Energický pedagog Daniel Guňka je jedním z prvních učitelů, kteří využili nový program „Hus, jak ho neznáte“ pro střední školy. Učí druhým rokem na gymnáziu BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí. Nejraději má volitelné semináře Dějepisu nebo Základů společenských věd. Interaktivní program „Hus, jak ho neznáte“ vyučoval 26. listopadu 2015 studenty 3. ročníku v rámci Základů společenských věd.

Jak studenti reagovali na interaktivní program o Janu Husovi a životních hodnotách?  Hodina byla hezká a funkční. Pro studenty naší křesťanské školy to nebylo zas tak nové. O životních hodnotách na hodinách běžně povídáme. Věřím však, že pro studenty na státní škole téma Jana Husa a diskuze o hodnotách mohou být velmi přínosné.

Co z programu se studentům nejvíc líbilo?  Myslím, že nejlepší ohlas měl komiks. Ten se studentům líbil. Procházeli jsme komiks takovým způsobem, že každou postavu z komiksu četl někdo jiný.

Na kterou životní hodnotu jste zaostřili pozornost a co jste objevili?  Se studenty jsme se věnovali hodnotě Láska. Hodně času jsme věnovali tomu, co je láska a jakým způsobem se projevuje. Mluvili jsme o různých druzích lásky a o vztahu lásky a sobectví.

Jak se Vám pracovalo s otázkami pro jednotlivce a otázkami pro skupiny?  Připravené otázky jsme použili jen částečně. Otázky jsou dobré, ale z časových důvodů jsme je použili trochu odlišným způsobem, než je navrženo v programu. Pracovali jsme hlavně s otázkami pro jednotlivce.

Použili jste pracovní list? Jak se vám s ním pracovalo?  Dělali jsme z programu pouze druhou hodinu. Pracovní list je jen pro první hodinu a tak jsme ho nevyužili.

Jak vnímají osobnost Jana Husa studenti?  Obávám se, že to nejsem schopen odpovědět. To je asi otázka na studenty.

Rozhovor pro www.situcitelu.cz připravil: Ladislav Hanuš