Nezařazené

Distancování od názorů Ládi Hanuše

Vážení členové SKU a Daniel akcí,

někteří z Vás obdrželi od Ládi Hanuše nevyžádaný email o jeho postoji k očkování.
Jako pracovníci KAM a Školy pro Život se distancujeme od jeho názorů. Spolupráci s Láďou Hanušem jsme ukončili v roce 2020. Řešíme s ním jeho neoprávněné zneužití kontaktů, spamování a zastrašování.
Omlouváme se Vám za tuto nepříjemnou komunikaci.

Tým Školy pro Život

Proč jsem se nechal očkovat?

 

Všichni máme svobodnou vůli se rozhodnout co uděláme.

Z naší svobody plyne odpovědnost za naše jednání, které má dopad na druhé lidi.

Když jsem obdržel bratrský dopis Ladislava Hanuše, který rozeslal 28.11.2021 na členy Sítě křesťanských učitelů, rozhodl jsem se  k písemnému vyjádření mých postojů.

 

Historická zkušenost z Evropy zdecimované morem a výdobytky moderní medicíny 

Dříve někteří křesťané ty, kdo byli svou nemocí ohrožením pro ostatní, zapálili s celým domem. Jiní křesťané riskovali svůj život péčí o ně a položili svůj život ve službě. Další Bohabojní křesťané se řídí instrukcemi, jak máme na této zemi fungovat jako moudří správci a vyvinuli různé léky včetně očkování, které od smrti zachránily milióny lidí. Byl jsem moc rád, že nám křesťanští zdravotníci svým prohlášením doporučili očkování LINK

Věřím faktům nebo mě řídí emoce?

Zdá se mi, že současné rozdělení i společnosti i křesťanů krásně odráží, jak fungují naše sociální bubliny, které nás utvrzují v našich vlastních názorech. Současné technologie umožňují šířit své názory velmi efektivně a tak se i extrémní, poplašné dopisy šíří s neuvěřitelnou účinností. Ti, kdo nejsou ochráněni svou moudrou sociální bublinou, která jim pomáhá kriticky posuzovat informace a nepodlehnout falešným zprávám, jsou v reálném nebezpečí. 

 

Děkuji, že se modlíte za naši vládu a její moudrost pro každodenní rozhodnutí, která dělají.

Moc děkuji, že do škol nesete LÁSKU a PRAVDU.

Tato slova píšu jako obyčejný učitel, křesťan a člověk, který se učí milovat bratry, se kterými nesouhlasí.

Honza Kuklínek

 

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.  Lukáš 11;28 ČEP

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. List Jakubův 4;17b ČEP 

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.  Římanům 12;10 ČEP

Ilustrace Daniel Jurčo