All Posts By

adminuser

EurECA Konference

By | Akce - Konference, Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

EurECA konference: Křesťanští učitelé a aktuální výzvy ve společnosti.

Čt – ne 11. – 14. května 2023

Hotel Torre D’Aguilha Seminary, Lisabon, Portugalsko.

Naše vzdělávání je ovlivněno mnoha složitými problémy dnešní doby. Některé z nich se stávají velmi citlivými, silně politickými a je obtížné se v nich orientovat. Často hledáme Boží moudrost a schopnost zaujmout jasný postoj. Měli bychom a můžeme zaujmout rozhodný postoj? Měli bychom se snažit všem vyhovět? Jak se můžeme vyhnout agresivním debatám? Můžeme se učit od Ježíše a také ze zkušeností a reflexe křesťanských pedagogů z celé Evropy. Konference přináší prostor pro společenství, vyučování a vzájemné sdílení, kterým získáme inspiraci, jak reagovat v našich individuálních situacích.

Více na stránkách konference eurecaonline.org/conference-2023

Konference probíhá v angličtině a portugalštině.

Pro účast lze získat příspěvek na cestování i poplatek za konferenci.

Žádost příspěvek z ESF fondu (i po termínu)  lze podat dle instrukci ZDE.

Honza KUKlínek

tel. 605 264 446 – pro více informací  česky


Datum akce 11. - 14. 5. 2023

Letní škola charakteru

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

Etická a charakterová výchova z.ú. zve  k účasti na akreditovaném vzdělávacím kurzu

Letní škola charakteru

 1. – 24. 8. 2023 (sobota od 17h registrace v hotelové recepci – čtvrtek 10h )

Ubytování v roubenkách Konferenčního centra Malenovice, Malenovice 334, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí; https://www.malenovice.com/ubytovani/ubytovani-v-roubenkach/

Vzdělávací kurz je určen pro učitele a lektory, kteří se chtějí věnovat charakterové výchově, případně se stát lektory v této oblasti, autory metodik, Daniel trenéry, regionální Síťaře. 

Cíl: Být učitel charakteru a umět učitelům různých aprobací předat, jak učit etiku v rámci jejich předmětu

Obsah kurzu: 

 1. Rozvíjet učitele charakteru 
 2. Připravovat lektory charakterové výchovy, kteří učí další pedagogy
 3. Reflektovat pro vlastní charakter i pro svou pedagogickou praxi 8 zásad formování charakteru (prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D)
 4. Předat didaktické metody etické/charakterové výchovy obecně aplikovatelné v různých předmětech (Mgr. Ivana Hudeczková)
  Výchovný program etické výchovy se skládá z deseti bodů, které podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka a m
  ají opodstatněnou posloupnost:
 1. Mezilidské vztahy a komunikace.
 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
 3. Pozitivní hodnocení druhých.
 4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
 5. Komunikace citů.
 6. Interpersonální a sociální empatie.
 7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
 8. Reálné a zobrazené vzory.
 9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
 10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

Obsah doplňuje šest aplikačních témat:

 • Etické hodnoty
 • Sexuální zdraví
 • Rodinný život
 • Duchovní rozměr člověka
 • Ekonomické hodnoty
 • Ochrana přírody a životního prostředí

Těšit se můžete na praktické aktivity, které vám pomocí prožitku poodhalí vlastní úroveň prosociáního chování a promítnou možnosti rozvoje charakteru do vyučování všech věkových kategorií.

5. Inspirativní lekce pro rozvoj učitelů (Heather Kohnen)

Odnést si tedy můžete prožitky, inspiraci, materiály, odkazy a zejména osobní posun.

Varianty:

pouze LŠCH 40h kurz DVPP – Osobnostní rozvoj v učitelském povolání, číslo akreditace: MSMT-5870/2022-1-249

Restart+LŠCH 48h kurz DVPP – Letní škola etické výchovy,  číslo akreditace: č.j.: MSMT- 34664/2022-1-43

Kapacita kurzu 20 účastníků. Odborný garant: Mgr. Jan Kuklínek, prof. Jan Hábl

LŠCH 19. – 24. 8. vám může navazovat na akci Restart 17. – 19. 8., více zde.

Cena pobytu

 • Cena za LŠCH je 6 000,-Kč (3-4 lůžk. pokoj), pro (2 lůžk. pokoj) 8 000,-Kč, (1 lůžk.) 10 000,- Kč
 • Cena za Restart + LŠCH  9 800,-Kč (3-4 lůžk. pokoj), (2 lůžk. pokoj) 13 400,-Kč, (1 lůžk.) 17 000,-Kč 

Možnost snížení ceny! Pokud vám kurz nezaplatí škola,  můžete zažádat o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení až poloviny ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium: ZDE

Cena zahrnuje vzdělávání, ubytování, stravování – snídaně, obědy, večeře (stravování u oběda a večeře nezahrnuje nápoje), parkování zdarma.

Přihlášení:
Letní škola charakteru 19.-24.8. ZDE
Letní škola a Restart 17.-24.8. ZDE

Číslo účtu platby: 123 – 3358520207/0100; variabilní symbol: 734. Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno a příjmení. Uhraďte nejpozději do 31. 5. 2023, přihláška je platná po zaplacení kurzu.

Storno poplatky: V případě, že dojde ke zrušení účasti a nepodaří se najít náhradu: 30% od 60 do 30 dnů před začátkem; 50% od 6 do 30 dnů před začátkem; 70% od 1 do 5 dnů před začátkem; 100% při zrušení v den začátku kurzu.  Nařízená karanténa či nemoc nespadá do kategorie odstoupení od smlouvy bez storno poplatků. Doporučujeme, abyste byli proti takové události pojištěni např. pojištění storna pobytu, které nabízí některé pojišťovny.

Další podrobné informace dostanou účastníci před konáním kurzu e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Kontaktní osoba: Klára Literová, kliterova@kam.cz

Pozvánka ke stažení zde.


Datum akce: 19. - 24. 8. 2023

Setkání křesťanských učitelů v Ústí nad Labem

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání | No Comments

Setkání křesťanských učitelů

sdílení, povzbuzení a načerpání ve společenství křesťanských kolegů

Kdy: 18. 3. 2023

Kde: sbor CB v Ústí nad Labem

Témata: komunikace, pozitivní psychologie podle Bible

Začátek: ve 12:30, předpokládaný konec cca 16:30/45.

Adresa: V Zahrádkách 33, Ústí nad Labem, dostupnost trolejbusem č. 54, 56, 60

Cena: 200,- Kč, uhraďte prosím nejpozději do 10.3.2023 na č. účtu 123-3358520207/0100, VS: 738

V ceně zahrnuto občerstvení, vč. lehkého oběda.

Registrace: formulář ZDE

Kontakt: Lucie Granátová,  elgranat@seznam.cz  776 704 556

 


Datum akce 18. 3. 2023

Na kopec s Amosem

By | Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání | No Comments

Zdravíme věrné bojovníky ve školství a všechny drahé přátelé škol. 

V sobotu 25. 3. nebo v neděli 26. 3. 2023 plánujeme 2. ročník celostátní akce pro křesťanské učitele Na kopec s Amosem. 

Výstupem na kopce a hory v okolí vašeho bydliště chceme připomenout 400 let od napsání díla Labyrint světa a ráj srdce a stmelit tak učitele na jednotlivých místech. 

Přáli bychom si, aby akce byla organizačně jednoduchá. Jednalo by se o přátelské setkání,  možnost jen tak být spolu. Ale pokud máte chuť, nápady a sílu rozvinout nápad více, budeme vám fandit.

Pojítkem pro všechna místa bude četba myšlenek J. A. Komenského a ideální čas být na vrcholu kopce ve 14-15  hodin (není podmínkou).

Registrace zde. Po registraci pošleme organizátorům odkaz na připravené materiály.

 
Co vám můžeme poskytnout pro organizování akce:
 1. Pokud na výstup na kopec chcete pozvat celé rodiny s dětmi, můžeme vám zdarma poskytnout podklady ilustrovaného příběhu díla Labyrint světa a ráj srdce nebo životopisu Komenského, které může organizátor rozvěsit cestou jako stopovačku pro děti. 
 2. Kromě obrázků, zachycující významné životní události Komenského, máme připraven textový popis jeho klíčových milníků.
 3.  Vybrané texty ke čtení z Obecné porady o nápravě věcí lidských na 7 témat (vzdělávání, vláda, rodina, média, spiritualita, umění, podnikání)
 4. Elektronické podklady
  • pro tvorbu plakátu, kde si sami můžete doplnit vlastní text
  • příběh Labyrintu s obrázky k tisku
  • podklady k metodice animovaného Labyrintu světa a ráje srdce z ČTedu k lekci Světlo ve tmě
  • obrázky J. A. Komenského
  • záložky k tisku – barevný ilustrovaný obrázek s citátem Komenského na (12 druhů na dvou A4)
  • registrovaným organizátorům zašleme odkazy na podklady emailem.

Pokud byste rádi zorganizovali akci Na kopec s Amosem ve vašem okolí a máte k akci dotazy, kontaktujte
za Moravu Hanku Martinákovou hmartinakova@kam.cz ,
za Čechy Janu Řezníčkovou jreznickova@kam.cz .


Datum akce 25. 3. 2023

Kurz Poselství křesťanských Velikonoc I.

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments
Máte možnost účastnit se  kurzu Poselství křesťanských Velikonoc I.
– interaktivní seminář – metodiky pro 1. – 9. ročník ZŠ
středa 1. 3. 2023 – 14:00 – 18:30
– Katechetické a pedagogické centrum, Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava, Kostelní nám. 1
registrace ZDE , kurz je zdarma
Kontakt: Miriam Paszova, mpaszova@kam.cz

Datum akce: 1. 3. 2023

Zážitková pedagogika v praxi

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments
Workshop Zážitková pedagogika v praxi bude zaměřen na tři hlavní části zážitkového učení: ZÁMĚR – PROGRAM – REFLEXE. Všechny tři postupně rozebereme a na praktických příkladech si ukážeme, jak nám pomáhají dosahovat pedagogických cílů. Budeme také pracovat s vašimi konkrétními postupy a ukážeme si společně, jak je můžeme ještě víc vytunit.
Workshop tedy bude kombinací:
– sdílení jednoduchých teoretických modelů
– sdílení ilustrativních praktických příkladů
– aktivní práce ve skupinách

 

Datum konání: 20. 1. 2023, od 9:00 do 17:00 s přestávkou na oběd

Místo: ARCHA – Sbor Církve bratrské v Pardubicích, Lonkova 512, 530 09 Pardubice

Registrace: zde

Cena: Účastnický poplatek 500 Kč uhraďte prosím nejpozději do 30.12.2022 na č. účtu 123-3358520207/0100, VS: 756.

Lektorka: MgA. Jana Haková – hlavou metodik a srdcem tvůrce, vystudovala Dramatickou výchovu na JAMU Brno, 21 let instruktorkou Prázdninové školy Lipnice, spoluautorka Praktické učebnice zážitkové pedagogiky, autorka konceptu Výchova ke ctnostem, autorka kurzu Hraničáři, maminka 3 dětí.

 


Datum akce: 20. 1. 2023

Webinář pro lektory Komenského a DD

By | Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání | No Comments
Webinář pro lektory Komenského a Duchovního dědictví

se bude konat online 31.1. 2023 (14:00- 17:00).

Webinář bude mít dvě části:

A) Lekce lidskosti: náročné životní situace z pohledu J. A. Komenského (prof. Jan Hábl, Ph.D.) (14:00-15:20)
B) Sdílení dobré praxe a novinky k projektu Komenský – Příběhy lidskosti a ke školnímu promítání Labyrint světa a ráj srdce a následné lekci ve škole (15:45-17:00)

Registrujte se zde

 

Anotace
Lekce lidskosti: náročné životní situace z pohledu J. A. Komenského:
„Svět je zlej“, říká básník. Plný „motanin“, „jinudostí“ a „změteností“, říká Komenský. Něco je špatně. Něco děláme my, lidi, něco se děje nám, lidem. Přijde nemoc, přijde nouze, válka, přítel vás zklame, potká vás nehoda nebo „jen“ vztah s člověkem, kterého jste kdysi milovali, se stane nesnesitelným. O politice, nespravedlnosti a intrikách ani nemluvit. Jakoby celý svět byl „z kloubu vysmeknutý“ – zase Komenský. Co s tím? Žehrat, vztekat se, vzpírat se, trápit se, rezignovat, spílat osudu, nebo Bohu? Komenský by mohl vyprávět. Jeho život byl jednou velkou životní zkouškou. V které ale lidsky obstál. Jak? O tom bude seminář.  (prof. Jan Hábl, Ph.D.)

Datum akce: 31. 1. 2023

Daniel víkend Šumpersko

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání | No Comments

Termín konání: 3.-5. 3. 2023 (začátek 3.3. 17:00 registrace, konec 5.3. 15:00)

Místo konání:  Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny svagrov.doris.cz

Cena: 3 500 Kč, pro samoplátce členy SKU možnost slevy na 3 000 Kč.

Registrace: zde do 15.2.2023

Číslo účtu platby: 123-3358520207/0100 VS: 731

Pro vystavení faktury škole – link E-SHOP

Info pro školu: zde k tisku Morava

Pozvánka ke stažení zde Švagrov

Kontakt: Petr Málek, po.malek@seznam.cz

Pozvěte své známé učitele na Daniel akci nebo nám je doporučte – nominujte pro účast na akci (zde NOMINOVAT), rádi jim pozvánku pošleme.

Program:

Rozvoj osobnosti učitele.
Principy utváření pozitivních mezilidských vztahů.
Právní rámec pro hodnotově orientovanou výchovu.
Prostor snít a pracovat na osobním plánu Bohem dané vize.
Principy formování charakteru s prof. Janem Háblem.
Inspirativní společenství křesťanských učitelů, lektorů a pracovníků s dětmi a mládeží.


Datum akce 3. - 5. 3. 2023