Aktuality - Další články

Letní škola pro nové lektory etické výchovy

 

Etická výchova, o.p.s. v současné době spolupracuje se 30 lektory po celé ČR. Etická výchova je perspektivní obor, který potřebuje nové lektory, nadšené pro věc.

Úspěšní absolventi letní školy (v kombinaci s některým dalším kurzem, viz níže) mohou lektorovat další pedagogy/pedagogické sbory v rámci 4 hodinových workshopů (témata viz  http://www.etickavychova.cz/ops/4hodinove-seminare/).

Termín: 14. – 19. 8.2016 (přihlášku prosím zaslat do 29.4.2016)

Organizátor: Etická výchova, o.p.s.  www.etickavychova.cz/ops/

Lektoři:  PhDr. Pavel Motyčka, PhD. – autor kurikula etické výchovy, hlavní odborný metodik učebnice Etická výchova a PaedDr. Aranka Řezníčková – lektorka Etické výchovy o.p.s.

Místo konání: Konferenční centrum IMMANUEL, Ždírec na Doubravou, Slavíkov – Dlouhý.

Cena: 5490 Kč/osoba, v ceně je strava, ubytování, lektorné, materiály

Pro členy Sítě křesťanských učitelů je možnost využít finanční podpory přes F-nadaci GRANT 10. Více informací na  http://www.f-nadace.cz/granty-201617

 

Počet účastníků: 15 – 25 osob

Obsah workshopu

 1. Lektorské dovednosti
 2. Specifika lektora etické výchovy
 3. Práce lektora se skupinou
 4. Práce lektora v krizových situacích
 5. Videotrénink a zpětná vazba pro jednotlivé lektory
 6. Formy lektorské práce
 7. Metody lektorské práce
 8. Práce lektora s pomůckami EtV-metodiky, učebnice, prac.listy, komiksy, DVD
 9. Lektor a tvorba metodik workshopů
 10. Lektor a implementace etické výchovy

Osvědčení: účastníci obdrží osvědčení o absolvování 40 hodinového akreditovaného kurzu Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi. Etická výchova, o.p.s. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT pod číslem jednacím MSMT 19 716/2012-25.

Přihlášení: email obsahující jméno a příjmení účastníka, email, telefonní číslo a název školy zašlete prosím do 29.4.2016 na uvedený kontakt.

Kontakt: Hana Martináková, tel. 737 637 033, hmartinakova@etickavychova.cz

Podmínkou následného lektorování je absolvování kurzů v následujících kombinacích:

 • letní škola + 40 hodinový akreditovaný kurz

nebo

 • letní škola + 250 hodinový akreditovaný kurz Etická výchova – výchova k prosociálnosti