Jste srdečně zváni na Den Duchovního dědictví 2. 10. 2021 do Pardubic, kde budou představeny nové programy o Bibli – pro 1. a 2. stupeň a informace o pokračování projektu Komenský – Příběh lidskosti. Těšit se můžete také na přednášku doc. Jana Hábla.

Registrujte se zde

Program 10:00 – 16:00, vstup zdarama.

Workshopy:

  1. Myšlenková východiska Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských – doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
  2. Komenský – Příběhy lidskosti, aneb jak projekt pokračuje v dalším roce – Hanka Martináková a Mgr. Vít Pospíšil
  3. Bible – jeden z klenotů naší kultury, pro 3. – 5. ročník – Mgr. Jana Řezníčková
  4. poznej Bibli skrze příběh – dramatizace biblického příběhu o Davidovi a Batšebě, pro 8. – 9. ročník – Ing. petr Kadlec, Dis.