Aktuality - Vzdělávání

Křesťanští učitelé proměňují životy – Inspirace z Velké Británie

Pro anglicky mluvící 50 minut inspirace ve 20 videosekvencích. Do jaké hloubky může být škola křesťanská? Škola se může hlásit ke křesťanským hodnotám, křesťanství může ovlivnit obsah toho, co se vyučuje ale i způsob výuky může reflektovat křesťanské přístup. Celý proces vzdělávání může být křesťanskou zkušeností. Křesťanské vyučování založené na teologii víry naděje a lásky. Když vycházíme z křesťanského rámce pro vzdělání tak např. Environmentální výchova pro nás znamená učit se být dobrými správci toho, co Bůh stvořil. Jak křesťanský přístup vstupuje do sekularizované společnosti a další myšlenky, zkušenosti a svědectví křesťanských učitelů z Velké Británie.

Pro ty kdo anglicky čtou, doporučené knihy pro křesťanské učitele: Christian Books On Education And Teaching