Škola pro Život vytváří etické, duchovní a preventivní materiály a školí učitele, lektory, vedoucí mládeže, aby studenti ve školách zažili skrze ně proměnu.
Školu pro Život můžete podpořit na účet 2200100734/2010, VS 777516
Podpořte jednotlivé členy týmu: Jan Hábl – vedoucí projektu Komenský 2020
Hana Martináková – komunikace Škola pro Život
Vít Pospíšil – manažer Školy pro Život
Jan Rokosz – koordinátor K 2020
Miriam Paszová – manažer vzdělávání ŠpŽ
Honza Kuklínek – garant Školy pro Život

Podpořte nás

 jednorázově

pravidelně

 
 

Spoluprací

Přijměte pozvání na Hurikán, setkání rozšířeného týmu Školy pro Život.
Pomozte nám hledat další směr a způsoby jak působit ve školách.
Zapojte se do organizace místních setkání křesťanských učitelů ve vašem regionu.
Podílejte se na organizaci konferencí.
Přidejte se k týmu Daniel hnutí.
Tvořte metodické materiály pro další učitele a lektory.

Kontakt: Hana Martináková, hmartinakova@kam.cz

Modlitbami

Adoptujte si školu k modlitbám na www.adoptujskolu.cz

Sledujte modlitební náměty Školy pro Život na Facebooku