Aktuality - Další články

Hus a středoškoláci 29. dubna v Kladně

Studenty Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno provedl lektor Aleš Mrázek 29. 4. 2016 interaktivním programem „Hus, jak ho neznáte“ Třída třiceti studentů Ekonomické lycea si vybrala jako Miss životní hodnotu „Odvahu“ a třída Dvaceti studentů Technického lycea „Lásku“. Aleš Mrázek z Roudnice nad Labem, lektor z www.najdilektora.cz, původně vyučený umělecký sklář, se o osobnost Jana Husa zajímá řadu let. Studentům nabídl nejen Husův příběh, ale i svůj vlastní komiks o Husovi, který po dva roky pro mladé lidi kreslil. Studenti procházeli v pracovních listech sedm životních situací ze života mladých lidí. Vybírali, na které životní hodnoty se v nich mohou postavit, aby je zvládli. Líbil se jim rapový videoklip o životních hodnotách mistra Jana Husa, zdůrazňující že: „byl sám sebou, ne někdo jiný.“ Řešili ve skupinách připravené otázky a prezentovali a argumentovali své odpovědi. Program povzbuzuje k originálnímu životu. Ptá se, jak jinak se lze dostat do nebe než cestou odpustků. Nabízí odpověď z Bible, které věřil nejen Hus, ale i dnes díky ní mnoho lidí stojí v pravdě. Více o škole na http://sosik.cz/cz Více o programu na http://www.situcitelu.cz/?p=1368