Akce - KurzyAktuality - Vzdělávání

Preventivní program Úcta k životu

Datum akce:

Preventivní program Úcta k životu

Uplynulé měsíce přinesly řadu povzbudivých výsledků v rámci pilotáže preventivního programu Úcta k Životu. Žákům se nové interaktivní aktivity líbily, je radost vidět veselé dětské tváře. Na školách se nám podařilo nasbírat dost cenných zkušeností, postřehů a zpětných vazeb. Všem pilotujícím lektorům bych touto cestou rád poděkoval.

V posledních měsících jsem navštívil řadu škol po celé Moravě i ve východních Čechách. Přestože jde „zatím“ o testovací verze programu, školy i žáci jsou s realizací lekcí spokojeni. Třeba naposledy si mezi sebou komentovali kluci páťáci příběhy v programu Sedmero moří/rizika internetu: „Jé, to je celé o tobě…“. Témata jsou šitá dětem na míru a žáci to oceňují.

Velkým posunem v před byla „kompletní reforma“ v metodickém přístupu k realizaci jednotlivých lekcí. Vedle roviny informační soustředíme více na praktické dovednosti a reflexi postojů žáků. Do programů jsme zařadili zážitkové metody, interaktivní aktivity, didaktické hry… Dříve jsme v jednotlivých tématech přinášeli dětem hodně kvalitních informací, přednášky byly zajímavé, vtipné, ale frontální přístup není tak efektivní, jak by bylo potřeba. Ukázalo se, že žáci si mnohem více zapamatují a přijmou za své to, co je výsledkem jejich vlastní činnosti, co si sami z příběhu a zážitků vyvodí. Školíme lektory a finalizujeme kompletní programovou nabídku. Od září 2017 chceme nabízet již celou vyzkoušenou sadu programů Úcta k životu.

Pavel Slepička, vedoucí oddělení lektorské práce KAM, pslepicka@kam.cz