Aktuality - Vzdělávání

CEMACH – soutěžní projekt pro střední školy

Nabídka multimediální interaktivní přednášky „Moderní Stát Izrael – inspirace pro mladou českou generaci“

Pro školní rok 2013/14 byl vyhlášen již třetí ročník soutěžního projektu Cemach (hebr. výhonek, klíč k poznání). Tento projekt vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Památníkem Lidice. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podporu projektu garantuje i Ministerstvo kultury.

V rámci projektu pořádají vyškolení lektoři Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) interaktivní multimediální přednášky, během kterých seznámí žáky s historickým pozadím vzniku moderního Státu Izrael a jeho následným rozvojem na poli vědy, kultury, ekonomiky a ekologie. Žákům je poskytnut prostor na diskusi a v závěru jsou jim vysvětlena pravidla přihlašování do soutěže. Časová dotace přednášek činí dvě vyučovací hodiny spojené v jeden ucelený blok bez přestávky. Z technického zázemí je zapotřebí pouze interaktivní tabule nebo dataprojektor a reproduktory k PC.

Přednášky jsou pro školy zcela zdarma a dají se vhodně propojit se vzdělávacími aktivitami na téma Antisemitismus a holocaust.

Detailnější informace naleznete v PDF a na webu www.cemach.cz

Pokud by Vás nabídka na realizaci přednášek zaujala, kontaktujte Radka Hejreta.

Radek Hejret | m: +420 739 324 300, t/f: +420 312 690 349
certifikovaný lektor přednášek o antisemitismu a holocaustu
regionální koordinátor projektu Světlo paměti
lektor a koordinátor přednášek o moderním Izraeli v rámci projektu CEMACH