Aktuality - Další článkyAktuality - Vzdělávání

Financování podpory etické výchovy

 

a další možnosti na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií

Ministerstvo školství od roku 2010 umožňuje zařadit do školního vzdělávacího programu nový doplňující vzdělávací obor etická výchova. Může být do ŠVP zařazen jako samostatný předmět, samostatná hodina nebo vyučován průřezově v jiných předmětech.

Celé kurikulum je postaveno na zásadách prosociálnosti a tzv. Zlatého pravidla: „Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ Matouš 7:12. Autorem kurikula je Pavel Motyčka, který jej převzal od katalánského profesora Roberto Roche Olivara.

Deset základních stupňů je doplněno o pět aplikačních témat, přičemž jedním z nich je i „Duchovní rozměr člověka“. Tato kapitola má za cíl vést žáky k toleranci vůči různým světonázorům. Zkušenost ukazuje, že jen uvědomění si, že pouze 16% světové populace věří v ateismus, je pro žáky objevné. Vysvětlení jednotlivých světonázorů otevírá přirozený prostor pro diskuzi i prezentaci skutečné podstaty křesťanství: láska, milost, oběť, touha po vztahu člověka se svým Stvořitelem.

Naše obecně prospěšná společnost Etická výchova, založena Křesťanskou akademií mladých, o.s. a Etickým fórem ČR, o.s., má pro Vás k dispozici:

 • DVPP – sérii 4hodinových akreditovaných kurzů pro celou sborovnu s důrazem na výchovný styl: Emoce a škola, Motivace žáků, Spolupráce pedagoga s rodiči, Práce s odměnou a tresty ve škole, Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
 • DVPP –  40hod akreditovaný kurz Aplikace EtV v pedagogické práci pro učitele, kteří chtějí vyučovat etickou výchovu průřezově, integrovaně do jiných předmětů
 • DVPP – 250hod akreditovaný kurz EtV pro učitele, kteří chtějí vyučovat etickou výchovu jako samostatný předmět
 • Metodickou podporou při zapracování etické výchovy do Vašeho ŠVP
 • Poskytnutí pomůcek pro výuku etické výchovy:
  • učebnice jsou v pilotážní verzi ke stažení v elektronické formě zdarma na vyžádání (hmartinakova(zavináč)kam.cz), tištěné budou k dispozici kolem Vánoc.
  • Audiovizuální pomůcka „Agent KIX“ od tvůrců EXIT316, manželů Hlavsových, je rovněž na vyžádání k dispozici již nyní.
  • Jako motivace pro ředitele nabízíme školám, které zavedou etickou výchovu i průřezově, ocenění „Etická škola“.
 • více informací na http://www.etickavychova.cz/ops/akreditace/

Možnosti financování podpory etické výchovy na Vaší škole:

 • One  World, Many Voices – program Americké obchodní komory pro ZŠ: http://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/498/
 • Program ASET – www.etickavychova.cz/ops/aset, skrze korporátní finance
 • Grant F-nadace a KAM pro členy SKU (jkuklinek(zavináč)kam.cz) – pro podporu DVPP aprobace výuky Etické výchovy (250h a 40h kurz)
 • Pro rok 2014 je vyhlášeno druhé kolo Rozvojového programu MŠMT, skrze který mají opět školy možnost jako v prvním kole vyhlášeném na konci března 2013 získat financování na školení pedagogických pracovníků na EtV až 100 000 Kč/školu. Termín pro podání žádosti je 25. října 2013. Adresa vyhlášení  na webu www.msmt.cz.   Na vyžádání poskytneme i potřebnou pomoc při podání žádosti.

Etická výchova, o.p.s. ve spolupráci s Etickým fórem ČR si Vás dovolují pozvat 3.12.2013 od 9:30 do 13:00 na konferenci Etická výchova ve škole a společnosti, která se bude konat v Clam Gallasově paláci,  Husova 20, Praha 1.

Již sice nežijeme v době Komenského, kdy církev přinášela podněty, které utvářely školství, ale proč by se to nemohlo změnit díky Vám?

Již mnoho let se modlím za to, aby Bůh vylil svého Ducha na náš národ a abychom byli svědky Jeho hnutí.

Má modlitba za Vás je v souladu s Kol 4:6 – Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým žákem.

V Kristu

 

Dušan Drabina
ředitel Etická výchova, o.p.s.
603 112 220

 Aktualizováno 10.10.2013