Aktuality - Vzdělávání

SION – Křesťanské centrum a škola

Křesťanské centrum Sion

Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové ve městě provozuje mateřskou a základní školu, dům dětí a mládeže, mateřské centrum a letos nově také střední školu. Kromě toho pořádá během roku několikero akcí pro rodiny s dětmi. Zajímá vás, jak to všechno začalo?

 Vznik křesťanské školky

Na počátku bylo hledání. Vnímali jsme, že nemůžeme čekat, až nevěřící přijdou do církve, ale že my musíme vykročit směrem k nim. Byla to totální změna postoje a vnímání toho, co jako církev máme do společnosti přinášet.

V té době nám Bůh žehnal v práci s dětmi v rámci dětské církve i v klubech na školách. Narůstal zájem o dětské tábory a rozjely se preventivní programy Týden proti drogám a Týden proti AIDS. Pomalu ale jistě v nás začal růst sen pracovat s dětmi a jejich rodinami pravidelně, mít větší dosah na jejich životy a „sloužit“ jim tím, co nám Bůh dal.

Tak se zrodila „Školka, která má ráda děti“. Od začátku nám šlo o to, aby v ní všechny děti bez rozdílu zažívaly přijetí a lásku. Přestože se netajíme tím, že jsme křesťanská školka a s dětmi mluvíme o Bohu, je o ni z řad nevěřících rodin stále velký zájem, který ani nejsme schopni uspokojit. Dnes máme tři třídy a okolo 60 dětí.

 Založení základní školy

Téměř od počátků školky jsme si pohrávali s myšlenkou založení základní školy. Ačkoliv nám přišla mírně troufalá. V té době se základky spíše rušily a žádné nové nevznikaly. Co bylo u lidí nemožné, se z Boží milosti stalo realitou a ministerstvo nám po předcházejících tlacích povolilo koncem srpna 2003 založit svoji školu. Zbývaly nám dva týdny do konce prázdnin, abychom vše nachystali a mohli 1. září přivítat své první žáčky (bylo jich 7). S každým rokem rostla škola o jednu třídu a je to necelý rok, co jsme se slavnostně rozloučili s našimi prvními deváťáky, s nimiž to všechno začalo. Ti si domů na památku odnášeli trička s nápisem „First Forever“ (první navždy).

Naše škola se od jiných škol ve městě liší nejen v přístupu k dětem, důrazu na hodnoty a ne úplně tradičních metodách výuky, ale především v tom, že je to Boží území, které jsme jako sbor zabrali a vytrvale zabíráme. Věříme, že tam může Bůh skrze naše životy, přístup a postoje zasahovat jak děti, tak i jejich rodiny. (Více než 80% dětí je z nevěřících rodin.) Z mnohých rodičů se stali naši přátelé a mnohokrát měli možnost vidět Boží jednání v našich životech.

Právě proto, že je pro nás důležité předávat žákům víc než pouhé znalosti, vybíráme si do pedagogického týmu každého dalšího učitele, asistenta nebo vychovatele velmi pečlivě. Je pro nás důležité, aby byli zajedno s naší vizí a hodnotami. Jelikož jsou lidské zdroje v těchto profesích ve sboru omezené, jsme otevření i zájemcům z jiných církví a již několik let tuto spolupráci skvěle zažíváme v praxi.

 Otevření nových dveří

Se založením základní školy se nám přirozeně otevřely další dveře k práci s dětmi, a to k odpoledním aktivitám. Kromě setkávání Dětské církve jsme chtěli mladým nabídnout i další možnosti, jak kvalitně trávit volný čas. V září 2006 nám MŠMT, opět zázrakem, schválilo založení Domu dětí a mládeže Sion (dnes DDM Nová Generace). S vděkem si uvědomujeme, že to byl opravdu zásah shora. V současné době má DDM ve své nabídce velký výběr zájmových kroužků a navštěvují ho i děti z jiných škol. Díky této aktivitě jsme mohli rozjet vlastní křesťanský sportovní klub, o kterém jsme nejprve jen snili. Ze sportovního kroužku se stal oficiální florbalový klub s účastí v mládežnických ligových soutěžích. Přestože i zde je převážná část dětí z nevěřících rodin, součástí téměř každého tréninku je modlitba nebo nějaké povzbuzení z Bible. Všichni naši trenéři jsou křesťané a jejich víra a postoje se podle jejich zkušeností mohou přirozeně projevovat i ve  sportu.

 Jak můžeme zasáhnout mládež?

Měli jsme tendenci složit ruce do klína s pocitem, že na nic dalšího bychom už neměli kapacitu. Stále jsme však hledali, co dál ohledně mládeže. Hradec Králové je město studentů, ale my tuhle generaci tak nějak míjeli, pomineme-li nárazové akce jako English camp a preventivní projekty na školách. Modlitby za tuto oblast přinesly pro mnohé z nás těžko uvěřitelnou vizi. Jestliže se vize a plán na založení základní školy a domu dětí a mládeže zdály troufalé, pak sen o vlastní střední škole byl naprosto nemožný a bláznivý. Nejprve trochu s ostychem, ale postupně se stále větším nasazením, jsme se za střední školu začali modlit. Oporou nám bylo slovo: “Všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět.“ (Jan 5/4) A rovněž: „Co je nemožné u lidí, je možné u Boha.“ (Lukáš 18/27)

Proč jsme vlastně začali o střední školu usilovat? Právě generace náctiletých je ve věku hledání sebe sama a tohle je příležitost, jak jim předávat „život“, který do nás Bůh vložil. Přáli jsme si školu postavenou na jasných křesťanských základech. Netradiční název Sion High School jsme zvolili díky inspiraci americkými školami tohoto typu, kde si studenti mohou vybírat z více oborů a úrovní jednotlivých předmětů. Nyní škola nabízí pedagogické obory a gymnázium s všeobecným nebo sportovním zaměřením.

 Mateřské centrum

Před pár lety se začaly dvě maminky z našeho sboru modlit a toužit po mateřském centru, kde by se mohly setkávat věřící i nevěřící maminky s malými dětmi, navázat nová přátelství a navzájem se inspirovat. V květnu minulého roku udělaly první praktický krok a díky nim se nabídka Křesťanského centra Sion rozšířila o pravidelná týdenní setkání mateřského centra Hopík, které už od samotného začátku zaznamenalo nemalý zájem. Jako sbor neseme tohoto benjamínka na modlitbách a věříme, že se tím otevřely další dveře k lidem z našeho okolí.

Přes všechny zmíněné aktivity nám Bůh ukazuje, že se potřebujeme ještě více otevírat lidem kolem nás a pustit je k sobě blíž, pustit je do svých srdcí a životů.

Zažili jsme, že pro Boha není nic nemožné, že se nemůžeme zastavit na místě a říct si: „To už stačí.“ Máme touhu zasahovat naše město a svými modlitbami, postoji, i tím, co děláme, proměňovat životy lidí kolem nás. Modlíme se za to, abychom vše, co děláme, nedělali ze setrvačnosti a z vlastní síly, ale aby to byla záležitost našeho srdce, lásky k Bohu a k lidem.

 

Moderní škola plná Ježíše

Mít základní křesťanskou školu je parádní věc. Pro tým lidí, kteří jsou v ní od začátku, je to jako splněný sen. Bereme ji jakou samozřejmou součást toho, co ve městě děláme, i když vůbec nebylo samozřejmé, že budeme moci vzniknout. Od samého počátku nás provází Boží zázraky, které možná nevypadají bombasticky, ale když nad tím přemýšlíme, jsme vděční, že jsme je mohli zažít.

Do budovy, lépe řečeno dvou malých kanceláří spojené do jedné, jsme první rok nacpali 7 prvňáčků a učitelky a začali jsme tomu říkat škola. Každý rok jsme odpovídali rodičům na otázku: „Kde příští rok budete?“, stejným způsobem: „Nevíme“. Dnes máme 125 žáků, 2 školní budovy a 25 učitelů.

Bůh je Bohem zázraků

Jedna holčička, ze které se stala přes noc po nepovedené operaci vážně nemocná dívka, přišla na zápis s maminkou, která v nás našla školu, kde může být své dcerce na blízku, kdyby se něco dělo. Tehdy jsem si myslel, že hadičku, kterou měla zavedenou do nosu, a dírku do krku, kterou měla pro příjem tekuté stravy, bude mít po celý život. Nikdy vlastně nic nejedla, ani nepila, všechno přijímala „krkem“. Prošla naší sionskou školkou a zažila modlitební podporu i lidský soucit.

Přesně si vzpomínám na den, kdy musela jít na operaci. Lékařská prognóza nebyla moc povzbudivá: operace může trvat 8 hodin, pokud se lékaři ozvou matce dříve, bude to znamenat, buď že nebylo možné provést zamýšlený zákrok, nebo že došlo k nejhoršímu. Modlili jsme se ten den na 1. i 2. stupni při společném ránu a čekali na zprávy. Za 3 hodiny bylo po všem. Doktor nemohl uvěřit, jak skvěle vše proběhlo. I když předpokládal měsíční rekonvalescenci, za týden holčičku propustili. I když si myslel, že v horizontu měsíců bude postupně zkoušet i jiné jídlo než tekuté, hned další den zkusila colu (a byl to skvělý zážitek) a další den zkusila jíst. Tak to pokračovalo den ze dne a naše hrdinka si užívala něco, co za celý svůj život nemohla – jak chutná jídlo a pití. Dnes je ve čtvrté třídě a jako malá slečna je šťastná, že žádnou hadičku ani žádnou dírku do krku mít nemusí.

Mít školu je skvělá věc a – nemůžu si pomoct – k církvi prostě patří. 125 dětí má zhruba 200rodičů a 400 prarodičů. 700 lidí z našeho města a jeho okolí dostává dobrou zprávu, že církev je potřebná a Bůh existuje. To je něco, co bychom si přáli. Z těchto 700 lidí by zřejmě převážná většina do církve nepřišla. Ale škola je tím prostorem, kde něco z Božího života můžou zahlédnout.

Teď máme pár docela velkých snů: vystavět krásný školní areál se sportovištěm, vypracovat koncepci výuky přírodovědných předmětů, které se budou vyučovat jako Otevřená kniha (kdo v ní umí číst, uvidí Tvůrce) a založit vysokou školu pedagogickou. Jsou to smělé vize, ale povzbuzuje nás to, že i naše škola před 10 lety byla jen tématem odvážných rozhovorů v kanceláři pastora.

Boris Váňa, ředitel školy

http://www.sion.cz