All Posts By

Klára Literová

Webinář o konferenci Krize identity

By | Nezařazené | No Comments

Milé kolegyně, milí kolegové,

2. – 3. 2. 2024 proběhla v Brně konference Krize identity, zaměřená speciálně na genderovou disforii. Jde o konferenci první svého druhu, vystupovali na ní opravdoví odborníci. Její obsah byl nesmírně podnětný a kvalitní.

Proto Eliška Zeisková připravila formou webináře výtah důležitých poznatků všech řečníků (z pohledu endokrinologie, psychologie, filozofie, pedagogiky…) pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží.

 

Narodili se ve špatném těle?

Webinář KRIZE IDENTITY

Eliška Zeisková

25. 4. 2024 v 18:00 – 90 min/Zoom

Shrnutí informací z konference Krize identity,
která se konala v únoru 2024 v Brně.

PRIHLASTE SE ZDE.

Pořádá: © Hope4kids, z.s.

Aktuálně se do školství dostává spoustu tendenčních a aktivisty promovaných dokumentů – a je velmi užitečné se na problematiku podívat komplexněji, hlouběji. Navíc vám předáme různá praktická doporučení, jak komunikovat s dětmi, které se přijdou svěřit s tím, že se cítí být jiným pohlavím…

Plakát – Webinář Krize identity 25.4.2024


25. 4. 2024 webinář

Nádech v Kutné Hoře

By | Nezařazené | No Comments

NÁDECH

je obnova v povolání pedagogů a pracovníků s dětmi jako Kristových vyslanců

KS Kutná Hora, J. Palacha 145, Kutná Hora 1

16. 3. 2024

9.00 – 17.00

 

Nádechem Vás provedou – Milena Krumphanzlová + Bára Soukupová

 

Registrace  zde do 8. 3. 2024 s poplatkem 350,- (oběd, materiály), max. počet účastníků 20.

Platba: č. ú.: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 738, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení

OBSAH:

  • Škola jako naše misijní pole

  • Kdo je Bůh a jak nás vidí

  • Výzvy, postoje a dovednosti pod vedením Ducha sv.

  • Modlitba namísto emocí

 • Kontakt: Milena Krumphanzlová; milena.krumphanzlova@gmail.com

plakát:

NÁDECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je obnova v povolání pedagogů a pracovníků s dětmi jako Kristových vyslanců

KS Kutná Hora, J. Palacha 145, Kutná Hora 1

 1. 3. 2024

9.00 – 17.00

 

Nádechem Vás provedou – Milena Krumphanzlová + Bára Soukupová

 

Registrace  zde do 5. 3. 2024 s poplatkem 350,- (oběd, materiály), max. počet účastníků 20.

 

Platba: č. ú.: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 738, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení

 

OBSAH:

  • Škola jako naše misijní pole
  • Kdo je Bůh a jak nás vidí
  • Výzvy, postoje a dovednosti pod vedením Ducha sv.
  • Modlitba namísto emocí

 

 

Kontakt: Milena Krumphanzlová; milena.krumphanzlova@gmail.com

 


16. 3. 2024

Letní škola etické a charakterové výchovy

By | Akce - Konference, Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana, Nezařazené | No Comments

Letní škola etické a charakterové výchovy

s prof. PhDr. Janem Hábem, Ph.D. a Mgr. Ivanou Hudeczkovou

40 h letní intenzivní výukový kurz

(akreditace 5870/2022-1-249 Osobnostní rozvoj v učitelském povolání)

Určen pro všechny, kteří cílí na práci se žáky, studenty, mají na srdci vzdělávání a chtějí získat nástroje k vybudování hodnotového základu v souladu s etickými normami a principy charakterové výchovy, a s těmito výzvami jednat v rámci učitelského povolání – jehož úkolem je správně nakládat s lidskostí. 

 18. – 22. 8. 2024 v Parkhotelu Skalní město

v blízkosti Prachovských skal mapa zde    

cena: 15 900 Kč

Možnosti platby:

 1.  organizace – je možné hradit z programu šablony a dalších prostředků na DVPP, info pro školu na evops.cz
 2.  samoplátce
 3.  možnost snížení ceny pro členSKU (Sítě křesťanských učitelů), po zaplacení celkové částky zažádáte o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení 50 % ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium: ZDE

 

Obsah a průběh kurzu:

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. neděle + pondělí:

 • J. A. Komenský často opakoval, že škola má být „dílnou lidskosti“, kde se člověk učí být člověkem dobrého charakteru. Získá-li k tomu navíc i znalosti a dovednosti užitečné pro život, jen dobře, ale podstatný je charakter. Proč právě charakter? Jak se výchovně formuje? Jak se učí? Je vůbec dobro učitelné? Kdo může učit dobro? Odpovědi na tyto otázky budou předmětem kurzu.

Mgr. Ivana Hudeczková úterý – čtvrtek:

 • 1) Seznámení s ucelenou metodikou etické/charakterové výchovy obecně aplikovatelné ve školství u všech věkových kategorií napříč předměty.
 • 2) Praktické aktivity vedené prožitkovou pedagogikou, které poodhalí vlastní úroveň prosociáního chování a promítnou možnosti rozvoje charakteru ve vzdělávacím procesu.
 • 3) Prostor pro tvorbu vlastního programu charakterové výchovy ušitého na míru Vaší škole, Vašemu předmětu, Vašim možnostem.
 • Školení bude zaměřeno na seznámení s uceleným programem Etická výchova pro školní vzdělávání 1.-3.stupně s důrazem na praktické vyzkoušení jednotlivých aktivit (prožijete to, co prožívají děti). Tedy více jde o aplikaci do praxe než o teorii etiky. Zároveň školení nabízí velkorysý prostor pro tvorbu vlastní aplikace programu cíleně pro potřeby jednotlivých škol nebo tříd, tedy něco, na co obvykle ve shonu školního roku není prostor. V průběhu letních prázdnin je to tedy možnost připravit se konkrétně do nového školního roku.
 • neděle příjezd 13:00, výuka do 18:15
 • pondělí až středa výuka 8:30 – 18:00
 • čtvrtek zakončení v 15:00

Po celodenním školení si můžete vyrazit do okolní přírody nebo využít wellness služby hotelu.

Přihlašování zde do 31. 5. 2024 (počet účastníků omezen)

Platba: č. ú.: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 726, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Cena zahrnuje veškeré náklady na přednášky, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se soc., plnou penzi (pití k jídlu si účastníci hradí sami) a dopolední cofeebreak se svačinkou. Odpoledne je možno dokoupit si občerstvení v místní restauraci již na svou útratu.
V blízkosti hotelu je autobusová zastávka, k dispozici jsou parkovací místa zdarma.

 

 • Zrušení pobytu 14 – 8 dnů před příjezdem – storno poplatek 75% ceny pobytu a služeb.
 • Zrušení pobytu 7 dnů – sjednaný den – nedojezd – storno poplatek 100% ceny pobytu a služeb.
Organizátor: Klára Literová, kliterova@kam.cz, 732 260 027
pořádá Etická a charakterová výchova, z. ú., http://evops.cz/, za podpory SKU

zde – plakát

 


18. - 22. 8. 2024

Lektorská akademie II.

By | Akce - Kurzy, Akce - Setkávání, Aktuality - Další články, Aktuality - Setkávání, Aktuality - Vzdělávání, Kalendář hlavní strana, Nezařazené | No Comments

Lektorská akademie II. 

40 h akreditovaný kurz Primární prevence ve škole i mimo školu

Určeno pro pokročilé lektory, věnujeme  se Vašemu rozvoji.

 1. část – 4. – 5. 11. 2024, 1. den 10:00 – 18:30 / 2. den 8:00 – 16:30
 2. část – 25. – 26. 11. 2024, 1. den 10:00 – 18:30 / 2. den 8:00 – 16:30 

Konferenční centrum Immanuel, Dlouhý 1, 582 63 Slavíkov

mapa

cena 8 850 Kč

 • Možno financovat ze Šablon, DVPP Číslo akreditace: MŠMT-13279/2021-1. Viz níže.
 • Členové SKU mohou na 50% ceny čerpat nadační příspěvek z F-nadace (podmínky viz níže).

Kurzem Vás provedou:

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník, Unie KOMPAS (lektor, supervizor a specialista na traumatizovanou mládež, individuální a skupinový terapeut)

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník je lektorem primární prevence a intervencí na školách zejména ve Zlínském kraji; pracuje v organizaci UNIE KOMPAS o.p.s. Vede podpůrné skupiny pro dospívající, dělá také supervize – zejména pro lektory a pracovníky v sociálních službách; dále také terapie pro dospělé a dospívající, má řadu výcviků pro práci s traumatizovanými lidmi.

Mgr. Jan Molnár, MAJÁK o.p.s. (lektor primární prevence a intervenčních programů na školách)

Mgr. Jan Molnár je ředitelem organizace MAJÁK o.p.s., ale především dlouholetým lektorem programů primární prevence na školách. V posledních letech se specializuje hlavně na složité třídní kolektivy   v Libereckém kraji. Zaměřuje se na vztahy v kolektivu, prevenci a řešení šikany. Spolupracuje také s dětskou psychiatrií, kam pravidelně dochází již několik let. Kromě programů na školách se věnuje poradenství a vzdělává pedagogy i rodiče v rámci seminářů. Původním povoláním je učitel a v současné době i externím školním metodikem na základní škole.

Obsah kurzu:

Jak pracovat s (ne)kázní?
Sebezkušenost lektora – kdo jsem a kam směřuji?
Sdílení problematických situací z programů
Psychodiagnostika skupiny
Zpětná vazba a sebereflexe
Hodnocení kvalit práce

 

Přihlásit a zaplatit, nejpozději do 30. 9. 2024: zde

Číslo účtu: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 762, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, ubytování ve dvoulůžk. pokojích se spol. soc. na chodbě, plnou penzi a svačinky.

Kapacita kurzu je omezena.

 

PLAKÁT ZDE KLIKNI – V PDF


Kontakt: Tereza Šimiková, tsimikova@etickavychova.cz

Etická a charakterová výchova, z. ú.

 

Podmínky poskytnutí příspěvku 

 1. Žadatel je učitel nebo lektor registrovaný v Síti křesťanských učitelů, který má zájem učit nebo jako lektor přednášet preventivní, etické nebo duchovních programy, či jinak duchovně působit na studenty, učitele.
 2. Kurz pořádá akreditovaná vzdělávací instituce a je akreditovaný u MŠMT. Účel stipendia-min časové dotace 40 hodin se zaměřením na charakterovou, osobnostní, etickou výchovu a prevence. Rozvoj učitelských dovednosti v oblasti komunikace, mentoringu, koučinku.
 3. Nadační příspěvek stipendia je ve výši ceny kurzovného s minimální 50% spoluúčastí účastníka kurzu. 
 4. Příspěvek není určen na úhradu cestovních a jiných nákladů spojených s kurzem.
 5. Preference při výběru žádostí o nadační příspěvek:
 • Dosavadní pedagogická či lektorská praxe žadatele
 • Motivace využití vzdělávání ve výuce nebo použití preventivních, etických nebo duchovních programů v prostředí škol;
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok.
 •  možnost snížení ceny pro členSKU (Sítě křesťanských učitelů), po zaplacení celkové částky zažádáte o stipendium F-nadaci (jedná se o zpětné proplacení 50 % ceny). Více info: ZDE  Postup: ZDE Přihlášení o stipendium (žádost o stipendium pošlete souběžně s Vaší přihláškou na akci): ZDE

Více o způsobu podání příspěvku zde, nebo kontaktujte Denisu Mouchovou (mail: dmouchova@viacomenia.cz, tel.: 721 830 970)


4. - 5. 11. a 25. - 26. 11. 2024, Immanuel

Jak na užitečnou reflexi

By | Nezařazené | No Comments

Milí lektoři a další zájemci,

 

zveme na seminář „Jak na užitečnou reflexi“ 

s lektorkou Mgr. Janou Chráskovou

z organizace Job – inovace ve vzdělávání, který proběhne

v sobotu 2.3.2024 (9:00-16:00) v Kutné Hoře

 

Workshop je zaměřen na teorii i nácvik reflektivních metod, která se hodí do každého programu do školy. Součástí bude i zastavení u vašich potřeb, pokusíme se je prakticky vylepšit.

Kde přesně budeme? Hotel Mědínek v Kutné hoře (https://www.medinek.cz/)

 

Cena pro účastníky semináře: 1000,- 

Neváhejte a přihlašujte se do Valentýna (28.2.). Registrace zde: https://crm.kam.cz/lektori_komenskeho

Kontakt: Mgr. Vít Pospíšil / manažer Školy pro Život // +420 603 183 494 / vpospisil@kam.cz

Email můžete poslat případně dalším zájemcům.

2. 3. 2024 (9:00 -16:00) v Kutné Hoře

Regionální setkání učitelů jižních Čech v Prachaticích

By | Nezařazené | No Comments

Milé kolegyně, milí kolegové, sestry, bratři v Kristu.

Srdečně Vás zveme na další regionální setkání- tentokrát v Prachaticích.

Kdy? 16.2.2024 od 17.00-20.00

Kde? Křesťanská společnost Cesta života, Pivovarská 284. 

Těšit se můžete na Slovo, chválu, sdílení ve skupinkách, malé inspirativní okénko do pedagogiky Franze Ketta aneb Pojďme si také chvilku hrát, společné modlitby, čas u kávy a občerstvení…

Přihlášení zde: https://forms.office.com/r/h5vLw7ig64

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým Lucka Jiráňová, Máťa a Michal Kočerovi, Jitka Nováková a Pavla Jarošová

plakát ke stažení zde


16. 2. 2024 od 17:00 - 20:00

Oáza

By | Nezařazené | No Comments

Oáza – místnost pro ztišení a reflexi žáků ve školách

webinář Oázy – ZOOM

středa 24. 1. 2024 od 18 hod

Představíme Vám nový projekt Oázy – místnosti pro ztišení a reflexi žáků ve školách.

Jaké jsou jeho cíle, jaké nabízí příležitosti, ale i jaká jsou jeho úskalí. O své první zkušenosti se podělí Eliška Krmelová.

Přihláška ZDE

Učebna se na pár dní promění na krásně vyzdobené a občerstvující místo. Děti zde mají možnost u několika stanovišť zklidnit své myšlenky, ztišit se a vypořádat se s duševními tlaky. Mohou objevovat i duchovní aspekty života z křesťanské perspektivy, a to v bezpečném prostředí, kreativním a zážitkovým způsobem. Zkušenosti ukazují, že
Oáza na děti opravdu působí. Každá třída zde může strávit 1 vyučovací hodinu v tichosti a pokoji, mohou „vstoupit do svého srdce“ (jak radí i Komenský).
Tento projekt nyní připravuje start v ČR, a připravujeme další pilotáže. Příležitosti, ale i úskalí projektu bude sdílet Eliška Krmelová.
Zároveň se dozvíte i možnosti, jak se do projektu zapojit.
Inspirováno projektem Prayer space in schools v Anglii a dalších zemích.

Plakát ZDE


webinář 24. 1. 2024 od 18 hod

Konference Krize identity

By | Nezařazené | No Comments

Krize identity

Odborná konference nejen pro učitele, pracovníky s mládeží a rodiče…

Konferenci pořádají křesťané z různých církví a společenství ve spolupráci s NF Credo.

2. – 3. 2. 2024 

v Brně 

Cena do 31. 12. 2023 (od 1.1. 2024): dospělý 800,- (1200,-) Kč, student 500,- (750,-) Kč

 

anotace konference:

Klademe si otázky: Co vytváří identitu osobnosti? Které faktory jsou dané, a které se během života vyvíjí? Nakolik si člověk může svoji identitu stanovovat sám a nakolik ji tvoří jeho okolí?

Konference chce nabídnout učitelům, vychovatelům, vedoucím a rodičům vhled do tématu identity, aby se mohli v této oblasti lépe orientovat. Aby znali základní souvislosti, a tak si mohli stanovit svou vlastní hranici, nakolik jednání jim svěřených dětí respektovat a nakolik se nenechat ovlivňovat, jak s nimi jednat apod. 

 

Účast přislíbili:

 • et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. – biolog

 •  Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD. – vedoucí lékařka endokrinologie

 • PhDr. Ludmila Trapková – klinická psycholožka a psychoterapeutka

 • MUDr. Vladislav Chvála – sexuolog a rodinný terapeut

 • Ing. Mgr. Marie Nováková – psychoterapeutka

 • prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – PF UHK, komeniolog, zaměřením na charakterovou výchovu

 • Daniel Black

 • P. Libor Všetula SDB – vedoucí centra pro mládež

 • Ing. Mgr. Eliška Madžová – poradkyně na tel. lince důvěry

 • PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková – pedagožka a publicistka

 • Victor Novitchi – spoluzakladatel společnosti X-Out-Loud

 • s. Dominika Konečná OSF – sestra františkánka a klinická psycholožka

Přihlašování zde

Konec přihlašování 20.1.

Program, registraci a další info zde

Účastníci konference si  mohou objednat obědy (viz registrační formulář konference).

Večeře formou bufetu a káva jsou v ceně konferenčního poplatku.

 

Plakát zde

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat emailem info@krizeidentity.cz

Organizační tým

Pavol Strežo, David Kasan, Marie Nováková, Monika Hoferová, Majka Boryová, Eva a Martin Beranovi

 

Nadační fond Credo

info@krizeidentity.cz

 

 


2. - 3. 2. 2024 v Brně