All Posts By

jkuklinek

Když většina mlčí

By | Aktuality - Další články | No Comments

Atmosféra na škole může být někdy plná mnoha emocí a zápasu o praktikování dobrých hodnot. Křesťanská učitelka Jana z Brna je jedna z těch, kteří se o tento zápas pokusili. Její škola je známá svou vstřícností ke studentům, kteří se přiznávají k různým genderovým identitám.

Jak tato praxe v každodenním životě školy vypadá a k jakým situacím někdy dochází, se rozhodla popsat v článku pro konzervativní listy. Data o studentech anonymizovala.

Dva bývalí studenti se v článku poznali a svoji, její i identitu dalších 4 studentů odhalili veřejně. Následoval článek v Deníku N s titulkem: „Snažila se nás evangelizovat. Učitelka ve výuce útočí na queer lidi, napsala hanopis na trans studenty.“ Pokračovalo to i článkem serióznějšího periodika, které si neověřilo zdroje, a komunikovalo jednostranný pohled. Jana se snažila to ustát, zvažovala a radila se, jak postupovat a s médii komunikovat. Studenti, které učí, ji většinou mají rádi a přáli si, aby nepřestala učit a ona je také odhodlaná své třídy k maturitě dovést. Někteří studenti, učitelé a rodiče ji soukromě podpořili, že za ní stojí.

Tento příběh se ale mohl vyvíjet i jinak, kdybychom my, kolegové se nebáli vystoupit z té mlčící většiny a také svůj hlas vyjádřili, třeba napsali šéfredaktorovi novin a podali o věci jiné svědectví. Někdy stačí i pár jednotlivých hlasů, které pomohou, aby média komunikovala objektivněji a zaznívaly vyvážené hlasy k problému z obou stran.

Možná, že i ty jsi v situaci, která by si zasloužila, abys promluvil? Ale když já mám tolik jiných důležitějších věcí, raději ten vnitřní tichý hlas volající po spravedlnosti umlčím. A tak se stáváme součástí mlčící většiny, nad kterou zvítězili ti, kdo hlasitě křičeli.

Boj o definici manželství vyvrcholí jednáním poslanecké sněmovny na počátku března.

Moc děkuji všem, kteří již svůj hlas dali.

K 25.2. mělo prohlášení učitelů a vychovatelů 653 podpisů a stanovisko učitelů pro rovné manželství 1821 podpisů

Máte chuť pomoci, aby se o této iniciativě dozvěděli další?

Sdílejte web prohlaseniucitelu.cz  nebo FB stránku Iniciativy Prohlášení učitelů a vychovatelů:

Můžete ovlivnit hlasování poslanců!

Navštivte některého v jeho regionální kanceláři. Je možné se přihlásit ZDE. Nebo napište autorovi iniciativu dopis77 (podnikatele a živnostníky) Míra Novák a David Loula info@dopis77.cz. Potřebují přibližné místo odkud jste, dostanete kontakty na poslance ve vašem okolí.

Honza Kuklínek email: jkuklinek<at> kam.cz


Daniel týden 3. – 9. srpna 2024

By | Akce - Konference, Akce - Kurzy, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana | No Comments

CO: Osobnostní rozvoj v učitelském povolání aneb také DANIEL TÝDEN

KDY: 3. – 9. 8. 2024

KDE: Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem – web: https://www.sola.cz/

Tento týdenní program se uskuteční v ČR již po šesté. V lektorském týmu se opět potkáme s Heather Kohnen, která je autorkou kurikula tohoto programu. Mezi účastníky očekáváme kromě skupiny Čechů, také další účastníky z USA, Ukrajiny a dalších Evropských zemí. Čeká nás tedy unikátní společenství evropských a amerických křesťanských učitelů. Program bude realizován bilinguálně Česky a Anglicky. Poprvé bude tento program otevřen i těm, kteří se nehlásí ke křesťanství a jsou připraveni prožít tento týden s křesťany.

Z obsahu kurzu:

  • Principy utváření pozitivních mezilidských vztahů.
  • Identita a integrita osobnosti učitele. Oblasti rozvoje osobnosti učitele a jejich analýza.
  • Assessment aktuálního stavu, motivace a vize pro budoucnost. Využití kreativního i kritického myšlení při plánování
    osobnostního rozvoje učitele.
  • Časový plán jako jedna z možností prevence syndromu vyhoření v pedagogické profesi.

Rozsah: 40 hodinový akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Realizátor: Etická a charakterová výchova, z.ú.

Kontaktní osoba: Klára Literová kliterova@kam.cz, tel. 732 260 027


3. - 9. srpna 2024

Prohlášení učitelů a vychovatelů k definici manželství

By | Aktuality - Další články, Nezařazené | No Comments
Podepsat PROHLÁŠENÍ Učitelů

Praha 22. listopadu 2023:  Iniciativa učitelů apeluje na zachování klasického manželství muže a ženy jako základu rodiny a národa. Od pondělní výzvy se více než 300 učitelů z celé České republiky připojilo k prohlášení na podporu manželství. Prohlášení bylo předáno poslanci Aleši Dufkovi, místopředsedovi ústavně-právního výboru, poslankyni Nině Novákové, místopředsedkyni komise pro rodinu a poslanci Marku Bendovi, místopředsedovi ústavně-právního výboru k postoupení premiérovi Petru Fialovi. Dopis vyzývá poslance, aby podpořili ústavní definici manželství muže a ženy.

Autoři dopisu uvádí, že „na základě jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi.

K uvedenému se vyslovujeme při současném plném respektování důstojnosti všech lidí a se zvláštním respektem k právům dítěte. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu dětí i v našem zájmu národním rodinu a manželství chránit a podpořit právo dítěte prioritně vyrůstat v péči obou svých biologických rodičů, kteří ho odpovědně a s láskou vychovávají a vedou, čímž zajišťují jeho všestranný harmonický rozvoj. Začlenění jmenované perspektivy do výukových obsahů považujeme za přínosné.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o zachování této nosné hodnoty pro budoucí generace a vyjadřujeme se souhlasně pro zakotvení manželství jako svazku muže a ženy formou definice ústavní.“

Děkujeme Vám všem, kteří jste se až dosud k prohlášení připojili, ve sběru podpisů pokračujeme dál!
Naším cílem je před finálním hlasováním poslanců ve sněmovně shromáždit 1000 podpisů učitelů, vychovatelů a lektorů, poslance znovu osobně oslovit a získat i širší mediální podporu.
Své jméno můžete přidat k prohlášení prostřednictvím formuláře

Podepsat PROHLÁŠENÍ Učitelů

Jména nebudou zveřejněna, ale souhrnně poskytnuta členům vládních orgánů, poslancům a senátorům před jednáním vlády o tomto zákoně v předběžném termínu na počátku roku 2024.
Pomozte nám prosím s šířením Prohlášení mezi své přátele a školy ve Vašem okolí.
Postavme se společně za zachování hodnoty manželství a rodiny pro budoucí generace.

PROHLÁŠENÍ UČITELŮ A VYCHOVATELŮ K DEFINICI MANŽELSTVÍ zde v pdf. 

Iniciátory výzvy jsou:

  • ThDr. et Mgr. Ruth Drahotová, Ph.D.
  • Mgr. Jan Kuklínek, Etická a charakterová výchova, z.ú.

Kontaktní e-mail: prohlaseni.ucitelu@post.cz

Tisková zpráva ČTK

Zveřejněno v reportáži TV Prima CNN News v hlavních zprávách dne 22.11.2023