Aktuality - Další články

Metodiky pro ZŠ a SŠ podle Komenského

Milí přátelé,

nabízíme vám přehled nově vytvořených metodik pro ZŠ i SŠ zaměřené na osobnostní rozvoj žáků inspirované myšlenkami Komenského.

Studenti Název metodiky Téma Zdroj Odkaz 1.-2. r. ZŠ 3.-5. r. ZŠ 6.-7. r. ZŠ 8.-9. r. ZŠ SOU Spec.
4. – 6. Komenský 2020 KAM – Komenský 2020 komensky2020.cz x x
7. – 9. Komenský 2020 Projekt Komenský 2020 komensky2020.cz x x
Komenský 2020 Projekt Komenský 2020 komensky2020.cz x x
7. – 9., SŠ Projekt proměny evops.cz/propro/ Projekt Komenský 2020 LINK – metodika x x x x
1. – 2. Svět kolem nás Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Rodina, která drží při sobě Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Naše třídní království Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Nenech se oklamat Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. O kráse, tvořivosti a motýlech Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
1. – 2. Žádný učený z nebe nespadl Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. V čem se chci zlepšovat Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Pět jazyků lásky Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Vládni sám sobě Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Bible: jeden z klenotů naší kultury Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Proč mluvit pravdu Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Orbis Pictus 2020 Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
3. – 5. Homo sapiens činorodý Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Vzděláním k odpovědnosti Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Umíme se domluvit Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Jak být angažovaným občanem Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Víra hory přenáší Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Pravdivost v síti Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Jsi originál Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
6. – 7. Umím zdolávat překážky Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Škola, která má budoucnost: „dílna lidskosti“ Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Rodina, která má budoucnost: odpuštění Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Centrum securitatis: vzácnost demokracie Vláda/Politika KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Náboženství: kořeny, tradice, civilizace Víra/Spiritualita KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Média užitá a zneužitá Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Vnímám krásu, tvořím krásu Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9. Podnikání, které má budoucnost: win-win Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Spec. Dotek krásy: příroda Umění extra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Pravá maturia: dospělost lidství Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Vztahy, které mají budoucnost: odpuštění Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Centrum securitatis: vzácnost demokracie plus Vláda/Politika KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Jak se vyznat v náboženstvích Víra/Spiritualita KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Pravda a lež v médiích Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Umění a jeho inspirace Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Cesta k úspěchu Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
Spec. Dotek krásy: tvořivost Umění extra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Zkouška dospělosti: lidství Vzdělanost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Odpuštění jako lék Rodina KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Je to i na tobě Vláda KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Jak se vyznat v náboženstvích Víra KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Pravda a lež v médiích Média KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Vliv umění Umění KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
SOU Umím zdolávat překážky Podnikavost KAM – Úcta k životu uctakzivotu.cz x
8. – 9., SŠ V manželské ulici Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (3. díl) x x x
8. – 9., SŠ Devatero řemesel a desátá bída Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (4. díl) x x x
8. – 9., SŠ Za učeností k učeným Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (5. díl) x x x
8. – 9., SŠ Cestou k moudrosti Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (6. díl) x x x
8. – 9., SŠ Kterak vrchnost světu vládne Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids  ČT Edu (11. díl) x x x
8. – 9., SŠ Když pískají novináři Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids
ČT Edu (13. díl)
x x x
8. – 9., SŠ Bohatství královny Foruny Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (14. díl) x x x
8. – 9., SŠ Mezi rozkošníky Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (15. díl) x x x
8. – 9., SŠ Mezi slavnými Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (16. díl) x x x
8. – 9., SŠ Světlo v temnotách Labyrint světa a ráj srdce Hope4kids ČT Edu (20. díl) x x x
5.-7. 24 pracovních listů k 1.-24. dílu Labyrint Labyrint světa a ráj srdce České studny ČT Edu x x