All Posts By

jkuklinek

Postřehy z EurECA konference 2024 – Budování odolnosti

By | Akce - Konference, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Nezařazené | No Comments

EurECA konference, konaná 9. – 12. Května v konferenčním centru KAM v Malenovicích, přinesla pro pedagogy z celé Evropy vynikající inspirace a duchovní zmocnění. Zúčastnilo se jí 112 učitelů z 18 různých zemí, a významně narostla účast mladých pedagogů.

Téma konference „Budování odolnosti“ bylo zkoumáno z různých úhlů pohledu. Laci Demeter, evropský ředitel ASCI, a psycholožka Agniezka Piekarska se zabývali odolností z pohledu učitelů, respektive studentů. Německá terapeutka Birgit Bergmannová seznámila účastníky s modelem salutogeneze, který klade důraz na faktory podporující lidské zdraví a pohodu uprostřed stresu. Prof. Jan Habel dal do kontrastu Komenského mentalitu poslání a mentalitu oběti a diskutoval o jejich vlivu na morální odolnost.

Teoretické diskuse doplnila řada praktických workshopů a exkurzí, které umožnily praktický přístup k prezentovaným konceptům. Jedním z důležitých prvků byla Oáza, modlitební prostor pro běžné veřejné školy. Tato iniciativa nabídla jedinečnou příležitost k prožití duchovní reflexe při vyzkoušení si jednotlivých stanovišť modlitebního prostoru, doplněnou o instruktážní workshopy pro implementaci ve veřejných školách Evropy.

Akce rovněž posloužila jako platforma pro mezinárodní výměnu a navazování kontaktů, což posílilo evropské společenství pedagogů. Klíčovou roli zde sehrál polský tým z PROEM, který vedl chvály na konferenci a přispěl k atmosféře naplněné proměňující Boží přítomností.

Cesta konference EurECA Evropou pokračuje, příští setkání se uskuteční v květnu 2025 v Albánii. Jak konference probíhá na různých částech západní a východní Evropy přináší bohatou škálu vzdělávacích přístupů a národních specifik napříč kontinentem.

Když se ohlédneme za historií, EurECA je od roku 1993 důležitým propojovatelem pro křesťanské pedagogy, zaměřuje se na ty ze sekulárních škol a zároveň udržuje úzké vztahy s Evropskou evangelikální aliancí. Její partnerství s ACSI podtrhuje společný závazek podporovat síť pro křesťanské pedagogy ze všech typů škol.

Když konference končila, byl zřejmý dopad jejich programů, workshopů a duchovních aktivit. Učitelé odjížděli s novým elánem, vybaveni strategiemi, jak v sobě i ve svých studentech budovat odolnost, a připraveni proměňovat vzdělávací prostředí své třídy, školy. Konference EurECA je svědectvím bohatství moudrosti a duchovní síly společenství evropských pedagogů s VIZÍ, aby každé dítě v Evropě strávilo jeden rok svého života pod vlivem křesťanského pedagoga.

Zapojte se do On-line komunity křesťanských pedagogů EurECA online: LINK

Nahlédněte do zdrojů, presentací a fotografií z konference – LINK

Zdroje konference

Videa z konference v angličtině zprostředkovávají 4 hlavní přednášky a 2 workshopy. Automaticky generované titulky překladu do češtiny jsou velmi dobře použitelné, takže vás angličtina nemusí limitovat. 😉  Ke shlédnutí v Playlistu

Videa konference

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Autor článku Honza Kuklínek


Když většina mlčí

By | Aktuality - Další články | No Comments

Atmosféra na škole může být někdy plná mnoha emocí a zápasu o praktikování dobrých hodnot. Křesťanská učitelka Jana z Brna je jedna z těch, kteří se o tento zápas pokusili. Její škola je známá svou vstřícností ke studentům, kteří se přiznávají k různým genderovým identitám.

Jak tato praxe v každodenním životě školy vypadá a k jakým situacím někdy dochází, se rozhodla popsat v článku pro konzervativní listy. Data o studentech anonymizovala.

Dva bývalí studenti se v článku poznali a svoji, její i identitu dalších 4 studentů odhalili veřejně. Následoval článek v Deníku N s titulkem: „Snažila se nás evangelizovat. Učitelka ve výuce útočí na queer lidi, napsala hanopis na trans studenty.“ Pokračovalo to i článkem serióznějšího periodika, které si neověřilo zdroje, a komunikovalo jednostranný pohled. Jana se snažila to ustát, zvažovala a radila se, jak postupovat a s médii komunikovat. Studenti, které učí, ji většinou mají rádi a přáli si, aby nepřestala učit a ona je také odhodlaná své třídy k maturitě dovést. Někteří studenti, učitelé a rodiče ji soukromě podpořili, že za ní stojí.

Tento příběh se ale mohl vyvíjet i jinak, kdybychom my, kolegové se nebáli vystoupit z té mlčící většiny a také svůj hlas vyjádřili, třeba napsali šéfredaktorovi novin a podali o věci jiné svědectví. Někdy stačí i pár jednotlivých hlasů, které pomohou, aby média komunikovala objektivněji a zaznívaly vyvážené hlasy k problému z obou stran.

Možná, že i ty jsi v situaci, která by si zasloužila, abys promluvil? Ale když já mám tolik jiných důležitějších věcí, raději ten vnitřní tichý hlas volající po spravedlnosti umlčím. A tak se stáváme součástí mlčící většiny, nad kterou zvítězili ti, kdo hlasitě křičeli.

Zákonná definice manželství vyvrcholila jednáním poslanecké sněmovny 28.2. 2024.

Moc děkuji všem, kteří jste vyjádřili svůj hlas.

K 28.2. mělo prohlášení učitelů a vychovatelů 715 podpisů a stanovisko učitelů pro rovné manželství 1832 podpisů

Více o iniciativě na prohlaseniucitelu.cz  nebo FB stránce Iniciativy Prohlášení učitelů a vychovatelů

Honza Kuklínek email: jkuklinek<at> kam.cz


Daniel týden (Osobnostní rozvoj v učitelském povolání) 19. – 25.7. 2025

By | Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana, Nezařazené | No Comments

Osobnostní rozvoj v učitelském povolání aneb DANIEL TÝDEN

(40 h akreditovaný kurz DVPP, možnost proplacení školou z šablon apod.)

 19. – 25. 7. 2025  !posun z 2024!

(sobota od 13 h registrace – ukončení pátek 11:30 h)

KDE: vila Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem

web pobytu, mapa zde

cena: 11 900 Kč

Možnost snížení ceny pro členy SKU (Sítě křesťanských učitelů), po zaplacení celkové částky zažádáte o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení 50 % ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium: ZDE

Registrace: ZDE

Číslo účtu: 123 – 3358520207/0100; variabilní symbol: 734. Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno a příjmení. Uhraďte nejpozději do 31. 5. 2024, přihláška je platná po zaplacení kurzu.

Tento týdenní program proběhne již šestým rokem. V lektorském týmu se opět potkáme s Heather Kohnen, která je autorkou tohoto programu. Dalšími lektory budou Michal Krchňák, Jan Kuklínek, Bára Soukupová. Mezi účastníky očekáváme kromě skupiny Čechů, také účastníky z USA, Ukrajiny a dalších evropských zemí. Čeká nás mezinárodní společenství  křesťanských učitelů. Program bude realizován bilinguálně česky a anglicky. Program je otevřen i těm, kteří se nehlásí ke křesťanství a jsou připraveni prožít tento týden s křesťany.

 

OBSAH: Smyslem kurzu je poskytnout účastníkům nástroje a schopnosti k vybudování silného hodnotového základu v souladu s etickými principy a normami učitelského povolání:

– Kurz posiluje schopnost komunikovat, učí utvářet pozitivní mezilidské vztahy a celkově podporuje osobní rozvoj účastníků.  Je výrazným motivačním prvkem v jejich životě, zvyšuje schopnost reagovat na etické výzvy a dilemata, účastníci zažívají chuť být odpovědnými a inspirativními aktéry ve vzdělávání.

– Kurz se zaměřuje na kreativní plánování rozvoje osobnosti, na oblasti rozvoje identity a integrity osobnosti učitele a na jejich analýzu.

– Účastníci zakusí vedené prožitkové aktivity, které poodhalí vlastní úroveň prosociáního chování, vyhodnotí vlastní stav, stanoví cíle a vize pro budoucnost, zpracují svůj plán osobnostního rozvoje. Časový plán je brán i jako jedna z možností prevence syndromu vyhoření v pedagogické profesi. Klíčové je vlastní zapojení účastníků.

 

  • Kurz je intenzivní, ale svým posazením do krásné klidné přírody dává prostor pro relaxaci a účastník může v příjemném prostředí zpracovávat nabyté znalosti a dovednosti.

  • Účastníci mají v ceně výuku, pronájem školící místnosti, tištěné materiály, ubytování se sociálním zařízením, plnou penzi a svačiny. Lektoři jsou účastni na kurzu po celou jeho dobu. Nejsou jen přednášejícími v rámci svých sekcí, ale jsou zároveň podporou účastníkům v průběhu týdne (vedou s nimi konverzace o aktuálních otázkách vyvstávajících z přednášek či jejich praxe).

Realizátor: Etická a charakterová výchova, z.ú., Síť křesťanských učitelů
Kontaktní osoba: 

19. – 25. července 2025

Prohlášení učitelů a vychovatelů k definici manželství

By | Aktuality - Další články, Nezařazené | No Comments
Podepsat PROHLÁŠENÍ Učitelů

Praha 22. listopadu 2023:  Iniciativa učitelů apeluje na zachování klasického manželství muže a ženy jako základu rodiny a národa. Od pondělní výzvy se více než 300 učitelů z celé České republiky připojilo k prohlášení na podporu manželství. Prohlášení bylo předáno poslanci Aleši Dufkovi, místopředsedovi ústavně-právního výboru, poslankyni Nině Novákové, místopředsedkyni komise pro rodinu a poslanci Marku Bendovi, místopředsedovi ústavně-právního výboru k postoupení premiérovi Petru Fialovi. Dopis vyzývá poslance, aby podpořili ústavní definici manželství muže a ženy.

Autoři dopisu uvádí, že „na základě jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi.

K uvedenému se vyslovujeme při současném plném respektování důstojnosti všech lidí a se zvláštním respektem k právům dítěte. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu dětí i v našem zájmu národním rodinu a manželství chránit a podpořit právo dítěte prioritně vyrůstat v péči obou svých biologických rodičů, kteří ho odpovědně a s láskou vychovávají a vedou, čímž zajišťují jeho všestranný harmonický rozvoj. Začlenění jmenované perspektivy do výukových obsahů považujeme za přínosné.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o zachování této nosné hodnoty pro budoucí generace a vyjadřujeme se souhlasně pro zakotvení manželství jako svazku muže a ženy formou definice ústavní.“

Děkujeme Vám všem, kteří jste se až dosud k prohlášení připojili, ve sběru podpisů pokračujeme dál!
Naším cílem je před finálním hlasováním poslanců ve sněmovně shromáždit 1000 podpisů učitelů, vychovatelů a lektorů, poslance znovu osobně oslovit a získat i širší mediální podporu.
Své jméno můžete přidat k prohlášení prostřednictvím formuláře

Podepsat PROHLÁŠENÍ Učitelů

Jména nebudou zveřejněna, ale souhrnně poskytnuta členům vládních orgánů, poslancům a senátorům před jednáním vlády o tomto zákoně v předběžném termínu na počátku roku 2024.
Pomozte nám prosím s šířením Prohlášení mezi své přátele a školy ve Vašem okolí.
Postavme se společně za zachování hodnoty manželství a rodiny pro budoucí generace.

PROHLÁŠENÍ UČITELŮ A VYCHOVATELŮ K DEFINICI MANŽELSTVÍ zde v pdf. 

Iniciátory výzvy jsou:

  • ThDr. et Mgr. Ruth Drahotová, Ph.D.
  • Mgr. Jan Kuklínek, Etická a charakterová výchova, z.ú.

Kontaktní e-mail: prohlaseni.ucitelu@post.cz

Tisková zpráva ČTK

Zveřejněno v reportáži TV Prima CNN News v hlavních zprávách dne 22.11.2023