Setkávání

Křesťanští učitelé a lektoři si organizují v regionech místní setkání. Setkání bývají několikrát do roka, většinou ve všední den večer. Program si tvoří sami účastníci. Některé setkání je víc zaměřené na modlitbu, jiné na sdílení a jiné má třeba charakter přednášky pozvaného hosta nejen pro učitele, ale i pro rodiče a další zájemce. Místem setkání jsou prostory některého místního shromáždění, křesťanské školy nebo kavárna apod. Můžete si vybrat ze zveřejňovaných pozvánek Vám nejbližší setkání a přijít. Rádi Vás uvítají.