All Posts By

HankaM

Mlčí křesťané v dnešním sekulárním školství?

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Zveme Vás na setkání Clinta Elliota & Heather Kohnen z americké asociace učitelů CEAI s učiteli nejen ze Sítě křesťanských učitelů na workshop, diskusi, modlitby a k příjemnému společenství.

 • Registrujte se : neděle 29. 5. 2022 17:00   Kř. sbor Ostrava Poruba, Provozní 5362/2 Ostrava-Třebovice Mapa
 • Registrujte se: pondělí 30. 5. 2022 16:00 Cafe Crowd – Církev bez hranic Na Líše 1284/12 Praha – Kačerov Link

 

Workshop Clinta Eliotta: Mlčí křesťané v dnešním sekulárním školství?

Jak se učitelé vypořádávají s uplatněním křesťanství ve škole? Praktické přiblížení biblických principů, kterými křesťanští pedagogové mohou překonat rostoucí problém cenzury a autocenzury ve škole.  Co pomáhá radostnému naplňování našeho povolání být svědky a vyslanci Krista v různých oblastech života, včetně práce? Workshop bude zahrnovat:

 1. Výsledky aktuálního výzkumu o autocenzuře mezi křesťanskými učiteli v USA.
 2. Biblické příklady učedníků, kteří překonávali pokušení mlčet ve své kultuře.
 3. Důležitost společenství křesťanských učitelů pro překonání autocenzury ve škole.
 4. Čas na otázky a odpovědi.

Clint Elliot je právník a předseda Asociace křesťanských pedagogů v USA – Christian Educator Association International CEAI. S manželkou Lorie žijí v Kentucky. Podílí se na rozvoj Daniel hnutí, které pomáhá křesťanským učitelům na sekulárních školách, aby do svých škol účinně přinášeli Boží lásku a pravdu. Clint je odborníkem a poradcem učitelů, jak v rámci právní svobody v Evropě i USA hovořit o otázkách víry, i když je sekulární společnost považuje za tabu.

Heather Kohnen je učitelkou již 29 let. Se svým manželem Corey a třemi dětmi a snachou žije v Minnesotě, kde učí na základní škole, CEAI vede Daniel projekt v USA. S nadšením pomáhá křesťanům, kteří pracují v sekulárních školách, znovuobjevovat své poslání a s důvěrou kráčet podle plánů, které s nimi má Bůh. Přeje si, aby učitelé byli ambasadory Boží lásky a pravdy ve své práci a zažívali radost na této dobrodružné cestě.

Na setkání vás zve Honza Kuklínek ze Sítě křesťanských učitelů s regionálními partnery.

Kontaktní osoba za Ostravu: Hana Martináková, hmartinakova@kam.cz
Kontaktní osoba za Prahu: Barbora Soukupová, barasou@gmail.com


Datum akce 29. - 30. 5. 2022

Nadějná budoucnost, učitelé pro další generaci

By | Akce - Konference, Aktuality - Setkávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Nadějná budoucnost, učitelé pro další generaci

Kdy: ČTVRTEK – NEDĚLE 26. – 29. května 2022

Řečníci:
LIZZIE HAREWOOD, ředitelka Asociace křesťanských učitelů, Velká Británie

WLADYSLAW DWULAT, zakladatel a vedoucí centra Proem, Polsko

CLINT ELIOTT, Daniel hnutí v Evropě, USA – Kentucky

HEATHER KOHNEN, Vedoucí Daniel projektu CEAI, USA – Minnesota

AGNIEZSKA CROIZER, ředitelka základní školy PROEM, Polsko

Kde: KONFERENČNÍ CENTRUM PROEM | Polsko

Přidejte se ke křesťanským učitelům z celé Evropy, kteří se setkají v krásném prostředí centra Proem, hodinu od Varšavy. Čekají nás společné chvály, modlitby a povzbuzení při společných hlavních programech, workshopech a diskuzích. Na hlavní programy se bude možnost připojit online a bude k dispozici překlad.

Více v angličtině na www.eurecaonline.org/conf22/

Přihlášení pro online účast LINK

Blíže představujeme jednoho z řečníků – Lizzie Harewood  je zkušenou učitelkou a ředitelkou britského Sdružení křesťanských učitelů.

Pátek 27.5. 19:00 „Nadějná budoucnost: vzdělávací program“
Jak mohou křesťanští pedagogové přinášet naději prostřednictvím obsahu a metodami, které používají ve svých třídách?
Je to skutečně možné zprostředkovat křesťanskou naději prostřednictvím sekulárních učebních osnov?

Sobota 28.5. 9:30: „Nadějná budoucnost: pečovat jako Kristus“
Projevování hlubokého zájmu o dobro studentů i kolegů by mělo být charakteristickým znakem křesťanů ve školství, a jak můžeme jít ještě dál?
Můžeme skutečně přinášet naději evangelia do kontextu, jako je např. nepřátelské prostředí sborovny? Pojďme přemýšlet, co znamená starat se jako Kristus.


Datum akce: 26. - 29. 5. 2022

Webinář na projektový den Minus na plus s Amosem

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments
Milí lektoři,
nestihli jste osobní workshopy v Praze a v Třinci a chcete spolu s námi oslavit Komenského 430. narozeniny?
Zveme vás na webinář k projektovému dni Minus na plus s Amosem, který se uskuteční 22.2.2022 od 16.30 do 18:00 hod. Je to krásné a dobře zapamatovatelné datum, takže se nezapomeňte registrovat zde.
Tento projektový den nyní velmi dobře koresponduje s poptávkou ve školách na programy ohledně duševního zdraví.
Cílem setkání je praktická ukázka 4 hodinového projektového dne s Komenským ve škole. Anotaci posílám v příloze. Webinářem vás provedou Vítek Pospíšil, Jana Řezníčková a Radek Hejret.
Účast je zdarma.

Datum akce: 22. 2. 2022 od 16:30

Na kopec s Amosem

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání | No Comments

Zdravíme věrné bojovníky ve školství a všechny drahé přátelé škol.

27. 3. 2022 plánujeme celostátní akci pro křesťanské učitele Na kopec s Amosem. 

Výstupem na kopce a hory v okolí vašeho bydliště chceme připomenout 430. výročí narození Učitele národů a stmelit tak učitele na jednotlivých místech. 

Přáli bychom si, aby akce byla organizačně jednoduchá. Jednalo by se o přátelské setkání,  možnost jen tak být spolu. Ale pokud máte chuť, nápady a sílu rozvinout nápad více, budeme vám fandit.

Jediným pojítkem pro všechna místa bude četba myšlenek J. A. Komenského a ideální čas být na vrcholu kopce v 15. hodin (není podmínkou).

 
Co vám můžeme poskytnout pro organizování akce:
 1. Pokud na výstup na kopec chcete pozvat celé rodiny s dětmi, můžeme vám zdarma poskytnout podklady ilustrovaného životopisu Komenského, který může organizátor rozvěsit cestou jako stopovačku pro děti. 
 2. Kromě obrázků, zachycující významné životní události Komenského, máme připraven textový popis jeho klíčových milníků.
 3.  Vybrané texty ke čtení z Obecné porady o nápravě věcí lidských na 7 témat (vzdělávání, vláda, rodina, média, spiritualita, umění, podnikání)
 4. Elektronické podklady
  • pro tvorbu plakátu, kde si sami můžete doplnit vlastní text
  • obrázky J. A. Komenského
  • záložky k tisku – barevný ilustrovaný obrázek s citátem Komenského na (12 druhů na dvou A4)
 5. Lze si zde objednat trička s citátem Komenského dle vlastního výběru, které si hradí každý sám.
 6. Na Facebooku je vytvořena událost Na kopec s Amosem, kde můžete vložit vaše foto z výstupu.
 7. Nahlášeným organizátorům zašleme odkazy na podklady emailem.

Pokud byste rádi zorganizovali akci Na kopec s Amosem u vás, kontaktujte
za Moravu Hanku Martinákovou hmartinakova@kam.cz ,
za Čechy Janu Řezníčkovou jreznickova@kam.cz .


Datum akce 27. 3. 2022

Plán akcí na rok 2022

By | Kalendář hlavní strana | No Comments

 

V roce 2022 se na vás budeme těšit na některé z těchto akcí:

Dny s Komenským Praha (12.1.), Třinec (25.1.)
14. 1. Regionální setkání SKU v Písku
28. – 30.1. O krok dál v Broumově, Daniel akce pro začínající učitele
9. 3. Kurz Poselství křesťanských Velikonoc I., Ostrava
16. 3. Kurz Poselství křesťanských Velikonoc II., Ostrava
25. 3. Slavnost To nejlepší z Komenského
5. 5. Konference CERC v Hradci Králové, Na charakteru záleží
26. – 29. 5. EurECA konference Nadějná budoucnost, kterou tvoří učitelé pro příští generaci LINK
10. 6. Pozvěte Komenského na Noc kostelů
24. – 30. 7. Daniel týden, Malenovice
6. – 7. 9. Lektorská konference, Vysočina Immanuel

 


Distancování od názorů Ládi Hanuše

By | Nezařazené | No Comments

Vážení členové SKU a Daniel akcí,

někteří z Vás obdrželi od Ládi Hanuše nevyžádaný email o jeho postoji k očkování.
Jako pracovníci KAM a Školy pro Život se distancujeme od jeho názorů. Spolupráci s Láďou Hanušem jsme ukončili v roce 2020. Řešíme s ním jeho neoprávněné zneužití kontaktů, spamování a zastrašování.
Omlouváme se Vám za tuto nepříjemnou komunikaci.

Tým Školy pro Život

Proč jsem se nechal očkovat?

 

Všichni máme svobodnou vůli se rozhodnout co uděláme.

Z naší svobody plyne odpovědnost za naše jednání, které má dopad na druhé lidi.

Když jsem obdržel bratrský dopis Ladislava Hanuše, který rozeslal 28.11.2021 na členy Sítě křesťanských učitelů, rozhodl jsem se  k písemnému vyjádření mých postojů.

 

Historická zkušenost z Evropy zdecimované morem a výdobytky moderní medicíny 

Dříve někteří křesťané ty, kdo byli svou nemocí ohrožením pro ostatní, zapálili s celým domem. Jiní křesťané riskovali svůj život péčí o ně a položili svůj život ve službě. Další Bohabojní křesťané se řídí instrukcemi, jak máme na této zemi fungovat jako moudří správci a vyvinuli různé léky včetně očkování, které od smrti zachránily milióny lidí. Byl jsem moc rád, že nám křesťanští zdravotníci svým prohlášením doporučili očkování LINK

Věřím faktům nebo mě řídí emoce?

Zdá se mi, že současné rozdělení i společnosti i křesťanů krásně odráží, jak fungují naše sociální bubliny, které nás utvrzují v našich vlastních názorech. Současné technologie umožňují šířit své názory velmi efektivně a tak se i extrémní, poplašné dopisy šíří s neuvěřitelnou účinností. Ti, kdo nejsou ochráněni svou moudrou sociální bublinou, která jim pomáhá kriticky posuzovat informace a nepodlehnout falešným zprávám, jsou v reálném nebezpečí. 

 

Děkuji, že se modlíte za naši vládu a její moudrost pro každodenní rozhodnutí, která dělají.

Moc děkuji, že do škol nesete LÁSKU a PRAVDU.

Tato slova píšu jako obyčejný učitel, křesťan a člověk, který se učí milovat bratry, se kterými nesouhlasí.

Honza Kuklínek

 

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.  Lukáš 11;28 ČEP

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. List Jakubův 4;17b ČEP 

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.  Římanům 12;10 ČEP

Ilustrace Daniel Jurčo

 


Den s Komenským

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

Milí přátelé, učitelé, lektoři,

zveme vás na Den s Komenským, který se uskuteční  v 16:30 – 19:00

11. 1. 2022 v Brně (zrušeno)Slovo života, Nové sady 601/37, 60200 Brno – Staré Brno, blízko vlakového nádraží

12. 1. 2022 v Praze: Bratrská škola, Rajská 300/3, Praha 7, v blízkosti je stanice metra Holešovice (C), před školou je placená zóna parkování.

25. 1. 2022 v Třinci: Sborové centrum Hutník, Revoluční 609, 739 61 Třinec 1 (suterén)

Cílem setkání je představení projektu Komenský – Příběhy lidskosti a praktická ukázka projektového dne s Komenským ve škole. Seznámíme vás také s možností uspořádat Noc kostelů s Komenským ve vaší církvi.

Setkání je určeno pro křesťanské učitele, lektory, pracovníky s mládeží, zájemce o Noc kostelů.

Účast je zdarma. Je však potřeba se registrovat ZDE .

Akce se uskuteční s dodržením aktuálních epidemiologických opatření. Prosíme účastníky, aby s sebou měli roušky a doklad o bezinfekčnosti (certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci Covid-19, nebo negativní PCR test nebo na místě si přinesou a udělají vlastní antigenní test). Případně online.

 

 


O krok dál

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

28. – 30. 1. 2022 O krok dál, Broumov

 • víkendový program pro studenty pedagogiky a začínající učitele do 4 let praxe
 • akreditovaný 18 hod kurz s doc. Janem Háblem na téma Character Matters aneb Na charakteru záleží
 • bližší info a video pozvánka na webu Etické výchovy evops.cz/o-krok-dal/
 • nominujte studenta pedagogiky, pošlete na e: noskova.lenka6@gmail.com jeho jméno a kontakt a my mu pošleme osobní pozvánku
 • na Daniel akce nezveme hromadně, uvítáme vaši spolupráci při zvaní.
 • pomozte nám svým darem víkend uskutečnit, číslo účtu EV o.p.s.
  123-3358520207/0100 VS: 777735  Výsledek sbírky sledujte na Facebooku

Datum akce 28. - 30. 1. 2022

Setkání křesťanských učitelů a lektorů z Moravy a Slezska

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

Den Duchovního dědictví na Moravě – vzhledem k epidemiologické situaci akce zrušena

Cíl: propojení, inspirace, představení materiálů, sdílení a modlitby

 • lektory a učitele vyškolíme pro programy o Bibli a Komenského Projekty proměny
 • seznámíme vás s nabídkou projektových dnů a bohatou nabídkou metodik Komenský pro život / Úcta k životu

Termín: sobota 27. 11. 2021, 9:30 – 15:30

Místo: Sborové centrum Hutník, Revoluční 609, 739 61 Třinec 1

Cena: zdarma

Registrace: ZDE

Program:

9:30 – 10:30 Úvod: Kdo přinese Boží lásku a pravdu do škol?

10:30 – 10:45 přestávka

10:45 – 12:15 1. blok workshopů

 • JAK DĚLAT ÚSPĚŠNĚ PROJEKTOVÝ DEN S KOMENSKÝM (VÍTEK POSPÍŠIL)
 • BIBLE – JEDEN Z KLENOTŮ NAŠÍ KULTURY, PRO 3. – 5. ROČNÍK (MIRIAM PASZOVÁ)
 • POZNEJ BIBLI SKRZE PŘÍBĚH – DRAMATIZACE BIBLICKÉHO PŘÍBĚHU O DAVIDOVI A BATŠEBĚ, PRO 8. – 9. ROČNÍK (HONZA ROKOSZ)

12:15 – 13:30 oběd ve vlastní režii (možnost využít restaurace v okolí)

13:30 – 15:00 2. blok workshopů

 • KOMENSKÝ – PŘÍBĚHY LIDSKOSTI, ANEB JAK PROJEKT POKRAČUJE V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE (HANKA MARTINÁKOVÁ A VÍTEK POSPÍŠIL)
 • BIBLE – JEDEN Z KLENOTŮ NAŠÍ KULTURY, PRO 3. – 5. ROČNÍK (MIRIAM PASZOVÁ)
 • POZNEJ BIBLI SKRZE PŘÍBĚH – DRAMATIZACE BIBLICKÉHO PŘÍBĚHU O DAVIDOVI A BATŠEBĚ, PRO 8. – 9. ROČNÍK (HONZA ROKOSZ)

15:00 – 15:30 chvály, modlitby, rozloučení

Kontakt: Hana Martináková, hmartinakova@kam.cz

Akce se uskuteční s dodržením aktuálních epidemiologických opatření. Prosíme účastníky, aby s sebou měli roušky a doklad o bezinfekčnosti (certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci Covid-19, nebo negativní PCR test nebo na místě si přinesou a udělají vlastní antigenní test).


Datum akce: 25. 1. 2022