů a lektorů, a také mnoho křesťanských škol a organizací spolupracujících se školami. Dnes stojíme před situací, kdy jsou možnosti křesťanů ovlivnit oblast školství relativně velké. Jedinou otázkou je, zda využijeme příležitostí, které se nám otvírají a budeme koncentrovat zkušenosti a spolupracovat. I proto Česká evangelikální aliance ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých iniciovala vznik Sítě křesťanských učitelů. Učitelé jsou lidé, kteří mají významný vliv na novou generaci v našem národě. Současný vývoj okolo zavádění etické výchovy do škol i živé diskuse nad dalšími otázkami nás jen utvrzují, že má vytvoření takovéto sítě smysl. Věříme, že umožní věřícím pedagogům být jednoduše informováni o tom, co se děje ve sféře jejich vlivu a jaké možnosti jsou pro ně aktuálně nabízeny. Dlouhodobě chceme  vzbudit zájem církve o oblast vzdělávání a předložit ji jako zajímavou, schůdnou, zdolatelnou, atraktivní a smysluplnou cestu k proměně společnosti. Věříme, že se spolupráce mezi věřícími učiteli může rozvinout podobně jako u jiných křesťanských profesních sdružení, jakými jsou například právníci nebo zdravotníci, a že se tak tématům školství z křesťanského pohledu dostane alespoň takové pozornosti, kterou si zaslouží.

Kontakt: Hana Martináková, 737 637 033, hmartinakova(zavináč)kam.cz, komunikace oddělení Škola pro Život

Mapa členů sítě křesťanských učitelů

Kdo za Sítí křesťanských učitelů stojí:

Síť křesťanských učitelů byla založena ze společné iniciativy Evangelikální aliance Křesťanské akademie mladých.

Od roku 2017 pracuje pracovní skupina SKU v tomto složení:

 • PaedDr. Milan Pecka – předseda pracovní skupiny SKU
 • Mgr. Jan Kuklínek – garant oddělení Škola pro Život
 • Tomáš Řehák – lektor ABATOP z.s.
 • Doc. PhDr. Jan Hábl Ph.D. – zástupce za vysoké školy a církve
 • Mgr. Boris Váňa – zástupce za základní školy

Odkaz na předchozí web SKU se starými články 2012 – 2018: