Akce - Konference

Konference Křesťan za katedrou /31.3.-1.4.2017 Třinec

Datum akce:

http://kzk.sceav.cz   Konferenci pořádala Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) ve spolupráci s Církevní základní školou a mateřskou školou Třinec a křesťanským Gymnáziem Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantě nad Ostravicí a Sítí křesťanských učitelů.

Program:

PÁTEK: ODPOLEDNÍ BLOK

17:00 – 18:00 registrace

18:00 – 18:45 večer modliteb, svědectví a chval

18:45 – 19:15 okénko do škol – svědectví

19:15 – 20:00 sekce MŠ, ZŠ, SŠ – sdílení, svědectví, modlitby v jednotlivých skupinách

SOBOTA: DOPOLEDNÍ BLOK

7:30 – 8:30 registrace

8:30 – 8:40 zahájení, úvodní slovo Martin Piętak

8:40 – 8:50 modlitby, chvály

8:50 – 10:15 I. přednáška: Boby Jackson „Proměna v praxi: Jak největší učitel, který kdy žil, praktickým způsobem vyučoval evangelium“

10:15 – 10:30 aktuality ze Sítě křesťanských učitelů (Ladislav Hanuš)

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:15 II. Přednáška: Stanislav Piętak „Reformační Solus Christus a výchova mládeže“

12:15 – 13:30 oběd

SOBOTA: ODPOLEDNÍ BLOK

13:30 – 14:30 1. blok workshopů

14:40 – 15:40 2. blok workshopů

15:50 – 16:50 3. blok workshopů

17:00 – 17:20 hudební překvapení

17:20 – 17:30 závěrečné slovo, modlitby

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

Bobby Jackson

Bobby Jackson je od roku 2011 nadšeným služebníkem v Christ Community Church. Boby zde řídí programy zaměřené na studenty, včetně rozsáhlého terénního programu, v němž je zapojeno 14 veřejných škol, 6 okresů a jedna univerzita. Věří, že služba lidem mimo církev, jako na veřejných školách, by měla být podstatnou součástí života místní církve. V oblasti Chicaga se každý rok terénního programu zúčastní tisíce studentů. Bobby je také autorem a realizátorem projektu proti bolesti, ztrátě a závislosti, zaměřeného na středoškolské studenty.

Bobby si všiml, že mnoho studentů, kterým se věnoval, vyrůstalo v adoptivní nebo pěstounské péči. To ho oslovilo natolik, že v dubnu 2016 se svou ženou Elizabeth adoptovali první dvě děti. Bobby zanedlouho zakončí studium v oblasti sociálních služeb. Tento mladý pastor se sám považuje za muže, který není ničím zvláštní. Doufá jen, že bude moci sdílet své zkušenosti, abychom mohli společně přinést naději mladým lidem, kteří po ní hladovějí.

Proměna v praxi / Jak největší učitel, který kdy žil, praktickým způsobem vyučoval evangelium

Bůh stvořil lidi jako duchovní bytosti ve fyzických tělech. Ježíš během svého života zde na Zemi věděl, jak proměňovat životy svých následovníků. Jeho vyučování bylo celostní – zaměřené na tělo, mysl i ducha. Většina z nás si zvolila vzdělávání, protože jsme vnímali, že existují možnosti, jak dělat věci jinak a jak studentům pomoci dosáhnout úspěchu v určitých dílčích oblastech jejich života. A to není o výkonech, ani o předhánění se ve známkách. Víme, jakou mají děti a mladí lidé hodnotu, kterou jim Bůh vtiskl, a chceme, aby rozpoznali svůj potenciál. Pojďme tedy prozkoumat, co se můžeme naučit z praktického přístupu Ježíše Krista, abychom našim dětem pomohli v jejich vzdělanostním rozvoji, stejně jako při proměně jejich života. Abychom jim nakonec ukázali na naději, kterou máme v Něm.

Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.

Studoval v Praze, Bratislavě a Varšavě. V letech 1993-2003 vedl katedru křesťanské výchovy na PdF OU, dalších deset let na této fakultě přednášel praktickou teologii a dvě funkční období byl členem jejího akademického senátu. Stál u zrodu CZŠaMŠ v Třinci. Pracoval v mezinárodním výboru evangelizačního hnutí AD 2000 and Beyond. Sloužil ve více sborech SCEAV, v letech 2007-2011 jako biskup. S manželkou Annou mají 4 děti, 3 snachy, zetě a 12 vnoučat. Jeho velkou výzvou je vyznání apoštola Pavla (Fp 3,8): „že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko“.

Reformační „Solus Christus“ a výchova mládeže

Kulturní svět si 31.10.2017 připomene pětisté výročí reformace. Jaké biblické pravdy o Bohu a člověku reformace připomněla a jaký vliv mělo toto jejich znovuodhalení na školství? Patří tyto myšlenky minulosti, anebo jsou stále živé?

ANOTACE WORKSHOPŮ

Rétorika I

Rétorika II

Lucie Endlicherová – vystudovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor český jazyk, absolvovala bakalářské studium logopedie. Od dob vysokoškolských studií pracuje jako rozhlasová moderátorka a redaktorka (dnes v Rádiu 7). Baví ji motivovat lidi k dobrému projevu ústnímu i písemnému a pomáhat jim k dosažení tohoto cíle. Boha zná od 15 let, je členkou sboru BJB Brno.

Nemusí se nám to líbit, nemusíme s tím souhlasit, ale ať chceme nebo nechceme, technika je při výkonu jakékoliv funkce potřebná. Špičkové sportovce na prvních místech žebříčků dnes oddělují setiny vteřiny – a dobrá technika. Proč by tedy nebylo možné špičkové učitele poznat podle téhož, tedy podle dobré práce s hlasem. Workshop nabídne základní informace týkající se techniky dýchání, práce s hlasem, intonací, důrazy a dynamikou projevu, nebude chybět možnost vše poznané vyzkoušet a aplikovat do vlastního mluveného projevu.

Bible jako jeden příběh

Natálie Luptáková – ředitelka křesťanské organizace Scripture Union Slovakia, kde se věnuje publikační činnosti, organizování táborů a jiných aktivit pro děti a mládež. Věnuje se vzdělávání dobrovolníků a školí pracovníky s dětmi. Věnuje se hlavně rozvoji kreativity. Spolupracuje s Církevní základní školou Narnia v Bratislavě a Pezinku, pro kterou vypracovala osnovy vyučování Náboženské výchovy pro první stupeň. Tento předmět učí 9 let. Je vdaná a s manželem Ondrejom mají 2 dospělé děti. Je členkou CB.

Číst Bibli? Číst Bibli s dětmi? Není to lehké, ale není to nemožné. Hledejme způsoby, jak na to. Naučme se, jak poskládat roztroušené biblické příběhy do jednoho velkolepého obrazu. Ve workhsopu se spolu podíváme na dva základní principy. První princip: Bible jako jeden příběh. Jeden příběh s jedním dějem a jedním hlavním hrdinou. Tím hrdinou je Bůh a dějem je záchrana člověka. Druhý princip: Kristus je centrum Bible. Zkoumejme starozákonní postavy jako detailní předobrazy Krista. Jak tyto principy uplatňovat při používání Expedice Bible. /Velká výprava / Big Bible challenge.

Vaše kreativní hry musí být zakončeny známkou

Paul Till – Absolvent Yale University, oboru Psychologie, a National-Louis University v Chicagu, kde získal magisterské učitelské vzdělání. Od roku 2004 působí v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY jako učitel angličtiny. Rozhodnutí usadit se v ČR bylo vedeno touhou sloužit evangeliem ve vzdělávání. Se svou ženou Sharon vychovali 3 děti, nyní již dospělé, a pečují o adoptivního syna. Paul je nadšeným kreativním učitelem, který ochotně sdílí své pedagogické zkušenosti a znalosti.

V předchozích workshopech jsme se zabývali používáním kreativních her a projektů v našem vyučování. Nicméně studenti a jejich rodiče očekávají konkrétní známky. Férové, konsistentní a specifické hodnocení je klíčovou zodpovědností každého učitele. Zaměříme se na strategie, jak toho dobře docílit.

Práce s třídním klimatem

Mgr. Jan Molnár – Jednota bratrská Liberec, pracuje jako vedoucí primární prevence a lektor organizace Maják o.p.s. Pracoval jako učitel na Z.Š J.A.Komenského v Liberci.

V některých třídách se nám zdá, že jsou fajn, v jiných se obtížně učí. Do některých dokonce nechodíme učit s radostí. Třída si „žije“ svým životem. Co můžeme vlastně včas vypozorovat? Do jaké míry může pedagog ovlivnit „klima“ své třídy?

V rámci workshopu se budeme věnovat základním principům dynamiky kolektivu a včasnému rozpoznání varovných signálů, které žáci vysílají. Případně jakou další roli může pedagog sehrát.

Sexuální výchova jinak / podtéma Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality místo liberální sexuální výchovy

MUDr. Maria Fridrichová – pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z. s. v oblasti podpory rodiny a primární prevence. Lektorka programů s manželskou a bioetickou tématikou (program Vyjmenovaná slova o manželství a sexualitě). Je autorkou koncepce prevence rizikového sexuálního chování jako výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality, autorkou školského programu „Škola osobního života“. Přednáší na vzdělávacích seminářích pro pedagogické pracovníky. Poskytuje kurzy a individuální poradenství v otázkách plánování rodičovství. Žije 31 let v manželství, maminka čtyř mládežníků.

Seminář má načrtnout zkušenosti s koncepcí „sexuální výchovy“ v souladu s biblickými hodnotami a v kontextu širší osobnostní výchovy. Zaměřuje se více na tu část, kterou poskytuje učitel ve škole, ale s plným respektem k primátu rodičů v otázkách předávaných hodnot. Ukáže také soubor přirozených argumentů pro zdrženlivost v dospívání.

Experimentální vzdělávání. Jak na to?

Boby Jackson – je od roku 2011 nadšeným služebníkem v Christ Community Church. Boby zde řídí programy zaměřené na studenty, včetně rozsáhlého terénního programu, v němž je zapojeno 14 veřejných škol, 6 okresů a jedna univerzita. Věří, že služba lidem mimo církev, jako na veřejných školách, by měla být podstatnou součástí života místní církve. V oblasti Chicaga se každý rok terénního programu zúčastní tisíce studentů. Bobby je také autorem a realizátorem projektu proti bolesti, ztrátě a závislosti, zaměřeného na středoškolské studenty.

Bobby si všiml, že mnoho studentů, kterým se věnoval, vyrůstalo v adoptivní nebo pěstounské péči. To ho oslovilo natolik, že v dubnu 2016 se svou ženou Elizabeth adoptovali první dvě děti. Bobby zanedlouho zakončí studium v oblasti sociálních služeb. Tento mladý pastor se sám považuje za muže, který není ničím zvláštní. Doufá jen, že bude moci sdílet své zkušenosti, abychom mohli společně přinést naději mladým lidem, kteří po ní hladovějí.

Je jednoduché ztratit se ve světě „experimentálního vzdělávání“. Mnoho učitelů si pokládá otázky jako: Kde bych měl začít? Jaké mám k dispozici zdroje? Jak propojím hry s reálným životem? Tento seminář krok za krokem vysvětlí, jak použít experimentální vzdělávací metody ve třídě s využitím otázek a odpovědí.

Bolest a závislost, naděje a uzdravení

Bobby Jackson

Ze zkušenosti víme, že svět mladých lidí je plný bolesti. Zároveň bývají nabádáni, aby svou bolest maskovali a skrývali. Bolest, těžkosti, závislosti – to všechno jsou vážné věci. Mladí lidé se se však s nimi nedovedou vypořádat. Víme, že evangelium může uzdravit rány. Mnohdy ale netušíme, jak propojit vědomosti v hlavě s bolestmi, které nosíme v srdci. Workshop je o tom, jak jsme v církvi skrze evangelium tento problém řešit a o tom, co jsme se v tomto procesu naučili.

Církev, škola, veřejnost – případ dobré praxe

Bohdan Čančík – pastor Jednoty bratrské, od roku 1994 vede sbor v Nové Pace. S manželkou Lenkou, mají 4 dcery a jednoho syna. 3 děti prošly domácí školou. V roce 2007 sbor založil základní a mateřskou školu Brána a v současnosti staví novou školní budovu.

Absolvoval jsem více rozhovorů na téma „škola a zřizovatel školy“, které mi pomohly k hledání odpovědí i k vlastní reflexi. Někdy vzniká škola a ještě není jasný zřizovatel. Kdo by to ne/měl být? Co se dá od něj očekávat? Někdy škola funguje již léta a vztah se zřizovatelem se stále hledá. Co se dá vytěžit ze vztahu mezi těmito subjekty? Jaký to vše může mít vliv na rodiče, veřejnost, město? Je potřeba se něčeho vyvarovat?

Reakce na šikanu

Mgr. Jan Molnár – Jednota bratrská Liberec, pracuje jako vedoucí primární prevence a lektor organizace Maják o.p.s. Pracoval jako učitel na Z.Š J.A.Komenského v Liberci.

Šikana je tak často skloňované slovo. Některé školy proti ní cíleně pracují, jiní ji na škole NIKDY neměli. Víme vůbec, co tento pojem opravdu znamená a obnáší? Co se musí stát, abych to začal řešit? Jak s takovou složitou věcí dál pracovat?

Na tomto workshopu je možné nahlédnout více pod pokličku této problematiky. Budeme rozebírat několik příběhů z praxe, případně z kazuistik a vlastních poznatků. Účastníci získají praktické odkazy a informace.

Lektoři křesťanských programů na školách

Ing. Petr Kadlec, DiS., – „spasený lidský vrak“ a lektor primární prevence na 2. stupni základních škol v Pardubickém kraji (ve skoro 1000 programů osloveno 20 000 žáků). Laický kazatel, šermíř, režisér, hacker, iluzionista a youtuber.

Primárně preventivní programy jsou povinné pro každou ZŠ. Proč by na vaší škole nemohly být kvalitní, od srdce a s křesťanskými východisky?

Praktická ukázka části preventivního programu vedeného interaktivní formou tématu „Jak se nenechat podvést?“

Přehled křesťanských lektorských organizací v ČR, kontakty a nabídka programů. Otázky a diskuze.

Umění a síla dobrých otázek

Justin Loy – v České republice je již přes 15 let. Dnes žije ve Frýdlantu nad Ostravicí se svou ženou Andreou a třemi dětmi. Do Frýdlantu, svého „domovského“ města, kde začínal, se vrátil po pěti letech, během nichž pracoval s mladými lidmi v Brně. Pracuje v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, kde může dělat tři věci, které opravdu dělat chce: žít v ČR, učit a říkat lidem o Ježíši.

V tomto workshopu budeme objevovat umění, jak pokládat studentům dobré otázky. Budeme se snažit zjistit, jak otázky mohou zasáhnout studenty tam, kde si všichni myslí, že už správné odpovědi našli. Introspekce na základě dobrých otázek vytváří cestu, jak sdílet evangelium v náročném světském prostředí. V dobré otázce je ukrytá síla: může nejen vyučovat, ale také změnit život.

Planoucí pochodeň

Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D. – studoval v Praze, Bratislavě a Varšavě. V letech 1993-2003 vedl katedru křesťanské výchovy na PdF OU, dalších deset let na této fakultě přednášel praktickou teologii a dvě funkční období byl členem jejího akademického senátu. Stál u zrodu CZŠaMŠ v Třinci. Pracoval v mezinárodním výboru evangelizačního hnutí AD 2000 and Beyond. Sloužil ve více sborech SCEAV, v letech 2007-2011 jako biskup. S manželkou Annou mají 4 děti, 3 snachy, zetě a 12 vnoučat. Jeho velkou výzvou je vyznání apoštola Pavla (Fp 3,8): „že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko“.

Už J. A. Komenský říkal, že „žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.“ Jak se v tom dařilo reformátorům a jejich žákům v českých zemích? Čím „pláli“ Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský, Jiří Třanovský, těšínští pietisté a toleranční evangelíci?

více info a registrace bude na: http://kzk.sceav.cz/