Aktuality - Další články

Radek Hejret představuje projekt Světlo paměti

Centra vzdělávání a dialogu

Od roku 2007 realizuje Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) pro žáky základních a středních škol rozsáhlý vzdělávací projekt „Světlo paměti“, pro který získala v roce 2009 tříletou podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT pod názvem „Centra vzdělávání a dialogu“ (www.centravzdelavaniadialogu.cz).
Od počátku projektu certifikovaní lektoři navštívili 751 škol a oslovili 65488 žáků v celé ČR při 1776 přednáškách a workshopech.

Foto: Žáci 8. a 9. tříd při besedě na Masarykově základní škole v Broumově.

Cíl projektu

Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu se studenti interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

Marta Kottová ukazuje přítomným původní hvězdu s nápisem JUDE, kterou museli nosit všichni Židé v Protektorátu po dovršení šesti let věku.

Vzdělávací aktivity na školách

Jádrem projektu jsou přednášky a besedy na školách, které uskutečňují odborně vyškolení lektoři. Ti používají dobové dokumenty, multimediální pomůcky, citují z publikací souvisejících s tématem a využívají osobní znalost životních příběhů pamětníků.

Video dokumenty a materiály pro učitele

Na základě natočených video dokumentů, které zaznamenávají životní příběhy dvaceti pamětníků, vzniklo vzdělávací multimediální DVD, jehož obsah tvoří sedm ucelených souborů výpovědí na různá témata. Všechna DVD obsahují obecný historicko-etický úvod a tvoří tak ucelenou vzdělávací jednotku, se kterou mohou žáci a studenti pod vedením lektorů samostatně pracovat.

    

Pro učitele dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury či výtvarné výchovy nabízí regionální koordinátoři projektu implementaci didaktických a metodických postupů v oblasti výuky o holocaustu pomocí vzdělávacích jednotek Jad Va-šem. Zájemcům z řad pedagogů jsou poskytovány zdarma kompletní sady výukových materiálů i s potřebným proškolením. Podmínkou získání materiálů je pouze proplacení nutných cestovních nákladů školícím regionálním koordinátorům. To vše díky spolupráci s Mezinárodní školou výuky holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě a mezivládní organizací na podporu vzdělávání o holocaustu, jeho připomínání a výzkumu – ITF (The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research).

S pedagogy, kteří projeví o vzdělávací materiály zájem, by regionální koordinátoři rádi navázali dlouhodobou spolupráci s možností pozvat do jejich vyučovacích hodin lektora ICEJ, případně pamětníka holocaustu, a poskytli celou řadu příkladů dobré praxe ze škol, ve kterých došlo k pilotnímu ověřování v rámci projektu v minulých letech.

Poznejte Radka Hejreta

Radek Hejret patří k nejzkušenějším lektorům tohoto projektu. Od počátku projektu absolvoval již 118 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovil přes 5600 žáků.

Radkovo dětství i dospívání bylo velmi poznamenáno tím, že se rodiče brzy po jeho narození rozvedli. V roce 1991 vyznal Ježíše jako svého Pána a Spasitele, byl pokřtěn a stal se členem pražského sboru Apoštolské církve. Současně prožil povolání do služby Bohu – sdílet s mladými lidmi naději pro jejich životy v Ježíši.

V létě roku 1995 se oženil. S manželkou má čtyři syny, které se snaží vychovávat podle biblických zásad a zapojovat do služby.

Pracoval jako reklamní grafik, vedl chráněnou dílnu ve stacionáři pro tělesně a mentálně postižené, v letech 1998–2009 vedl sbor Apoštolské církve v Kladně.

Od počátku své duchovní služby vnímal naléhavou potřebu dozvědět se více o Izraeli. Tuto problematiku několik let studoval a začal se seznamovat s historií Země Izrael, s blízkovýchodním konfliktem a nakonec i s osudy českých Židů před, během a po holocaustu. V roce 2006 ve spolupráci s Operací Ester a kladenskými sbory Apoštolské církve a Církve československé husitské zorganizoval mezinárodní konferenci Kořeny víry. Od tohoto roku začal více spolupracovat s ICEJ. Na podzim roku 2009 se s manželkou stali certifikovanými lektory výuky o antisemitismu a holocaustu v rámci projektu Centra vzdělávání a dialogu. Na jaře roku 2010 se stal regionálním koordinátorem tohoto vzdělávacího projektu pro střední, západní, severní a východní Čechy a na podzim roku 2011 absolvoval týdenní školení v Mezinárodní škole výuky holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě. Kromě přednášek spolupracuje se školami na návazných projektech – výstavy prací žáků, koncerty, promítání filmů, ověřování vzdělávacích materiálů, vzdělávací zájezdy do míst spojených s holocaustem.

Navíc aktuálně nabízí uspořádání vzdělávacích aktivit za přítomnosti pamětnic holocaustu – tato nabídka je však z důvodu velké vytíženosti pamětnic i s ohledem na jejich zdravotní stav časově omezena!

V měsíci říjnu se jedná o možnost uspořádání besedy s paní doktorkou Michaelou Vidlákovou z Prahy, v měsíci listopadu pak s paní Martou Kottovou z Liberce.

 Kontakt

Máte-li zájem o zorganizování vzdělávací aktivity na škole, kontaktujte ústřední kancelář ICEJ, nebo konkrétního regionálního koordinátora, který s Vámi domluví podrobnosti.

ICEJ ČR ústřední kancelář
Komárkova 4, 148 00 Praha 4
     t:             +420 272 732 636       | e: icej@ecn.cz
Radek Hejret střední, západní, severní a východní Čechy
     m:             +420 739 324 300       | e: radek.hejret@icej.cz
Alice Michalcová jižní Čechy a Vysočina
     m:             +420 722 724 398       | e: alice.michalcova@icej.cz
Mgr. Pavel Horák Zlínský a Jihomoravský kraj
     m:             +420 722 174 974       | e: pavel.horak@icej.cz
Jana Hlávková Moravskoslezský a Olomoucký kraj
     m:             +420 731 478 190       | e: jana.hlavkova@icej.cz

Redakce: Hanka Martináková