Aktuality - Další články

Labyrint upgrade – představení knihy Jana Hábla

Komenského Labyrint světa a ráj srdce dostává po čtyřech stech letech upgrade. Čemu by se Komenský smál dneska? Co by kritizoval? Nad čím podivoval? Kde by hledal východisko z labyrintu? Trochu fantazijně, trochu jinotajně a trochu s humorem autor provádí novodobého poutníka zákrutami lidského srdce, které se nakonec ukazuje jako nevětší labyrint člověka.

V dubnu 2015 nakladatelství Návrat domů vydalo jinotajný román nejen pro děti s názvem Labyrint upgrade. Tato kniha alegorického příběhu navazuje na Komenského, kdy jednotlivé kapitoly začínají úryvkem z Labyrintu Světa a ráje srdce a pak se nám vykresluje příběh novodobého poutníka Amose. Příběh chlapce Amose a jeho průvodce Všudybuda snadno zaujme malého čtenáře. Dospělý čtenář ocení alegorickou reflexi nešvarů dnešních vzdělávacích i politických systémů, které autor vtipně zachycuje. Stejně jako geniální Letopisy Narnie  C.S.Lewice i Labyrint upgrade má v sobě hlubší duchovní myšlenky, které můžete číst mezi řádky.

U stolu seděly čtyři kuchařky. Před sebou měly talíře s polévkou a něco z nich vybíraly pinzetami. Nemluvily. Ruce se jim hbitě míhaly, občas některá nahlédla do jakéhosi papíru, který ležel vedle talířů.

Zvědavost mě postrčila dovnitř jídelny. Pozdravil jsem.

„Promiňte, nechci rušit, jdu jen náhodou kolem a zahlédl jsem vás. Můžete mi říct, co děláte s těmi pinzetami? Vy jíte polévku pinzetou?“

„Slyšíte to, holky? Prý cože to děláme!“

Paní se odmlčela. Bylo slyšet jen soustředěné cinkání pinzet o talíře. Nechápal jsem. Jedna z kuchařek – zřejmě paní šéfová – zvedla hlavu směrem ke mně, asi jednu vteřinu si mě prohlížela a pak řekla:

„Ty nejsi zdejší?“

„Nejsem.“

„Tak to ti to klidně můžeme říct. My respektujeme individuální potřeby našich žáků. Nové nařízení paní ředitelky. To tady děláme!“

Nastala zase odmlka, ale pak paní kuchařka pokračovala: „Dneska máme písmenkovou polévku. Jenže mladé dámy Pyšná, Sličná, Fešná a Rušná ze 2.C prý nejedí – počkejte,“ paní sklonila hlavu k papíru vedle svého talíře a četla: „F, M, U, W, Y a Z. Tak to musíme přebrat.“

O autorovi: PhDr. Jan HÁBL, Ph.D. působí na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, je uznávaným komeniologem. Řadu let je pastorem sboru Církve bratrské, působil také na Universitě v Hradci Králové a Komenského institutu v Praze. Je ženatý a má dvě děti.

Tvorba: Učit (se) příběhem, Komenského labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie (2013), Lekce lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (2011), Formování charakteru: Zapomenutá témata Komenského didaktiky (2010)

O knize více: http://janhabl.cz/

Kniha je dostupná: http://www.navrat.cz/labyrint-upgrade-jan-habl/d-70530/