Aktuality - Další článkyAktuality - Vzdělávání

Z programu Zdravá mládež Nadace Mezinárodní potřeby

Z programu Zdravá mládež Nadace Mezinárodní potřeby.

Naše země prožila řadu těžkých zkoušek, ale v mnohém také mimořádné Boží navštívení a přízeň. Jedním ze zvláštních požehnání je rozvoj křesťanské lektorské práce v ČR. Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) podporovala v roce 2016 v této práci 19 profesionálních lektorů ze sedmi denominací a na jejich podporu vydala 3,4 milionu Kč. Také toto je malý div, že se Nadaci Mezinárodní potřeby každoročně již 17 let daří pro tuto práci získávat potřebné prostředky od dárců.

Díky dlouhodobé spolupráci často slyšíme od lektorů velmi povzbudivé minipříběhy. Pro Vaše povzbuzení Vám rádi některé převyprávíme. Otevřete si naše webové stránky a prohlédněte si čerstvé reportáže z přednášek lektorů včetně fotografií a případně i krátkých videí zde:

http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru

Lektoři programu Zdravá mládež, s nimiž je NMP spojena dlouhodobou podporou, jsou ročně v osobním kontaktu s téměř 60 000 mladých lidí. Přesto zdaleka ne každá škola v ČR zakusí návštěvu křesťanského lektora, i když bychom si to přáli. Do stejného kolektivu třídy se totiž lektor obvykle vrací v průměru zhruba čtyřikrát, protože dlouhodobější práce je nejefektivnější. Řada škol na svého lektora teprve čeká. Zvažte, zda právě Vás nevolá Bůh do této žně. I v tomto roce chceme totiž rozšířit řady lektorů.

Od 15. 2. 2017 do 15. 4. 2017 se lze přihlásit do grantového řízení v programu Zdravá mládež. Ty, kdo v něm uspějí, jsme připraveni od září 2017 začít podporovat v lektorské práci. Naše podpora je dlouhodobá.

Více na http://mezinarodni-potreby.cz/granty

Žijeme v zemi, kde se 70 let nebojovalo, přestože svět okolo nás je ve válce. Probíhají tu však jiné zápasy: bez letadel, tanků a pušek. Zuřivé zápasy o srdce mladého člověka. Někdo pojmenoval problémy, se kterými dnes mladí zápasí, takto: samota, nehodnota, drogy, anorexie, hněv a násilí, promiskuita, pornografie. Nepřátelé, kteří ničí srdce a život jednotlivce i jeho blízkých.

Lektoři přicházejí do škol mezi děti a hovoří s nimi. Nejsou to suverénní hrdinové vítězně „přijíždějící na tanku“, kteří dokáží každému poradit. Sami někdy přiznávají, jaké obavy mají před vstupem do třídy. Rezonuje v nich pokora a zároveň to, jak jim na posluchačích záleží a že jim chtějí pomoci. Děti lektory překvapivě „berou“. Jsou ochotny naslouchat jejich pohledům na člověka, na trvalé hodnoty v životě, na vztahy, na lásku… Jejich časté vyznání je: „To jsem slyšel/a poprvé.“ Jeden ze studentů nedávno napsal lektorovi do hodnocení přednášky toto: „Nevím, na čem jedete, ale chci to taky.“

Budeme Vám vděčni, když v rozvoji lektorské práce pomůžete svými dary a investujete tak do naší mladé generace. Darovaných 500 Kč stačí na jednu besedu pro třídu plnou dětí.

Lektoři jsou studentům živým svědectvím toho, o čem mluví. Na přednášky navazují následné aktivity.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby