Aktuality - Vzdělávání

Po stopách Bible

Na různých místech příležitost připomenutí Bible Kralické a seznámení žáků s Biblí využili různými způsoby. ZŠ Orbis Pictus v Táboře uspořádala projektový den o Bibli, řada škol pozvala Gedeony k rozdání Nových zákonů svým žákům.  V Kutné hoře uspořádali zajímavou výstavu.

Dne 18. října zavítali do Českého muzea stříbra žáci ZŠ Žehušice, kteří si prohlédli výstavu 400 let Bible králické a zároveň se zúčastnili interaktivního programu „Po stopách Bible. Žáky provedl výstavou Alexander Štěpánovský, kazatel z Křesťanského společenství Kutná Hora, a zároveň je seznámil s nejčtenější knihou světa – s Biblí. Děti se rozhodně s Alexandrem nenudily, protože si i mohly jeden biblický příběh „O Davidovi a Goliášovi“ zahrát. Nebyla to jediná aktivita, která čekala na malé návštěvníky. Muzejní archivář a historik Bc. Josef Kremla přinesl dětem k nahlédnutí dvě historické Bible. Prolistovat si tak mohly Velislavovu Bibli (její faksimili), jejíž originál vznikal v letech 1325 – 1349, a Bibli kutnohorskou z r. 1489, která se stala první ilustrovanou tištěnou Biblí v Čechách. Na závěr přišla praktická část, kdy si děti mohly vytvořit svůj první list Bible. Chopily se ihned husího brka, inkoustu, některé si vyrobily vlastní razítka či svitky. Domů děti odjížděly nejen se svými výrobky, ale získaly za svou píli i Bibli pro mladého čtenáře, kterou věnovalo účastníkům programu Křesťanské společenství Kutná Hora.

Za ČMS připravila Mgr. Kateřina Vavrušková
(PR pracovník, muz. pedagog, historik)

Akce se nakonec protáhla do 21.listopadu, překvapil mne velký zájem i pozitivní ohlasy ze strany pedagogů a dětí, kterých se na programu vystřídalo více než 500  ( MŠ, 1. i 2.st. ZŠ, jednou zavítali i studenti gymnazia).

Kromě výstavy o Bibli kralické si děti mohly prohlédnout soudobé české biblické překlady a také ukázku z  nabídky nakladatelství Samuel a České biblické společnosti určené dětem a mládeži. Pro jedince s neodolatelnou potřebou něco zničit jsme dali k dispozici akvarium a obojživelnou „Bible do nepohody“.

K povídání o Bibli jsme se dostávali přes Robinsona Crusoe. Tento příběh, který je ve skutečnosti mnohem zajímavější než převyprávěná verze J.V.Plevy, děti většinou dobře znají a v překladu od Alberta Vyskočila je výborným odrazovým můstkem k seznámení s knihou, která mění lidské životy a dává odvahu.

S laskavým dovolením Brněnské tiskové misie byla na stěnách výstavní místnosti instalována zvětšená verze brožury „Bible –Manuál pro život“, na kterou odkazovaly otázky v pracovních listech vytvořených muzejním pedagogem.

Velký  dojem (nejen) na mne udělal náš pes nezvyklého zjevu, imitující ve scénce o Davidovi  lva trhajícího ovce, který se jednou v zápalu hereckého výkonu  zřítil po hlavě z lodní bedny stojící na vysokém stole. Stopu jistě zanechal i Goliáš v podání našeho dvoumetrového kamaráda v přilbě s kravskými rohy. Od chvíle, kdy jsme zjistili, že chlapec představující Davida má pláč na krajíčku a děti úprk k paní učitelce jenom nepředstírají, volili jsme pro menší děti verzi mírnější.

Nejvíc nadšený jsem byl z možnosti věnovat dětem ilustrované Bible, které nám dodal Honza Bíca ( nakl. Samuel). Starší děti si v případě zájmu odnášely NZ od Gedeonů a již zmíněnou brožuru z BTM. Jsem vděčný Bohu za tyto možnosti a vyhlížím další.

Saša Štěpánovský