Category

Aktuality – Další články

Hledáme spolupracovníky

By | Aktuality - Další články | No Comments

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY NA DVĚ POZICE

1) Vedoucí kurzů Etické a charakterové výchovy (už se našel 🙂, více informací zde

Náplň práce: 

  • organizace kurzů charakterové výchovy pro učitele
  • projektový management pro granty a projekty rozvoje Etické a charakterový výchovy
  • manažerské zastřešení sekce charakterové výchovy

V případě zájmu nás kontaktujte na Hana.Martinakova@etickavychova.cz  Hana Martináková +420 737 637 033

2) Koordinátora pro oddělení Škola pro Život, více informací zde 

Náplň práce: 

  • podpora členů Sítě křesťanských učitelů, regionálního setkávání, 
  • organizace akcí Daniel hnutí, 
  • osobní fundraising
  • spolupráce v týmu Školy pro Život a KAM

V případě zájmu nás kontaktujte na hr@kam.cz, Kateřina Kabut , HR manažerka, tel.: 739 432 218


S Komenským škola jinak: nově a lidsky

By | Aktuality - Další články | No Comments

S Komenským škola jinak: nově a lidsky

Těšíte se, až se školní výuka vrátí do „normálu“? A vrátí se vůbec někdy do „normálu“? A jak by vlastně „normální“ výuka měla vypadat? Není na čase něco ve výuce změnit? Komenský vám pomůže s návratem do škol.

Jak již nabádali odborníci na vzdělávání, je potřeba dát dostatek prostoru dětem pro socializaci, opětovné stmelení kolektivu a nesnažit se hned dohnat zameškané učivo. Pro adaptaci na školní prostředí připravil tým Školy pro Život několik pomocných nástrojů.

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. V preventivním programu Jak zvládat těžkosti žáci, učitelé i lektoři společně hledají, co v těžkých situacích pro nás může být užitečné. Inspirací je životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl jednoduché.

Program Jak zvládat těžkosti byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. Zásadní roli v tom, že se studenti nakonec během programu tak otevřeli, podle mě sehrála aplikace „Mentimeter“, díky které se mohli vyjádřit naprosto anonymně. Já jsem jen žasla, s jakými těžkostmi se musí mí studenti v této době potýkat. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější – nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví,“ hodnotí program paní učitelka.

 

Ke stmelení kolektivu pomohou Projekty proměny. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, uvidět, co je v mém okolí v nepořádku a to, co je v mé moci, napravit. Tak to udělali žáci ze ZŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. v Dobřanech s projektem Autobusová zastávka, kterou zrenovovali. Na Den učitelů 28. března 2021 odborná komise celonárodního projektu Komenský 2020 ocenila TOP vítězný Projekt proměny, který obdržel zvláštní cenu – dárkový poukaz v hodnotě 50 000 Kč na společný zážitek. Byly oceněny i projekty v kategorii ZŠ a SŠ za 1.-3. místo. Nechte se inspirovat a zapojte se do dalšího ročníku Projektů proměny, které budou oceněny v den 430. výročí narození Učitele národů 28.3.2022.

Na charakteru záleží. Jací lidé a s jakými hodnotami budou opouštět školy je stejně důležité nebo možná i důležitější, než jaké vědomosti, dovednosti a kompetence si pro svůj život odnesou. K formování charakteru, rozvoji kompetencí a kritického myšlení napomáhá 48 nových metodik pro ZŠ a SŠ Komenský pro život, doplněné o pracovní listy, prezentace a krátká videa. Vzdělávací program se skládá z osmi samostatných lekcí, které zpracovávají jednu ze sedmi oblastí Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských pro danou věkovou kategorii (vláda, vzdělávání, rodina, spiritualita, média, umění, podnikavost).
Celkově mohu program hodnotit velmi pozitivně. Vidím za ním mnoho poctivé práce jeho autorů. V projektu vidím velký smysl (smysluplné učení), není zaměřen na „zapamatování znalostí“, které by žáci zapomněli, ale klade důraz na kompetence využitelné v životě, vychází (staví) na praktických příkladech ze života a ty rozvíjí. Ocenit mohu také přívětivou grafiku projektu, řadu didaktických materiálů.“ Hodnocení odborného posuzovatele.


Metodiky pro ZŠ a SŠ podle Komenského

By | Aktuality - Další články | No Comments

Milí přátelé,

nabízíme vám přehled nově vytvořených metodik pro ZŠ i SŠ zaměřené na osobnostní rozvoj žáků inspirované myšlenkami Komenského.

Studenti Název metodiky Téma Zdroj Odkaz 1.-2. r. ZŠ 3.-5. r. ZŠ 6.-7. r. ZŠ 8.-9. r. ZŠ SOU Spec.
4. – 6. Komenský 2020 KAM – Komenský 2020 komensky2020.cz x x
7. – 9. Komenský 2020 Projekt Komenský 2020 komensky2020.cz x x
Komenský 2020 Projekt Komenský 2020 komensky2020.cz x x
7. – 9., SŠ Projekt proměny evops.cz/propro/ Projekt Komenský 2020 LINK – metodika x x x x
1. – 2. Svět kolem nás Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Rodina, která drží při sobě Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Naše třídní království Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Nenech se oklamat Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. O kráse, tvořivosti a motýlech Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Žádný učený z nebe nespadl Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. V čem se chci zlepšovat Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Pět jazyků lásky Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Vládni sám sobě Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Bible: jeden z klenotů naší kultury Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Proč mluvit pravdu Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Orbis Pictus 2020 Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Homo sapiens činorodý Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Vzděláním k odpovědnosti Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Umíme se domluvit Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Jak být angažovaným občanem Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Víra hory přenáší Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Pravdivost v síti Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Jsi originál Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Umím zdolávat překážky Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Škola, která má budoucnost: „dílna lidskosti“ Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Rodina, která má budoucnost: odpuštění Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Centrum securitatis: vzácnost demokracie Vláda/Politika KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Náboženství: kořeny, tradice, civilizace Víra/Spiritualita KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Média užitá a zneužitá Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Vnímám krásu, tvořím krásu Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Podnikání, které má budoucnost: win-win Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Spec. Dotek krásy: příroda Umění extra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Pravá maturia: dospělost lidství Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Vztahy, které mají budoucnost: odpuštění Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Centrum securitatis: vzácnost demokracie plus Vláda/Politika KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Jak se vyznat v náboženstvích Víra/Spiritualita KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Pravda a lež v médiích Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Umění a jeho inspirace Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Cesta k úspěchu Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Spec. Dotek krásy: tvořivost Umění extra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Zkouška dospělosti: lidství Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Odpuštění jako lék Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Je to i na tobě Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Jak se vyznat v náboženstvích Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Pravda a lež v médiích Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Vliv umění Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Umím zdolávat překážky Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9., SŠ V manželské ulici Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (3. díl) x x x
8. – 9., SŠ Devatero řemesel a desátá bída Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (4. díl) x x x
8. – 9., SŠ Za učeností k učeným Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (5. díl) x x x
8. – 9., SŠ Cestou k moudrosti Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (6. díl) x x x
8. – 9., SŠ Kterak vrchnost světu vládne Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids  ČT Edu (11. díl) x x x
8. – 9., SŠ Když pískají novináři Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids
ČT Edu (13. díl)
x x x
8. – 9., SŠ Bohatství královny Foruny Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (14. díl) x x x
8. – 9., SŠ Mezi rozkošníky Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (15. díl) x x x
8. – 9., SŠ Mezi slavnými Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (16. díl) x x x
8. – 9., SŠ Světlo v temnotách Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (20. díl) x x x
5.-7. 24 pracovních listů k 1.-24. dílu Labyrint Labyrint světa a ráj srdce České studny ČT Edu x x

 

 


Online akademie

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Další články | No Comments

Milí přátelé, učitelé, lektoři,

ačkoliv může být aktuální situace každého z nás naprosto odlišná, jedno máme všichni společné – nemůžeme do škol. Jaké jsou vaše momentální potřeby/výzvy? Jak vám Škola pro Život a Síť křesťanských učitelů může být nápomocná?

Když se nyní nemůžeme potkávat osobně, nabízíme vám Online akademii na daná témata (více níže).
Navrhněte sami témata ZDE, na která bychom se měli nyní zaměřit.
Přidejte se k  uzavřené skupině na Facebooku Křesťané ve školství.

 

ONLINE AKADEMIE

Máte možnost účastnit se přes ZOOM  těchto seminářů (na 90 min).

Úrovně sdílení:

Pozoruji opravdu mnoho věřících, kteří své křesťanství jaksi oddělili od praktického života – v práci, mezi sousedy i známými.
Pokud někdy prožijí vnitřní puzení někomu z nevěřících „sdělit evangelium“, bývá to pak kostrbaté, nepřirozené, nebo i násilné; a to pro obě strany.
Zkušenost nás učí, že i když se s někým nedostanu hned k evangeliu, můžu pro něho být znatelným požehnáním a tím si otevřu dveře pro případné příští sdílení.
Navrhnu ti několik úrovní, na kterých se s nevěřícími lidmi můžeme velmi přirozeně spojit a pohybovat se po nich.
Zmíníme se taky o typických překážkách komunikace s nevěřícími a co se s nimi dá dělat. Mimochodem, většina jich je na naší straně!

 

17.6. Komunita křesťanských učitelů (v angličtině: Power of Christian educators’ community)

 

Proběhlo:

8. 4. YouTuberská série (Petr Kadlec a Jan Hábl), ukázka na téma  MÉDIA
15.4. Lektor v online prostředí  (Jan Heřmanský)
22.4. Na co bych se rád zeptal J. A. Komenského? (Jan Hábl)
28.4.  J.A.K. jako? série pro mládeže (Jan Rokosz) Nový a ucelený materiál pro mládežnická/dorostová setkání, vystavěný na 7 oblastech „věcí lidských“ (podle J. A. Komenského)
29.4. Bible – jeden z klenotů naší kultury – pro 3. – 5. ročník ZŠ, program je součástí série Bible – nejcennější kniha J. A. Komenského (Jana Řezníčková a Miriam Paszová)
Jak mluvit s žáky 21. století o Bibli zajímavě? Kdo jiný by nám v tom mohl pomoci lépe než samotný Komenský. 

Pro Komenského byla Bible nejcennější knihou – sám ji nazval „klenotem nejvzácnějším“. Přál si, aby ji jeho žáci četli, ale zároveň je povzbuzoval k přemýšlení, k vytváření si vlastního úsudku, k naslouchání názorům jiných, k laskavosti při argumentaci – dnes bychom řekli, že je vedl ke kritickému myšlení. Jeho přístup je nadčasový a inspirativní i pro nás učitele ve 21. stol. Lekce  obsahuje práci s textem, zajímavé podněty k zamyšlení ve skupinách a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem.

Program  splňuje  podmínky RVP – chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví. Zároveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

 29.4. Živě s J. A. Komenským, Live přednáška s Janem Háblem (PRO VEŘEJNOST)

6.5. středa 15:00 Sex, vražda a trest (dramatizace příběhu) – program o Bibli pro 2. stupeň ZŠ, příp. 1. ročník SŠ, program je součástí série Bible – nejcennější kniha J. A. Komenského (Petr Kadlec a Miriam Paszová)

Jedná se o 2x 45 minutový interaktivní, dramatický a zážitkový program, v němž žáci prožijí jeden příběh ze Starého zákona: David a Batšeba, čímž si uvědomí hloubku, komplexitu a příběhovou povahu Bible. Žáci čtou biblický text a různými dramatickými formami ho ztvárňují a zažívají.
Na závěr se zamyslí nad možným přínosem Bible pro dnešní společnost a pro osobní rozvoj jednotlivce v oblasti morálky a hledání smyslu života.

13.5. středa 15:00 Škola jako misijní pole?
Anotace: Podobně jako v kyberprostoru škola je místo, kde jsou studenti. Jaké máme možnosti je ovlivnit? Jak je můžeme efektivně zasáhnout? Jak nastartovat spolupráci (učitel, lektor, pastor/vedoucí mládeže). Pojďte společně přemýšlet nad tématem Škola jako misijní pole.
Program: Nástroje, které v současné době můžeme ve škole použít.
Příklady dobré praxe, aneb kde se daří vytvářet most mezi školou a mládeží.
Jak přemýšlejí mládeže o studentech ve školách? Mají zájem se dostat do škol?

 

21.5. čtvrtek 16:00 Živě s J. A. Komenským (pro veřejnost)
Komeniolog Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. bude sdílet „To nejlepší z Komenského Porady o nápravě věcí lidských“ na téma VZDĚLANOST.

26.5. úterý 16:00 Živě s J. A. Komenským (pro církve) – Live přednáška s J.Háblem na téma VÍRA, KTERÁ MÁ BUDOUCNOST. Víra, která má budoucnost, dokáže zachránit lidskost. Jaká byla Komenského víra a jak se projevovala v praxi?

27.5. středa 15:00 – 16:00 na ZOOM 
Lektorovy video příběhy na sociálních sítích (David Dobrovolný)
Jak vyrobit video zprávu o práci lektora, aby lidi zaujala, bavila?
Video příběh jako nástroj,  kterým může lektor
– informovat o své práci podporovatele a modlitebníky
– získávat nové dárce – křesťany ale i nekřesťany z řad rodičů a fanoušků hodnotového formování mládeže.

2.6. úterý 16:00 ZOOM pro lektory a poradce Komenský 2020, ZOOM https://zoom.us/j/93702209978 Pro potenciální nové lektory a poradce projektu Komenský 2020.

3.6. středa 15:00 – 16:30 Webinář – Oživme duchovní dědictví (Miriam Paszová a Jan Rokosz) 

Anotace: Můžeme mít pozitivní vliv na mladé lidi na základních a středních školách? Jakým způsobem lze poukázat na duchovní dědictví našeho národa a životní hodnoty jednotlivce i celé společnosti? Jste součástí církve a leží vám na srdci mladá generace? Pojďme se setkat na webináři, kde se budeme bavit o tom, jak můžete, jako mladí učitelé a studenti pedagogiky, předávat studentům křesťanské hodnoty.

Program:
– Nástroje, které v současné době můžeme ve škole použít (metodiky v rámci Duchovního dědictví – Bible, Hus, Velikonoce, Vánoce, Staleté kořeny, projekt K2020)
– Praktické uchopení programů Duchovního dědictví mladými učiteli a studenty (brigáda, příp. do budoucna praxe v rámci VŠ studia)

10.6. středa 15:00 Cíle našeho mluvení (Pavel Vopalecký)
Vyučování, školení, kázání, zamyšlení, provázení skupinky, osobní rozhovory…
Většinou k lidem mluvíme s představou, že jim přece sdělujeme důležité informace. Přípravě kvalitních informací obvykle věnujeme největší úsilí.
Informace ovšem zdaleka nejsou jedinou stopou, kterou ve svých posluchačích zanecháme.
V jakých dalších oblastech zasahujeme osobnosti účastníků různých setkání? Naučme se s těmito oblastmi cílevědomě pracovat.
Podívejme se na příklad Pána Ježíše, apoštolů i proroků…

Datum akce: středy od 15:00

Tisková zpráva F-nadace a KAM

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

Tisková zpráva F-nadace a KAM ze 3. 2. 2020

F-nadace v roce 2020 dovršuje svoji druhou etapu podpory lektorské práce, která trvá od roku 2012. Pro novou etapu od školního roku 2020/2021 se F-nadace a KAM dohodli, že lektorská podpora bude probíhat ve spolupráci těchto dvou organizaci v následující podobě:

  • F-nadace bude pokračovat v podpoře NAJDILEKTORA v nezměněné podobě a do následujících let od roku 2021/22 bude poskytovat pouze hromadnou podporu lektorských organizací.
  • KAM převezme program NAJDILEKTORA PLUS, který bude pokračovat v nezměněné podobě. KAM dále převezme správcovství fondu NOVÁ GENERACE NA DOBRÉ CESTĚ (NGNDC) a podoba tohoto programu se změní.

Technické a účetní zázemí těmto lektorským programům a fondům bude nadále poskytovat F-nadace.

Společné vyhlášení podpory NAJDILEKTORA a NAJDILEKTORA PLUS proběhne v jednom výběrovém řízení, které bude vyhlášeno v březnu 2020.
Nová podoba programu NGNDC bude zveřejněna ve veřejném výběrovém řízení v dubnu 2020.

Ing. Petr Cabák, ředitel F-nadace, Mgr Jan Kuklínek garant Školy pro Život KAM
Kontaktní osoba: Denisa Mouchová, denymouchova@f-nadace.cz +420 602 314 023


Dny Komenského 2020

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání | No Comments

 

V únoru 2020  připravujeme v rámci projektu Komenský 2020  školení s názvem „Dny Komenského“.

Jednotlivá školení proběhnou na třech místech ČR:

15. února v Olomouci (9:30 – 16:00) Centrum Nové Generace zrušeno kvůli malé účasti

18. února v Pardubicích (14:00 – 18:00) CB Archa Pardubice,  uzávěrka přihlašování – 12. února

22. února v Praze (10:00 – 16:00) KS Praha, Palmovka, zrušeno kvůli malé účasti

Zde se můžete přihlásit

Cílem setkání je především představit, jak mohou církve aktivně využít možnosti projektu Komenský 2020 ( např. veřejné čtení, výstava, setkání pro mládež, spolupráce se školami).

Chceme také představit nové materiály pro využití na mládežích nebo dorostech. V rámci školení budete mít možnost ponořit se více do filosofie projektu i samotného J. A. Komenského.

Setkání jsou určena pro všechny, kteří se chtějí blíže dozvědět o projektu nebo se do něj chtějí aktivně zapojit, jako jednotlivci (např. v roli poradce) nebo jako celý sbor, společenství.

Na každém setkání chceme dát dostatek prostoru pro diskuzi nad projektem Komenský 2020,  možnost mluvit s týmem projektu a zakoupit si materiály.

V případě dotazů kontaktuje Jana Rokosze – jrokosz@kam.cz, tel: 739 600 259.

 

Těšíme se na všechny zájemce a účastníky.


15. 2 - 22. 2. 2020

Křesťan za katedrou Praha 2019

By | Akce - Konference, Akce - Kurzy, Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

1.- 2.11.2019 připravujeme konferenci Křesťan za katedrou v Praze.
Místem konání je opět Christian International School of Prague (CISP), Legerova 1878/5, Praha 2.
Cena: do 30.9.2019 je 390 Kč, 490 Kč do 25.10.2019
V ceně je zahrnuta páteční večeře a sobotní oběd + účastnický poplatek.

REGISTRACE ZDE

Setkat se můžete s těmito řečníky na workshopech:
Dana Hanesová – Životodárná svatost v mé třídě
Barbara Pospíšilová – Krizová intervence ve třídě, aneb když mě student neposlouchá
Tomáš Cyril Havel – Já a ty, to jsme my!
Justin Loy – Jak rozumět mladé generaci
Václav Janča  – Autentické svědectví
Petra Burdová – Projekt proměny (PROPRO) v rámci projektu Komenský 2020

Těšíme se na Vás. Již nyní si můžete rezervovat termín ve svém kalendáři.

PROGRAM
Pátek 1.11.2019     18:00 – 19:30

17:30 Registrace
18:00 Zahájení
18:05 Chvály
18:30 Svědectví
18:40 Icebreaker
18:50 Interaktivní aktivita pro učitele
19:10 Modlitby ve skupinkách
19:30 Konec oficiálního setkání
19:45 Společná večeře v CISP

Sobota 2.11.2019      8:00 – 18:00

8:15 – 8:45 registrace účastníků
9:00 přivítání
9:05 3 min. úvodní slovo: Terry Chumbley
9:10 chvály
9:30 přednáška A: Dana Hanesová – Učitel-křesťan: Jsem povolán nebo hnaný?
10:30 přestávka
10:40 svědectví učitelů
10:50 aktuality ze Sítě křesťanských učitelů 

11:00 Workshopy A:
A1: řečník A: Dana Hanesová – Životodárná svatost v mé třídě
A2: BMA – Justin Loy – Jak rozumět mladé generaci
A3: CISP – Václav Janča  – Autentické svědectví
A4: SKU – Tomáš Cyril Havel – pedagogika Franze Ketta
A5: SKU – Petra Burdová – Interaktivní dílna Projektů proměny (PROPRO)

12:30 oběd 

14:00 Workshopy B:
B1: řečník B – Bára Pospíšilová – Krizová intervence ve třídě, aneb když mě student neposlouchá
B2: BMA – Justin Loy – Jak rozumět mladé generaci
B3: CISP – Václav Janča  – Autentické svědectví
B4: SKU – Tomáš Cyril Havel – pedagogika Franze Ketta
B5: SKU – Petra Burdová – PORADCE v projektu Komenský 2020

15:30 přestávka

15:50 přednáška B: Bára Pospíšilová
16:30 svědectví studentů: BMA
16:40 závěrečné slovo konference
16:45 chvála
17:00 konec konference, neformální rozhovory
18:00 uzavření budovy

ANOTACE

Dana Hanesová – Učitel-křesťan: Jsem povolán nebo hnaný? (přednáška)

Mnozí z nás, křesťanských učitelů, žijeme v častém napětí mezi zvyšujícími se vnějšími požadavky své profese a vnitřními potřebami, například podvyživenou vírou, mezi touhou žít klidně, vyrovnaně a transparentně jako povolané Boží dítě a napjatě hnán rutinou každodenní práce. Jak se do profese učitelování přenáší fakt, že učitel je Bohem povolán křesťan, člověk, který věří v Bibli jako slovo Boha, který věří v pro dnešní svět bláznivý příběh, že před 2000 lety žil na Zemi člověk Ježíš a zároveň Bůh, a který věří v nepředstavitelně jinou budoucnost, než předpovídají prognózy sociologů, ekologů, ekonomů? Co znamená reálné věřit, že já jako učitel a zároveň moji žáci jsme stvořeni k Božímu obrazu? Je křesťanský učitel pedagogický optimista, pesimista nebo realista?

Dana Hanesová – Životodárná svatost v mé třídě (workshop)

Během semináře budeme spolu hledat odpovědi na následující otázky: Co znamená žít svatě v prostředí mé třídy? Jak transformovat své myšlení a rozvíjet vztahy v tvrdé realitě školy? Jako hořet pro Boha v mé třídě a nevyhořet? Jak přemáhat dobrým špatné a přispět ke skutečné transformaci mé třídy, případně školy?

Dana Hanesová pracuje od r. 1993 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR. Vyše 25 rokov bola súčasťou katedry teológie a katechetiky. Po menovaní za profesorku pedagogiky v r. 2017 sa stala súčasťou tímu katedry pedagogiky. Jej primárny záujem o rozvoj detí a mládeže sa prejavil aj v jej 10 ročnej činnosti na cirkevnej základnej škole Narnia, kde pracovala aj v pozícii riaditeľky. Je vydatá za Pavla Hanesa, kazateľa a učiteľa na katedre teológie, majú spolu dve dospelé deti

Tomáš Cyril Havel – Já a ty, to jsme my! (workshop)

Příspěvek Pedagogiky Franze Ketta ke zlepšení klimatu ve skupině dětí činnostmi rozvíjejícími a zcitlivujícími pro vztahy. Příklad výuky v příběhu a příklady situačního učení na praktické ukázce.

Dr. Tomáš Cyril Havel, CFSsS je řeholní kněz a náboženský pedagog. Vyučuje na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Lektor mnoha kurzů dalšího vzdělávání pedagogů a vyučujících náboženství v České republice i v zahraničí.

Justin Loy – Jak rozumět mladé generaci (workshop)

V tomto workshopu se zaměříme na to, čím se vyznačuje dnešní mladá generace a jak k ní máme přistupovat. To vše z křesťanské perspektivy.

Justin Loy v České republice je již přes 15 let. Dnes žije ve Frýdlantu nad Ostravicí se svou ženou Andreou a třemi dětmi. Do Frýdlantu, svého „domovského“ města, kde začínal, se vrátil po pěti letech, během nichž pracoval s mladými lidmi v Brně. Pracuje v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, kde může dělat tři věci, které opravdu dělat chce: žít v ČR, učit a říkat lidem o Ježíši.

Barbara Pospíšilová: Krizová intervence ve třídě, aneb když mě student neposlouchá (workshop)

Na workshopu budeme společně na základě vlastní zkušenosti z praxe s rušivým chováním žáka hledat, proč se nežádoucí chování objevuje. V bezpečném tréninkovém prostředí vyzkoušíme vhodné reakce, možná řešení a prozkoumáme jejich výhody a rizika.

Barbara Pospíšilová: O co jde v povolání učitele především? (závěrečná přednáška)

V závěrečné reflexi se budeme ohlížet za naším dosavadním učením na konferenci a budeme si klást otázky: Co je v práci učitele zásadní? Co je vlastně tou přidanou hodnotou, kterou naši žáci získají skrz naši práci? Inspirací nám bude pedagogický koncept Janusze Korczaka.

Lektorka, mentorka, odborná asistentka na PdF UHK. Pracuje ve spolku pro inovace ve vzdělávání JOB jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na Katedře pedagogiky a psychologie UHK. Má patnáctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního i druhého stupně. Tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Kromě učitelské, lektorské a mentorské činnosti pracuje jako metodik a pedagogický konzultant pro další vzdělávací subjekty, např. muzeum či filharmonii.

Motto: Ve své práci hledám odpověď na otázku: Jak ve škole nastavovat takové podmínky pro učení a fungování, aby každý přítomný (žák, učitel, ředitel, rodič…) mohl být anebo se stávat tou nejlepší možnou verzí sebe sama?

Václav Janča: Autentické svědectví (workshop)

Pohovoříme o způsobech, jak vydávat křesťanské svědectví nenuceně a zároveň bez zábran. Budeme mluvit o autocenzuře, trémě, podivnosti a o svém vztahu s Ježíšem.

Tipy na ubytování (účastník si zařizuje sám):
http://www.kdm.cz/ubytovani-ceny.php
http://www.hostelsokolska.cz/
https://www.holidayhome.cz
https://miss-sophies.com/prague/newtown/
https://www.advantagehostel.cz/en/

Popis cesty z hlavního nádraží: metrem na I. P. Pavlova. Jakmile opustíte eskalátory, dáte se schodištěm nalevo, které je označené „Sokolská“ a „Karlovo náměstí“. Nahoře zabočíte doleva. Tam se budete nacházet mezi dvěma hlavními ulicemi, vpravo Sokolskou a nalevo Legerovou.

Použijte, prosím, boční vchod na ulici Sokolská 6, ne z ulice Legerova 5, kde je hlavní vchod.

Zde je mapa https://goo.gl/maps/hPceD2XAKRK2

Mezi budovou CISP a mostem parkoviště. V pracovní dny se platí každé dvě hodiny, v sobotu je parkování zdarma. Na místo parkování se dostanete tak, když pojedete po Sokolské (nebo Legerově) ulici dál až za budovu CISP. Hned za budovou je ulice B. Němcové, tam je parkoviště.


Datum akce: 1. - 2. 11. 2019