Kdo jsme

Síť křesťanských učitelů (SKU)

usiluje o spojení evangelikálních křesťanů a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele a lektory, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, a také křesťanské školy.

SKU spravuje oddělení Škola pro Život Křesťanské akademie mladých, které učitelům a lektorům nabízí:

Podpora vzdělávání

 • akce Daniel hnutí
 • workshopy, Dny Duchovního dědictví
 • webináře
 • elearning
 • inovace
 • elearning – Komenský, J.A.K. jako?
 • Daniel hnutí – Restart, O krok dál
 • webináře – Online akademie

Profesní i osobní propojování

 • regionálních setkávání
 • konference – Křesťan za katedrou, Lektorská konference
 • databáze najdilektora.cz ve spolupráci s F-nadací
 • inovace
 • národní koordinátor
 • regionální koordinátoři
 • modlitební podpora
 • rozvoj mezinárodní spolupráce mezi učiteli – EurECA, CEAI

Informační servis

  • web situcitelu.cz
  • Facebook Křesťané ve školství
  • rozesílání newsletterů s aktualitami
  • inovace
  • jednotný přístup k přihlašování, záznamům, zdrojům
  • rozvoj FB a webu
  • zajímavé odkazy a tipy pro výuku

Nástroje

   • metodiky a pomůcky do výuky
   • projekt Komenský 2020
   • propojení s programy prevence, Duchovního dědictví, etické výchovy
   • inovace
    • vznik nových materiálů a metodik
     • metodiky programu Komenský pro život
     • Komenský – Příběhy lidskosti
     • Nové programy o Bibli

Proč?

V roce 2010 Česká evangelikální aliance ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých iniciovala vznik Sítě křesťanských učitelů. Učitelé jsou lidé, kteří mají významný vliv na novou generaci v našem národě. Věříme, že umožní věřícím pedagogům být jednoduše informováni o tom, co se děje ve sféře jejich vlivu a jaké možnosti jsou pro ně aktuálně nabízeny. Dlouhodobě chceme  vzbudit zájem církve o oblast vzdělávání a předložit ji jako zajímavou, schůdnou, zdolatelnou, atraktivní a smysluplnou cestu k proměně společnosti, a že se tak tématům školství z křesťanského pohledu dostane alespoň takové pozornosti, kterou si zaslouží.

Kontakt: Hana Martináková, 737 637 033, hmartinakova(zavináč)kam.cz, komunikace oddělení Škola pro Život

Hlavní cíle SKU:

   • Učitel jako vedoucí, vzor, poradce – i v osobním vztahu s žáky
   • Propojení křesťanů působících ve školách
   • Posílení křesťanského vlivu v českých školách
   • Podpora křesťanů v jejich profesní úloze učitele
   • Propojení s obdobnými profesními skupinami v zahraničí
   • Sdílení know-how a materiálů

Mapa členů sítě křesťanských učitelů

Členové týmu:

Honza Kuklínek – garant Školy pro Život
Vít Pospíšil – manažer Školy pro Život
Hana Martináková – komunikace Školy pro Život
Denisa Mouchová – manažer lektorů Školy pro Život
Jana Řezníčková – koordinátorka Školy pro Život
Miriam Paszová – manažer vzdělávání Školy pro Život
Jan Rokosz – koordinátor Komenský 2020/Příběhy lidskosti
Jan Hábl – vedoucí projektu Komenský 2020/Příběhy lidskosti
Samuel a Šárka Húšťovi – regionální pracovníci Školy pro Život

Kdo za Sítí křesťanských učitelů stojí:

Síť křesťanských učitelů byla založena ze společné iniciativy Evangelikální aliance Křesťanské akademie mladých.