Aktuality - Vzdělávání

Bible ve školách u příležitosti výročí 400 let Bible kralické

Blíží se výročí 400 let Bible kralické. Dne 14.9. proběhne v Kralicích nad oslovou veliká slavnost připomenutí tohoto výročí. Připravované oslavy jsou příležitostí, aby i ve školách byla připomenuta tato důležitá kniha plná moudrosti.  Více informací o tomto výročí  je na stránkách www.bible-kralicka.cz.  V souvislosti s touto příležitostí nabízí Síť křesťanských učitelů  několik způsobů,  jak na Bibli ve škole upozornit:

  • Výtvarnou soutěží – „Bible v životě nás všech“.
  • Lekcemi o Bibli od Elišky Krmelové.

Výtvarná soutěž

Soutěž s Biblí kralickouNázev této soutěže je  „Bible v životě nás všech“  a  žáci a studenti se mohou přihlásit do do široké škály kategorií od MŠ až po VŠ a ostatní „děti“ do 100 let.  Výtvarná díla se zasílají obci Kralice nad Oslavou  do 31.7.2013. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen za účasti významných osobností kulturního a společenského života proběhne 14. 9. 2013 na výstavě vybraných prací v Kralicích nad Oslavou.    Podrobnosti výtvarné soutěže – odkaz na soubor ve Wordu

Vyučovací hodiny o Bibli

Ve spolupráci s Etickými dílnami připravujeme „Lekci o Bibli“. Členům Sítě křesťanských učitelů poskytneme metodické materiály a PowerPointovou preZentaci – dvě verze pro I. a II. stupeň ZŠ.  Materiály  budou připraveny v měsíci červenci a členy SKU o nich budeme informovat.

Výročí Bible kralické bude mít velkou mediální podporu. Byli bychom moc rádi, kdyby tato událost otevřela příležitosti i ve školách, aby bylo Bibli věnováno více pozornosti.

Více čtěte v samostatné stránce:  Bible do škol