Aktuality - Další články

Výukový program Moje cesta na svět

Akreditovaná instituce k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP Národní iniciativa pro život, o.p.s. nabízí dvoudenní vzdělávací program akreditovaný MŠMT.

Nejbližší kurz: České Budějovice 17. – 18. 10. 2015

Pořádá Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Obsah Kurzu:
1. Začlenění tématu do výuky
2. Vývoj člověka od početí k narození
3. Období mladší školní věk
4. Sebezkušenostní a prožitková lekce
5. Představení programu Moje cesta na svět
6. Závěrečná beseda s reflexí, předání výukového balíčku

Vzdělávací program je určen pro vzdělání učitelů I. stupně ZŠ a MŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy a studenty učitelství pro I. st. ZŠ

Celková hodinová dotace je 10 hodin.

Přihlášky www.tf.jcu.cz/czv/prihlaska, bližší informace u koordinátorky kurzu:

Mgr. Helena Machulová, tel. 387 773 546

Cena kurzu 1500 Kč.

Odaz na pozvánku – PDF.