Akce - Konference

Konference KŘESŤAN ZA KATEDROU Praha

Datum akce:

12. listopadu 2016 se konala za účasti více než 60 účastníků konference KŘESŤAN ZA KATEDROU v Praze. Konferenci připravují: Síť křesťanských učitelů (KAM) a Beskydy Mountain Academy (BMA), ve spolupráci s  Christian International School of Prague (CISP) a Církví bratrskou, Praha 13. 

Program:

10:00 – 10:10  přivítání Petr Hermann (ředitel BMA) a Terry Chumbley (ředitel CISP)

10:10 – 10:20  chvály (Lori Gregory CISP)

10:20 – 10:30  svědectví učitelů (Petra Burdová a Lucie Granátová)

10:30 – 10:45  aktuality Sítě křesťanských učitelů (Ladislav Hanuš).

Představení Spolku křesťanských právníků (Ondřej Kubů)

10:45 – 11:00  přestávka

11:00 – 11:45  přednáška: Nový pohled na studenty (Tymothy Downey, Moody Bible Institute)

Anotace: Pokud máme vytvářet vzdělávací prostředí, které je katalyzátorem pro akademickou a osobní výjimečnost, vyžaduje to změnu naší perspektivy na studenty, i změnu perspektivy studentů samotných. Tato přednáška nám dá výzvu pro každodenní práci s našimi studenty.

11:45 – 12:00  přestávka

12:00 – 13:00  Workshopy A:

Paul Till (BMA): Hluboké rozhovory o Bibli se studenty, když nevěří (A1) Anotace: Jak přinést Bibli do vašich hodin a zažehnout jiskru hluboké diskuse s nevěřícími studenty? Výzvou je zvážit vaše strategií pro tvořivé navázání kontaktu díky Božímu slovu.

Eliška Krmelová (Hope4kids): Interaktivní výuka programů Etické dílny® (A2) Anotace: V oblasti prevence už klasickým „přednáškám“ odzvonila hrana – nyní jsou očekáváné a pro dnešní mladou generaci i nezbytné interaktivní programy, ve kterých se žáci učí prostřednictvím různých aktivit a diskusí. Představíme si a vyzkoušíme různé typy interaktivních prvků a příklady zážitkového učení, které používáme v preventivních programech Etické dílny®.

Vicky Mobley (CISP): Evangelium a matematika: Matematika očima víry (A3) Anotace: Jako křesťanští učitelé se často snažíme prezentovat svůj předmět z křesťanského úhlu pohledu. To je jistě správné v matematice, která se zdá být duchovně neutrální. Ale pokud je všechna pravda Boží pravdou, pak i matematika odráží Boží plán. Budeme společně zkoumat, co to znamená učit matematiku tak, aby v ní studenti viděli též poselství Evangelia.

Petr Hermann (BMA): Konzultace založení křesťanské školy (A4) Anotace: Petr úspěšně vede Gymnázium BMA již více než deset let a přeje si vidět rozšíření křesťanského vzdělávání po celé České republice. Pokud vedete křesťanskou školu nebo máte zájem nějakou začít, zapište se pro osobní konzultace a prodiskutujte praktiky, strategie a řešení pro specifické výzvy, kterým křesťanské vzdělávání v Česku čelí.

13:00 – 14:30   oběd

14:30 – 15:30  Workshopy B:

Martina Chlupáčková (Spolek Křesťanští právníci): Právní svoboda křesťanského učitele (B1) Anotace: Obecné vymezení toho, kdy a co mohu jako učitel – křesťan svobodně říkat, jak svobodně projevovat svoji víru, aniž bych se dostal do střetu s právy ostatních, jaké jsou meze svobody vyznání. Řešení modelových situací a odpovědi na konkrétní otázky posluchačů k tomuto tématu.

Daniel Guňka (BMA): Jak prezentovat prezentaci (B2) Anotace: Prezentace je dnes běžnou věcí. Stává se téměř učitelským minimem připravenosti. Vyžadují ji studenti, ředitelé škol, chválí za ni inspekce. Po technické stránce dnes umí prezentaci udělat téměř každý. Přesto, nemáte někdy pocit, že výsledek často neodpovídá tomu, co jste zamýšleli? Existují nějaká pravidla, jak udělat prezentaci obsahově i vzhledově kvalitní? A co dál? Jak prezentaci používat ve třídě? Jak o ní mluvit, jak s ní pracovat? Dá se prezentace využít i jako aktivní metoda vyučování? Pokud Vás tyto a podobné otázky zajímají, budeme na ně společně v rámci workshopu hledat odpověď.

Petr Rattay (národní koordinátor Nové generace): Nová generace na mé škole (B3) Anotace: V České republice jsou statisíce studentů, kteří neměli nikdy možnost slyšet evangelium. Tento seminář se zabývá zapojením křesťanských studentů do misie na jejich vlastní škole či univerzitě. Účastníci semináře se tak dozví o tom, jak fungují školní skupinky, jak je založit a jak pracovat na jejich rozvoji (www.novagenerace.com). Čeká nás také diskuze o tom jak pracovat na školách, jak se zapojit a také mnoho svědectví a příběhů o tom co Bůh dělá skrze české studenty.

Petr Hermann (BMA): Konzultace založení křesťanské školy (B4) Anotace: Petr úspěšně vede Gymnázium BMA již více než deset let a přeje si vidět rozšíření křesťanského vzdělávání po celé České republice. Pokud vedete křesťanskou školu nebo máte zájem nějakou začít, zapište se pro osobní konzultace a prodiskutujte praktiky, strategie a řešení pro specifické výzvy, kterým křesťanské vzdělávání v Česku čelí.

15:30 – 15:45  přestávka

15:45 – 16:30  přednáška: Služba z naší identity (Tymothy Downey, Moody Bible Institute)

Anotace: Rozumíme svému oboru, a proto je na nás vyvíjen tlak pro špičkový výkon. A to až tak, že velká část naší identity je určována našimi vlastními schopnostmi. Přesto nás Ježíš volá, abychom sloužili, protože naše identita je v něm a ne v nás. Tento seminář se bude zabývat dopady služby v našich školách tak, aby spočívala v dostatečnosti Ježíše samotného. Jak by to vypadalo, kdybychom sloužili z naší identity a ne naší identitě?

16:30 – 16:40  svědectví studentky (Tereza Krištofová)

16:40 – 16:50  shrnutí konference (Jan Kuklínek)

16:50 – 17:00  chvála (Lori Gregory)

Kapacita: kapacita konference max. 100 účastníků. (workshop A1 a B1 max. 100 účastníků, workshop A2 a B2 max. 30 účastníků, workshop A3 a B3 max. 10 účastníků, workshop A4 a B4 max. 5 účastníků)Za přípravný tým konference

Jonathan Lobel, Tereza Krištofová, Amy Funka, František Duda, Jaroslav Tomeš, Jan Kuklínek a Ladislav Hanuš

kontakt: Ladislav Hanuš, lhanus@kam.cz, mobil: 721 634 849