Category

Aktuality – Setkávání

Letní škola etické a charakterové výchovy

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Letní škola etické a charakterové výchovy

s prof. PhDr. Janem Hábem, Ph.D. a Mgr. Ivanou Hudeczkovou

40 h letní intenzivní výukový kurz

(akreditace 5870/2022-1-249 Osobnostní rozvoj v učitelském povolání)

Určen pro všechny, kteří cílí na práci se žáky, studenty, mají na srdci vzdělávání a chtějí získat nástroje k vybudování hodnotového základu v souladu s etickými normami a principy charakterové výchovy, a s těmito výzvami jednat v rámci učitelského povolání – jehož úkolem je správně nakládat s lidskostí. 

 18. – 22. 8. 2024 v Parkhotelu Skalní město

v blízkosti Prachovských skal mapa zde    

cena: 15 900 Kč

Možnosti platby:

 1.  organizace – je možné hradit z programu šablony a dalších prostředků na DVPP, info pro školu na evops.cz
 2.  samoplátce
 3.  možnost snížení ceny pro členSKU (Sítě křesťanských učitelů), po zaplacení celkové částky zažádáte o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení 50 % ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium: ZDE

 

Obsah a průběh kurzu:

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. neděle + pondělí:

 • J. A. Komenský často opakoval, že škola má být „dílnou lidskosti“, kde se člověk učí být člověkem dobrého charakteru. Získá-li k tomu navíc i znalosti a dovednosti užitečné pro život, jen dobře, ale podstatný je charakter. Proč právě charakter? Jak se výchovně formuje? Jak se učí? Je vůbec dobro učitelné? Kdo může učit dobro? Odpovědi na tyto otázky budou předmětem kurzu.

Mgr. Ivana Hudeczková úterý – čtvrtek:

 • 1) Seznámení s ucelenou metodikou etické/charakterové výchovy obecně aplikovatelné ve školství u všech věkových kategorií napříč předměty.
 • 2) Praktické aktivity vedené prožitkovou pedagogikou, které poodhalí vlastní úroveň prosociáního chování a promítnou možnosti rozvoje charakteru ve vzdělávacím procesu.
 • 3) Prostor pro tvorbu vlastního programu charakterové výchovy ušitého na míru Vaší škole, Vašemu předmětu, Vašim možnostem.
 • Školení bude zaměřeno na seznámení s uceleným programem Etická výchova pro školní vzdělávání 1.-3.stupně s důrazem na praktické vyzkoušení jednotlivých aktivit (prožijete to, co prožívají děti). Tedy více jde o aplikaci do praxe než o teorii etiky. Zároveň školení nabízí velkorysý prostor pro tvorbu vlastní aplikace programu cíleně pro potřeby jednotlivých škol nebo tříd, tedy něco, na co obvykle ve shonu školního roku není prostor. V průběhu letních prázdnin je to tedy možnost připravit se konkrétně do nového školního roku.
 • neděle příjezd 13:00, výuka do 18:15
 • pondělí až středa výuka 8:30 – 18:00
 • čtvrtek zakončení v 15:00

Po celodenním školení si můžete vyrazit do okolní přírody nebo využít wellness služby hotelu.

Přihlašování zde do 31. 5. 2024 (počet účastníků omezen)

Platba: č. ú.: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 726, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Cena zahrnuje veškeré náklady na přednášky, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se soc., plnou penzi (pití k jídlu si účastníci hradí sami) a dopolední cofeebreak se svačinkou. Odpoledne je možno dokoupit si občerstvení v místní restauraci již na svou útratu.
V blízkosti hotelu je autobusová zastávka, k dispozici jsou parkovací místa zdarma.

 

 • Zrušení pobytu 14 – 8 dnů před příjezdem – storno poplatek 75% ceny pobytu a služeb.
 • Zrušení pobytu 7 dnů – sjednaný den – nedojezd – storno poplatek 100% ceny pobytu a služeb.
Organizátor: Klára Literová, kliterova@kam.cz, 732 260 027
pořádá Etická a charakterová výchova, z. ú., http://evops.cz/, za podpory SKU

zde – plakát

 


18. - 22. 8. 2024

Lektorská akademie II.

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana, Nezařazené | No Comments

Lektorská akademie II. 

40 h akreditovaný kurz Primární prevence ve škole i mimo školu

Určeno pro pokročilé lektory, věnujeme  se Vašemu rozvoji.

 

1. část: 4. – 5. listopadu 2024

 1. den: 10:00 – 18:30, 2. den: 8:00 – 16:30

2. část: 25. – 26. listopadu 2024

 1. den: 10:00 – 18:30, 2. den: 8:00 – 16:30

 

Místo konání akce: Konferenční centrum Immanuel, Dlouhý 1, 582 63 Slavíkov, odkaz na mapu

 

Cena: 8 850 Kč

 • Možno financovat ze Šablon, DVPP Číslo akreditace: MŠMT-13279/2021-1. Viz níže.
 • Členové SKU mohou na 50% ceny čerpat nadační příspěvek z F-nadace (podmínky viz níže).

 

Kurzem Vás provedou:

 

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník, Unie KOMPAS (lektor, supervizor a specialista na traumatizovanou mládež, individuální a skupinový terapeut)

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník je lektorem primární prevence a intervencí na školách zejména ve Zlínském kraji; pracuje v organizaci UNIE KOMPAS o.p.s. Vede podpůrné skupiny pro dospívající, dělá také supervize – zejména pro lektory a pracovníky v sociálních službách; dále také terapie pro dospělé a dospívající, má řadu výcviků pro práci s traumatizovanými lidmi.

 

Mgr. Jan Molnár, MAJÁK o.p.s. (lektor primární prevence a intervenčních programů na školách)

Mgr. Jan Molnár je ředitelem organizace MAJÁK o.p.s., ale především dlouholetým lektorem programů primární prevence na školách. V posledních letech se specializuje hlavně na složité třídní kolektivy   v Libereckém kraji. Zaměřuje se na vztahy v kolektivu, prevenci a řešení šikany. Spolupracuje také s dětskou psychiatrií, kam pravidelně dochází již několik let. Kromě programů na školách se věnuje poradenství a vzdělává pedagogy i rodiče v rámci seminářů. Původním povoláním je učitel a v současné době i externím školním metodikem na základní škole.

Obsah kurzu:

 • Jak pracovat s (ne)kázní?
 • Sebezkušenost lektora – kdo jsem a kam směřuji?
 • Sdílení problematických situací z programů
 • Psychodiagnostika skupiny
 • Zpětná vazba a sebereflexe
 • Hodnocení kvalit práce

 

Formulář pro registraci naleznete zde.

Ukončení registrace: 30. 9. 2024

(Kapacita kurzu je omezena.)

 

Informace k platbě:

 • číslo účtu: 123-3358520207/0100,
 • variabilní symbol: 762,
 • zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení.

Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě, plnou penzi a občerstvení během dne.

 

PLAKÁT ZDE KLIKNI – V PDF


Kontakt: Tereza Šimiková, tsimikova@etickavychova.cz

Etická a charakterová výchova, z. ú.

 

Podmínky poskytnutí příspěvku:

 1. Žadatel je učitel nebo lektor registrovaný v Síti křesťanských učitelů, který má zájem učit nebo jako lektor přednášet preventivní, etické nebo duchovních programy, či jinak duchovně působit na studenty, učitele.
 2. Kurz pořádá akreditovaná vzdělávací instituce a je akreditovaný u MŠMT. Účel stipendia-min časové dotace 40 hodin se zaměřením na charakterovou, osobnostní, etickou výchovu a prevence. Rozvoj učitelských dovednosti v oblasti komunikace, mentoringu, koučinku.
 3. Nadační příspěvek stipendia je ve výši ceny kurzovného s minimální 50% spoluúčastí účastníka kurzu. 
 4. Příspěvek není určen na úhradu cestovních a jiných nákladů spojených s kurzem.
 5. Preference při výběru žádostí o nadační příspěvek:
 • Dosavadní pedagogická či lektorská praxe žadatele
 • Motivace využití vzdělávání ve výuce nebo použití preventivních, etických nebo duchovních programů v prostředí škol;
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok.
 •  možnost snížení ceny pro členSKU (Sítě křesťanských učitelů), po zaplacení celkové částky zažádáte o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení 50 % ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium (žádost o stipendium pošlete souběžně s Vaší přihláškou na akci): ZDE

Více o způsobu podání příspěvku zde, nebo kontaktujte Denisu Mouchovou (mail: dmouchova@viacomenia.cz, tel.: 721 830 970)


4. - 5. 11. a 25. - 26. 11. 2024

Postřehy z EurECA konference 2024 – Budování odolnosti

By | Akce - Konference, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Nezařazené | No Comments

EurECA konference, konaná 9. – 12. Května v konferenčním centru KAM v Malenovicích, přinesla pro pedagogy z celé Evropy vynikající inspirace a duchovní zmocnění. Zúčastnilo se jí 112 učitelů z 18 různých zemí, a významně narostla účast mladých pedagogů.

Téma konference „Budování odolnosti“ bylo zkoumáno z různých úhlů pohledu. Laci Demeter, evropský ředitel ASCI, a psycholožka Agniezka Piekarska se zabývali odolností z pohledu učitelů, respektive studentů. Německá terapeutka Birgit Bergmannová seznámila účastníky s modelem salutogeneze, který klade důraz na faktory podporující lidské zdraví a pohodu uprostřed stresu. Prof. Jan Habel dal do kontrastu Komenského mentalitu poslání a mentalitu oběti a diskutoval o jejich vlivu na morální odolnost.

Teoretické diskuse doplnila řada praktických workshopů a exkurzí, které umožnily praktický přístup k prezentovaným konceptům. Jedním z důležitých prvků byla Oáza, modlitební prostor pro běžné veřejné školy. Tato iniciativa nabídla jedinečnou příležitost k prožití duchovní reflexe při vyzkoušení si jednotlivých stanovišť modlitebního prostoru, doplněnou o instruktážní workshopy pro implementaci ve veřejných školách Evropy.

Akce rovněž posloužila jako platforma pro mezinárodní výměnu a navazování kontaktů, což posílilo evropské společenství pedagogů. Klíčovou roli zde sehrál polský tým z PROEM, který vedl chvály na konferenci a přispěl k atmosféře naplněné proměňující Boží přítomností.

Cesta konference EurECA Evropou pokračuje, příští setkání se uskuteční v květnu 2025 v Albánii. Jak konference probíhá na různých částech západní a východní Evropy přináší bohatou škálu vzdělávacích přístupů a národních specifik napříč kontinentem.

Když se ohlédneme za historií, EurECA je od roku 1993 důležitým propojovatelem pro křesťanské pedagogy, zaměřuje se na ty ze sekulárních škol a zároveň udržuje úzké vztahy s Evropskou evangelikální aliancí. Její partnerství s ACSI podtrhuje společný závazek podporovat síť pro křesťanské pedagogy ze všech typů škol.

Když konference končila, byl zřejmý dopad jejich programů, workshopů a duchovních aktivit. Učitelé odjížděli s novým elánem, vybaveni strategiemi, jak v sobě i ve svých studentech budovat odolnost, a připraveni proměňovat vzdělávací prostředí své třídy, školy. Konference EurECA je svědectvím bohatství moudrosti a duchovní síly společenství evropských pedagogů s VIZÍ, aby každé dítě v Evropě strávilo jeden rok svého života pod vlivem křesťanského pedagoga.

Zapojte se do On-line komunity křesťanských pedagogů EurECA online: LINK

Nahlédněte do zdrojů, presentací a fotografií z konference – LINK

Zdroje konference

Videa z konference v angličtině zprostředkovávají 4 hlavní přednášky a 2 workshopy. Automaticky generované titulky překladu do češtiny jsou velmi dobře použitelné, takže vás angličtina nemusí limitovat. 😉  Ke shlédnutí v Playlistu

Videa konference

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Autor článku Honza Kuklínek


Nádech na Šumpersku

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Setkávání, Nezařazené | No Comments

je obnova v povolání pedagogů a pracovníků s dětmi jako Kristových vyslanců

místo: Chata Brněnka – Venířovice

7. – 8. 6. 2024

pátek 17.00  – sobota 17.00

Nádechem Vás provedou  Bára Soukupová + Silvie Říčanová

 

Registrace  zde do 31. 5. 2024 s poplatkem 1650,- (ubytování, plná penze, materiály, náklady na organizaci), max. počet účastníků 20.

Platba

 • č. ú.: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 738, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení
 • je možno hradit ze ŠABLON

Obsah

  • Večer sdílení, modliteb a chval

  • Škola jako naše misijní pole

  • Kdo je Bůh a jak nás vidí

  • Výzvy, postoje a dovednosti pod vedením Ducha svatého

  • Modlitba namísto emocí

Kontakt

Bára Soukupová; bsoukupova@kam.cz


7. – 8. 6. 2024

Regionální setkání křesťanských učitelů na jihu Čech

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Kalendář hlavní strana, Nezařazené | No Comments

Milá kolegyně, milý kolego, 

srdečně Tě zveme na: 

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ 

na jihu Čech, které proběhne

3.11.2023

ve sboru ECM ve Vimperku

od 17 do 20 hod.

 • Setkání je určeno pro lektory, asistenty a učitele Zuš, MŠ, ZŠ,SŠ, VŠ. 
 • Je to příležitost ke sdílení života s Bohem na našich pracovištích, příležitost k povzbuzení a společné modlitbě.
 • Na programu jsou chvály, svědectví, sdílení ve skupinkách a  info z SKU (síť křesťanských učitelů).
 • V příloze je pozvánka k vytištění a přeposlání (dá se vytisknout oboustranně – letáček) a mapa s možností parkování v místě konání.

 Svou účast mi, prosím, potvrďte sms nebo emailem na:

marhub@centrum.cz, 725 425 999

Těšíme se na setkání.

Za tým organizátorů Martin Hubáček

Plakátek zde

Mapa zde

 


3. 11. 2023 ve sboru ECM ve Vimperku

Lektorská akademie I. – přihlašování ukončeno

By | Akce - Konference, Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

LEKTORSKÁ AKADEMIE I.

Kurz primární prevence ve škole i mimo školu je zaměřený na dovednosti lektora, který buď začíná a chce se dozvědět o lektorské práci více nebo by rád svou práci posunul a porozuměl hlubším souvislostem.

Cílem kurzu je nejen teoretický základ pro lektorskou práci, ale také praktické nácviky a zapojení vlastních příběhů účastníků kurzu. Neklademe si za cíl pouze vybavit odbornou znalostí, ale především se sdílet a rozvíjet lektorské dovednosti společně.

Rozsah kurzu 40 hodin

Cena kurzu 7 600 Kč

Místo konání Konopná 776, Liberec 14, 460 14

Lektoři kurzu

Mgr. Martin Stavjaník, Unie KOMPAS

(lektor, supervizor a specialista na traumatizovanou mládež, individuální a skupinový terapeut)

Mgr. Jan Molnár, MAJÁK o.p.s.

(lektor primární prevence a intervenčních programů na školách)

Přihlášení

Potřebujeme Vaše jméno, titul, datum narození, adresu a kontakt.

Přihlašovat se můžete na emailové adrese: vzdelavani@majakops.cz

Uzavírka přihlášek je 15.11.2023.

Kurz proběhne, pokud bude alespoň 10 účastníků. Kapacita kurzu je omezená na 20 účastníků.

Můžete využít možnost žádat o grant od F-Nadace – individuální žádost, kterou podáváte Vy, vyhodnocení

trvá 2-3 měsíce (jde o finanční podporu s minimální 50% spoluúčastí žadatele).

Bližší informace najdete na VR Vzdělávání křesťanských učitelů 22-23

Informace k žádostem o grant: dmouchova@viacomenia.cz, tel. číslo: 721 830 970

Časový harmonogram

1. část – 8. – 9. 1. 2024, 1. den start v 10:00, konec v 18:30 / 2. den start v 8:00, konec v 16:30

2. část – 5. – 6. 2. 2024, 1. den start v 10:00, konec v 18:30 / 2. den start v 8:00, konec v 16:30

V rámci programů se počítá s přestávkami na občerstvení, obědy jsou možné přímo v areálu v Kavárně Cafe

di Cono (https://www.cafedicono.cz/).

Obsah kurzu

Teorie skupin a práce s třídními kolektivy: specifika třídního kolektivu, psychodynamika třídního kolektivu,

jak pracovat s kázní, jak tvořit se třídou pravidla

Práce s problémovými situacemi: zásady intervence ve školní třídě, zásady komunikace mezi učitelem a

rodiči, zpětná vazba a sebereflexe, hodnocení kvality práce

Aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti: oblasti a nástroje sebepoznání, techniky zaměřené na práci

s vlastním stresem, sebezkušenost při práci se skupinou, zásady skupinového poradenství

Příklady dobré praxe a praktické nácviky: techniky a nástroje pro práci ve třídě, vedení krizového rozhovoru

se žákem, modelové příklady náročné situace, sdílení problémových situací – kazuistiky

Osvědčení

Kurz je akreditovaný MŠMT, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Osvědčení vydáváme po ukončení kurzu.

Platba kurzu

Po zaslání přihlašovacích údajů Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu kurzovného

pod daným variabilním symbolem (číslo faktury). Fakturu je možné vystavit na osobu, případně na organizaci –

pro fakturu je třeba poslat název organizace, adresu a IČO na email vzdelavani@majakops.cz.

Cena každého kurzu: 7 600

Platbu prosíme uhradit nejpozději do 30.11.2023.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravné.

Storno podmínky při zrušení účasti

30 dní před zahájením – 50 % kurzovného

10 dní před zahájením – 75 % kurzovného

Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale

nutné předem domluvit s organizátorem). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám

kurzovné vráceno v plné výši.

Možnost ubytování

Ubytování ze strany pořadatelů není zajištěno. Můžete však využít možnost přespání v prostorách Konopné

(k dispozici jsou toalety, koupelna a kuchyňka).

Cena 100 Kč/noc – platba na místě

Parkování je možné v areálu.


8. - 9. 1. a 5. - 6. 2. 2024

„Poslední“ Daniel víkend Litoměřice

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Poprvé v Ústeckém kraji a asi „poslední šance“ zažít v ČR tento unikátní program. Víkend plný zajímavých lidí, dobré nálady a spousty inspirace do naší pedagogické praxe, jak působit pozitivně na klima třídy, formovat charakter, jak se dají dělat věci jinak, než dosud znám. Příležitost se zastavit, zažít Boží dotek a nejen osobnostní školení, ale i povzbuzení pro práci ve školství s duchovním přesahem.

Termín konání:  20. -22. října 2023,  (začátek 20.10. 17:00 registrace, konec 22.10. 15:00)

Místo konání: Hostel u Sv. Štěpána, Komenského 4, 412 01 Litoměřice,  www.inprincipio.cz

Cena: 4 000 Kč, pro samoplátce členy SKU možnost slevy na 3 500 Kč.

Registrace: zde do 30. 9. 2023

Číslo účtu platby: 123-3358520207/0100 VS: 732

Pro vystavení faktury škole nás kontaktujte. Školu je možno žádat o financování jako DVPP.

Info pro školu: k tisku zde Čechy

Pozvánka ke stažení

 

Kontakt: Klára Literová kliterova@kam.cz,  Lucie Granátová, Elgranat@seznam.cz

Pozvěte své známé učitele na Daniel víkend nebo nám je doporučte – nominujte pro účast na akci (zde NOMINOVAT), rádi jim pozvánku pošleme.

Program:

Rozvoj osobnosti učitele.
Principy utváření pozitivních mezilidských vztahů.
Právní rámec pro hodnotově orientovanou výchovu.
Prostor snít a pracovat na osobním plánu Bohem dané vize.
Principy formování charakteru s prof. Janem Háblem.
Inspirativní společenství křesťanských učitelů, lektorů a pracovníků s dětmi a mládeží.


20. - 22. 10. 2023

Křesťan za katedrou – Třinec

By | Akce - Konference, Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana, Nezařazené | No Comments

Datum konání: 7. 10. 2023

Andrzej Witek je prezidentem Sdružení pro vzdělávání „Integracja“, ředitelem Akademického licea „Emanuel“ (nyní píše doktorskou práci z oblasti managementu), akademickým učitelem a autorem mnoha vědeckých a populárně-vědeckých publikací. Je manželem a otcem 3 dcer.

Kompetence učitele v současné době nečekaných změn a krizí

V přednášce a následném semináři se budeme zabývat různými typy krizových situací ve školském prostředí a jejich způsoby řešení. Zamyslíme se nad 4K – kompetencemi, bez kterých se pedagog v současné době neobejde. Seznámíme se s ABC krizové intervence a s kompetenčním modelem pro krizové řízení ve škole.

Obsah přednášky a navazujícího semináře:

 1. Úvod do problematiky
 2. Definice  pojmu kompetence v odborné literatuře
 3. Typy a příklady krizí přítomných ve škole
 4. Budoucí 4K kompetence
 5. ABC krizové intervence
 6. Kompetenční model pro krizové řízení ve škole
 7. Shrnutí

Cena konference:

400 Kč (včetně oběda)

250 Kč (bez oběda)

Registrace: zde

Workshopy:

Mgr. Daniel Guňka – Badatelská výuka

Badatelská výuka je inovativní pedagogický přístup, který podporuje aktivní zapojení žáků do procesu učení. Vychází z přesvědčení, že některé věci žáci nemusí slyšet od učitele, ale jsou schopni si na ně přijít sami. V workshopu se seznámíte s principy badatelské výuky, vyzkoušíte si je na sobě a získáte i praktické tipy pro uplatnění badatelské výuky ve vaší třídě.

Mgr. Eva Muroňová – Já, ty, my – cesta ke zlepšení nejen školního klimatu

Příspěvek Pedagogiky Franze Ketta ke zlepšení klimatu ve skupině dětí – písničky, říkanky, komunitní kruh. Příklad učení v příběhu a příklady situačního učení na praktické ukázce.

Mgr. Miroslava Adamcová – Učitelé a žáci ve změně rolí ve vzdělání 

Workshop nabízí řadu pohledů na změnu klasické pozice učitele a žáka, tak, aby odpovídal vývoji společnosti ve 21. století a zároveň zachoval základní hodnoty, na kterých nám záleží. Lektorka společně s účastníky kurzu promyslí pozici učitele v minulosti a současnosti, nabídne pohledy Montessori pedagogiky, křesťanské zahraniční pedagogiky. Prohlédneme si roli učitele kouče, učitele supervizora, ale i rodiče učitele a roli žáka, který se stává svým vlastním učitelem a přebírá zodpovědnost za vlastní vzdělávání.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 27. 9. 2023

Místo konání:

Sborové centrum Hutník
Revoluční 609, Třinec
Souřadnice: 49.678°N, 18.6672°E

Možnosti ubytování:

Beskydská oáza, o.p.s.
Písek u Jablunkova, č.p. 107, Písek  739 84

https://www.beskydskaoaza.cz/

 

Kontakt

Ing. Alena Kukuczová Tel.: 736 627 372

Daniela Niemczyková Tel.: 558 764 384

https://kzk.sceav.cz/anotace/

Konference Křesťan za katedrou je určena pro křesťanské učitele, rodiče či pracovníky v církvi, které zajímá křesťanské vzdělávání.  Cílem konference je rozvoj profese učitelů a lektorů, uvedení aktuálních témat a projektů v rámci workshopů, sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné sdílení a povzbuzení.

Od roku 2012 se konference koná v jarním termínu v Třinci (více na http://kzk.sceav.cz/) a od roku 2015 se přidala konference v Praze, která se pořádá v podzimním čase ve spolupráci s Christian International School of Prague (CISP).


7. 10. 2023