Akce - SetkáváníAktuality - Setkávání

22. září 2016 se setkali křesťané učitelé z Brna a okolí

Datum akce:

Učitelé křesťané z Brna a okolí se setkali 22. září 2016 k neformálnímu setkání zaměřenému na modlitby, zkušenosti a potřeby učitelů. Setkání v Křesťanském sboru Brno na Šámalové 15a zahájil Petr Matoušek povzbudivým biblickým slovem o aktuální sklizni ovoce i smyslu člověka na zemi a představil výsledky ankety z minulého učitelského setkání. Ladislav Hanuš posloužil s kytarou ve chválách. Olga Matoušková otevřela prostor ke sdílení, výměně zkušeností a modlitbám v malých skupinkách. Eliška Krmelová přinesla workshop rad, materiálů a seminářů. Olga Matoušková představila Etickou výchovu a Ladislav Hanuš aktuality Sítě křesťanských učitelů. Kontakt: Petr Matoušek, matousp@fit.vutbr.czZ ankety na červnovém setkání v Brně vyplývá, že 95% účitelů má zájem o další setkání. Většina by se chtěla scházet dvakrát až třikrát ročně. Na otázku: „Jaká témata by vás zajímala?“ se odpovědi různí (např. zkušenosti, komunikace rodič a učitel, autorita, práce s hlasem, právní stránka, jak bojovat se stresem a možnosti vyučování o Bohu). 90% chce být informováno o dalších akcí Sítě křesťanských učitelů. Na anketu odpovědělo na setkání 2. června 2016 dvacet z dvaadvaceti přítomných učitelů.