Aktuality - Další článkyNezařazené

Prohlášení učitelů a vychovatelů k definici manželství

Podepsat PROHLÁŠENÍ Učitelů

Praha 22. listopadu 2023:  Iniciativa učitelů apeluje na zachování klasického manželství muže a ženy jako základu rodiny a národa. Od pondělní výzvy se více než 300 učitelů z celé České republiky připojilo k prohlášení na podporu manželství. Prohlášení bylo předáno poslanci Aleši Dufkovi, místopředsedovi ústavně-právního výboru, poslankyni Nině Novákové, místopředsedkyni komise pro rodinu a poslanci Marku Bendovi, místopředsedovi ústavně-právního výboru k postoupení premiérovi Petru Fialovi. Dopis vyzývá poslance, aby podpořili ústavní definici manželství muže a ženy.

Autoři dopisu uvádí, že „na základě jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi.

K uvedenému se vyslovujeme při současném plném respektování důstojnosti všech lidí a se zvláštním respektem k právům dítěte. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu dětí i v našem zájmu národním rodinu a manželství chránit a podpořit právo dítěte prioritně vyrůstat v péči obou svých biologických rodičů, kteří ho odpovědně a s láskou vychovávají a vedou, čímž zajišťují jeho všestranný harmonický rozvoj. Začlenění jmenované perspektivy do výukových obsahů považujeme za přínosné.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o zachování této nosné hodnoty pro budoucí generace a vyjadřujeme se souhlasně pro zakotvení manželství jako svazku muže a ženy formou definice ústavní.“

Děkujeme Vám všem, kteří jste se až dosud k prohlášení připojili, ve sběru podpisů pokračujeme dál!
Naším cílem je před finálním hlasováním poslanců ve sněmovně shromáždit 1000 podpisů učitelů, vychovatelů a lektorů, poslance znovu osobně oslovit a získat i širší mediální podporu.
Své jméno můžete přidat k prohlášení prostřednictvím formuláře

Podepsat PROHLÁŠENÍ Učitelů

Jména nebudou zveřejněna, ale souhrnně poskytnuta členům vládních orgánů, poslancům a senátorům před jednáním vlády o tomto zákoně v předběžném termínu na počátku roku 2024.
Pomozte nám prosím s šířením Prohlášení mezi své přátele a školy ve Vašem okolí.
Postavme se společně za zachování hodnoty manželství a rodiny pro budoucí generace.

PROHLÁŠENÍ UČITELŮ A VYCHOVATELŮ K DEFINICI MANŽELSTVÍ zde v pdf. 

Iniciátory výzvy jsou:

  • ThDr. et Mgr. Ruth Drahotová, Ph.D.
  • Mgr. Jan Kuklínek, Etická a charakterová výchova, z.ú.

Kontaktní e-mail: prohlaseni.ucitelu@post.cz

Tisková zpráva ČTK

Zveřejněno v reportáži TV Prima CNN News v hlavních zprávách dne 22.11.2023