Aktuality - Další články

Akreditovaná příprava učitelů Etické výchovy

Aktuální nabídkou, jak mohou zájemci o výuku Etické výchovy na školách získat akreditované vzdělání, jsou  kurzy, které realizuje  Etická výchova, o.p.s. a Etické fórum ČR ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.  Zájem o vzdělávání v této oblasti se zvyšuje  a rozšiřuje se i nabídka možností vzdělání pro učitele.

Kurz EtV 40hod

Od roku 2013 je v nabídce také 40-hodinový kurz Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, který je určen pro učitele, kteří chtějí etickou výchovu vyučovat průřezově ve svých předmětech.

Pro 17 škol Etická výchova, o.p.s. organizovala na podzim 2013 40-hodinový kurz etické výchovy. Možnosti dotované účasti na tomto 40h kurzu využily i 3 osoby ze SKU.

Reference účastníků z řad SKU:

40 hodinový kurz „Aplikace Etické výchovy v pedagogické praxi“, který proběhl v Pozořicích v listopadu 2013, musím hodnotit pouze kladně. Oba lektoři Mgr. Petr Vaněk a Mgr. David Vaněk byli vždy skvěle připraveni. Naprosto nenuceným způsobem nás provedli nezbytnou teorií, které vůbec nebylo mnoho, ba naopak, mnohé věci jsme si prakticky vyzkoušeli zážitkovou metodou sami na sobě. Lektoři byli připraveni vyjít vstříc konkrétním požadavkům jednotlivých účastníků kurzu a tak jsme probrali i některé konkrétní případy z pedagogické praxe jednotlivých učitelů. Doporučila bych kurz všem učitelům, kteří mají zájem se ve své profesi posunout ještě dál, načerpat nové síly, zasmát se a poznat další učitele, kteří nechtějí školstvím jen tak proplouvat, ale mají svou práci, resp. žáky rádi. Je vždy velmi povzbudivé takové lidi potkat, což se mi na kurzu v Pozořicích povedlo.

          Lektorka Etických dílen, jižní Morava

 Začátkem prosince jsem byla na posledním ze čtyř dnů 40 hod kurzu Etické výchovy. Tento kurz byl pro mě podnětným, přestože se více zaměřoval na učitele 2.st. ZŠ a víceletých gymnázií. Dozvěděla jsem se, jak děti vést k tomu, aby chtěly dělat věci pro druhé bez očekávání odměny. Dostali jsme praktické náměty, jak vést účelně třídnickou hodinu. Formy třídnické hodiny mohou být různé. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak v třídnické hodině správně rozebírat problémy, které nastanou v určitém kolektivu dětí. Velice se mi líbilo, že jsme si různé aktivity pro děti mohli vyzkoušet přímo na sobě. Bylo povzbuzující vidět podobně smýšlející učitelé, kterým nejde ve škole jen o známky, ale také o charakter dětí a jejich potřeby. Vyměnili jsme si mezi sebou různé náměty do vyučování, hry, aktivity na přeladění. To bylo pro mě velice užitečné.

           Učitelka 1.stupně ZŠ, Vysočina, toho času na mateřské dovolené

Aktuální nabídku  40h kurzů  naleznete na  http://www.etickavychova.cz/ops/40hod-kurz/ 

Pro další zájemce z řad SKU je  možno  tento kurs získat  za dotovanou cenu. Více informací jkuklinek(zavinac)kam.cz.

Kurz EtV 250hod

Tento nejobsáhlejší program, který nabízí Etické fórum www.etickeforum.cz, je v České republice  nabízen přes deset let. Jeden z jeho hlavních lektorů PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. je současně také autorem RVP (Rámcového vzdělávacího programu), jak etickou výchovu na základních školách učit – viz www.msmt.cz  www.rvp.cz.

V rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) je 250 hodinový kurz pro výuku etické výchovy akreditován přes univerzitu v Hradci Králové. Pro získání této aprobace je podmínkou, aby uchazeč o studium měl již vysokoškolské pedagogické vzdělání pro učitele nebo pedagogy volného času, popř. byl absoloventem VŠ a měl doplňující pedagogické vzdělání. Projít kurzem je možné i bez této podmínky, ale absolvent nezíská aprobaci DVPP.

Kurzy jsou organizovaný v různých městech v ČR.  V poslední době začal kurz v Praze. Díky spolufinancování Městkou částí Praha 6 byla jeho cena 15.000 Kč. Pro členy sítě křesťanských učitelů bylo možné získat dotovanou cenu 10.000 Kč za celý kurz na 1,5 roku (v ceně je zahrnuto lektorné, ubytování, strava). Na tomto běhu je vyučujícím Mgr. Pavel Motyčka  a Ing. Jitka Macháčková z Gymnázia Letovice. Další kurz zřejmě proběhne v roce 2014 v Brně. Pro další zájemce z řad SKU je stále možno získat tento kurz za dotovanou cenu.

Aktuální nabídka 250 hod kurzu je zde http://www.etickavychova.cz/ops/250hod-kurz/ Pokud vás nabídka kurzu zaujala, pošlete předběžnou přihlášku do Etického fóra www.etickeforum.cz , kde naleznete i podrobnosti ke kurzu. Na základě zaregistrovaného zájmu uchazečů se pak mohou otevřít další kurzy i v jiných městech ČR.

Ke stažení – propoziceLink –  přihláška.

Aktualizováno 10.3.2014