Aktuality - Další články

S Komenským škola jinak: nově a lidsky

S Komenským škola jinak: nově a lidsky

Těšíte se, až se školní výuka vrátí do „normálu“? A vrátí se vůbec někdy do „normálu“? A jak by vlastně „normální“ výuka měla vypadat? Není na čase něco ve výuce změnit? Komenský vám pomůže s návratem do škol.

Jak již nabádali odborníci na vzdělávání, je potřeba dát dostatek prostoru dětem pro socializaci, opětovné stmelení kolektivu a nesnažit se hned dohnat zameškané učivo. Pro adaptaci na školní prostředí připravil tým Školy pro Život několik pomocných nástrojů.

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. V preventivním programu Jak zvládat těžkosti žáci, učitelé i lektoři společně hledají, co v těžkých situacích pro nás může být užitečné. Inspirací je životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl jednoduché.

Program Jak zvládat těžkosti byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. Zásadní roli v tom, že se studenti nakonec během programu tak otevřeli, podle mě sehrála aplikace „Mentimeter“, díky které se mohli vyjádřit naprosto anonymně. Já jsem jen žasla, s jakými těžkostmi se musí mí studenti v této době potýkat. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější – nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví,“ hodnotí program paní učitelka.

 

Ke stmelení kolektivu pomohou Projekty proměny. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, uvidět, co je v mém okolí v nepořádku a to, co je v mé moci, napravit. Tak to udělali žáci ze ZŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. v Dobřanech s projektem Autobusová zastávka, kterou zrenovovali. Na Den učitelů 28. března 2021 odborná komise celonárodního projektu Komenský 2020 ocenila TOP vítězný Projekt proměny, který obdržel zvláštní cenu – dárkový poukaz v hodnotě 50 000 Kč na společný zážitek. Byly oceněny i projekty v kategorii ZŠ a SŠ za 1.-3. místo. Nechte se inspirovat a zapojte se do dalšího ročníku Projektů proměny, které budou oceněny v den 430. výročí narození Učitele národů 28.3.2022.

Na charakteru záleží. Jací lidé a s jakými hodnotami budou opouštět školy je stejně důležité nebo možná i důležitější, než jaké vědomosti, dovednosti a kompetence si pro svůj život odnesou. K formování charakteru, rozvoji kompetencí a kritického myšlení napomáhá 48 nových metodik pro ZŠ a SŠ Komenský pro život, doplněné o pracovní listy, prezentace a krátká videa. Vzdělávací program se skládá z osmi samostatných lekcí, které zpracovávají jednu ze sedmi oblastí Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských pro danou věkovou kategorii (vláda, vzdělávání, rodina, spiritualita, média, umění, podnikavost).
Celkově mohu program hodnotit velmi pozitivně. Vidím za ním mnoho poctivé práce jeho autorů. V projektu vidím velký smysl (smysluplné učení), není zaměřen na „zapamatování znalostí“, které by žáci zapomněli, ale klade důraz na kompetence využitelné v životě, vychází (staví) na praktických příkladech ze života a ty rozvíjí. Ocenit mohu také přívětivou grafiku projektu, řadu didaktických materiálů.“ Hodnocení odborného posuzovatele.