Aktuality - VzděláváníKalendář hlavní stranaNezařazené

Daniel týden (Osobnostní rozvoj v učitelském povolání) 19. – 25.7. 2025

19. – 25. července 2025

Osobnostní rozvoj v učitelském povolání aneb DANIEL TÝDEN

(40 h akreditovaný kurz DVPP, možnost proplacení školou z šablon apod.)

 19. – 25. 7. 2025  !posun z 2024!

(sobota od 13 h registrace – ukončení pátek 11:30 h)

KDE: vila Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem

web pobytu, mapa zde

cena: 11 900 Kč

Možnost snížení ceny pro členy SKU (Sítě křesťanských učitelů), po zaplacení celkové částky zažádáte o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení 50 % ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium: ZDE

Registrace: ZDE

Číslo účtu: 123 – 3358520207/0100; variabilní symbol: 734. Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno a příjmení. Uhraďte nejpozději do 31. 5. 2024, přihláška je platná po zaplacení kurzu.

Tento týdenní program proběhne již šestým rokem. V lektorském týmu se opět potkáme s Heather Kohnen, která je autorkou tohoto programu. Dalšími lektory budou Michal Krchňák, Jan Kuklínek, Bára Soukupová. Mezi účastníky očekáváme kromě skupiny Čechů, také účastníky z USA, Ukrajiny a dalších evropských zemí. Čeká nás mezinárodní společenství  křesťanských učitelů. Program bude realizován bilinguálně česky a anglicky. Program je otevřen i těm, kteří se nehlásí ke křesťanství a jsou připraveni prožít tento týden s křesťany.

 

OBSAH: Smyslem kurzu je poskytnout účastníkům nástroje a schopnosti k vybudování silného hodnotového základu v souladu s etickými principy a normami učitelského povolání:

– Kurz posiluje schopnost komunikovat, učí utvářet pozitivní mezilidské vztahy a celkově podporuje osobní rozvoj účastníků.  Je výrazným motivačním prvkem v jejich životě, zvyšuje schopnost reagovat na etické výzvy a dilemata, účastníci zažívají chuť být odpovědnými a inspirativními aktéry ve vzdělávání.

– Kurz se zaměřuje na kreativní plánování rozvoje osobnosti, na oblasti rozvoje identity a integrity osobnosti učitele a na jejich analýzu.

– Účastníci zakusí vedené prožitkové aktivity, které poodhalí vlastní úroveň prosociáního chování, vyhodnotí vlastní stav, stanoví cíle a vize pro budoucnost, zpracují svůj plán osobnostního rozvoje. Časový plán je brán i jako jedna z možností prevence syndromu vyhoření v pedagogické profesi. Klíčové je vlastní zapojení účastníků.

 

  • Kurz je intenzivní, ale svým posazením do krásné klidné přírody dává prostor pro relaxaci a účastník může v příjemném prostředí zpracovávat nabyté znalosti a dovednosti.

  • Účastníci mají v ceně výuku, pronájem školící místnosti, tištěné materiály, ubytování se sociálním zařízením, plnou penzi a svačiny. Lektoři jsou účastni na kurzu po celou jeho dobu. Nejsou jen přednášejícími v rámci svých sekcí, ale jsou zároveň podporou účastníkům v průběhu týdne (vedou s nimi konverzace o aktuálních otázkách vyvstávajících z přednášek či jejich praxe).

Realizátor: Etická a charakterová výchova, z.ú., Síť křesťanských učitelů
Kontaktní osoba: